ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ

Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим Министрлигинин 2003-жыл 29-декабрдагы Ал – 283 лицензиясынын негизинде курулган. Тамак-аш инженериясы бакалаврдык программасы, ошол эле лицензиянын 22-июнь 2007-жылкы магистрдик программасы (2 жыл) менен ишке киришкен. Тамак-аш инженерия бөлүмүнүн программасы табигый, эсептик, инженердик жана эксперименталдык сабактар болуп 4 блоктон түзүлөт. Сабактардын программасы Болон процессине ылайыкталып даярдалган.

Тамак-аш инженерия бөлүмү алгачкы студенттерин 2003-2004-окуу жылында кабыл алган жана алгачкы бүтүрүүчүлөрүн 2007-жылы узаткан. 2007-2008-окуу жылында Химия, Тамак-аш жана Экология инженерия бөлүмдөрүнүн биригүүсү менен түзүлгөн Химия инженерия бөлүмүнүн бир багытына айланган; 2008-2009-окуу жылынан баштап кайра Бөлүм статусун алган. 2008-2009-окуу жылында Кыргыз-Түрк Манас Университетинин Табигый Илимдер Институтунун бир Багыты катары Магистирдик билим берүүгө баштаган жана 2009-2010-окуу жылынын жазгы семестринин аягында алгачкы бүтүрүүчүлөрүн узаткан. 

2011-2012-окуу жылында Кыргыз-Түрк “Манас” Университетинин Табигый Илимдер Институтунун бир Багыты катары Докторантура билим берүү программасы ачылып, ошол жылы программага 4 адам кабыл алынган. 2016-2017-окуу жылынын күзгү семестринин аягында алгачкы 4 бүтүрүүчү докторлук диссертацияларын жактап, РhD наамдарын алышкан. Учурда тамак-аш инженерлиги бөлүмү багытында Магистратура жана Докторантура программаларда билим алып жаткан студенттер бар.