Тамак-аш  инженерлиги бөлүмү

Бөлүм 740300-"Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы" билим багыты, тамак-аш инженерлиги адистиги боюнча бакалаврларды, магистрларды жана докторанттарды бюджеттик негизде даярдайт. Студенттердин билим алуусуна тамак-аш инженерлиги багыттагы илимий долбоорлорго активдүү катышууга жакшы шарттар түзүлгөн. Окуу планы боюнча студенттердин практикасы экинчи жана үчүнчү курстарда каралган. Бүтүрүүчүлөрдү даярдоо билим багыты жана тамак-аш инженерия бөлүмү Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлиги тарабынан аккредитациядадан өткөн. Тамак-аш инженерлиги бөлүмүндө Кыргызстан жана Түркиядан жогорку квалификациясы бар, илимий-мугалимдик тажрырыйбасы чоң, профессордук – мугалимдердин курамы иштейт. Бөлүмдө 1 техника илимдеринин доктору, 1 профессор; доценттер, кандидаттар; мугалим адистер иштешет.

Бөлүмдө өтүлүүчү негизги сабактар

Бөлүмдүн негизги сабактары биринчи курстан башталып үчүнчү курстан жогору толук бөлүмгө тиешелүү сабактарды камтыйт. Алар төмөнкү негизги сабактар: Тамак-аш инженерлигине кириш, жалпы химия, органикалык химия, биохимия, тамак-аш инженерлигиндеги процесстер I, II, III,  тамак-аш инженерлигиндеги сандык эсептөөлөр, колдонмо кинетика, физикалык жана коллоиддик химия, тамак-аш инженерлик лабораториясы, тамак-аш технологиялар, инженердик экономика, тамак-аш анализдери, тамак-аш химиясы, тамак-аш азыктарынын физикалык касиеттери,  тамак-аш ишканаларын долбоорлоо, жашоо жана омур коопсуздугу, Мындан башка дагы бүтүрүүчүлөр 10 тандалма сабак алуусу керек.

Бакалавр багытын бүтүрүү үчүн баардыгы 151 кредит, анын ичинен тандалма сабактардын кредити 30 түзөт. Магистратурадагы студентердики баардыгы 28 кредит, докторанттар 25 кредит сабактарды окуп бүтүрүшөт.

Студенттик турмуш

Университет толугу менен мамлекеттин бюджети менен окутуучу Кыргызстандагы жалгыз университет, сабактарынан жетишкен студенттер (жакшы окугандар жогору-латылган) стипендия алышат. Студенттер муктаждыгына жараша жатакана менен камсыз болушкан. Сабактан тышкары убакта спорттук кызыкчылыктарын, талантын өркүндөтүү максатында ар кандай спорттук секцияларда, чыгармачылык кружокторго катышышат.

Жыл сайын, даярдоо курсунда окуган бөлүмдүн студенттерин, бөлүм менен жакындан тааныштыруу максатында бөлүм окутуучулары тарабынан тааныштыруу сабактары өткөрүлөт жана студенттер менен окутуучулар жамаатынын байланышын бекемдөө, жакындан таанышуу, окуудагы жана жеке турмушундагы маселелерин чечүүгө жардамдашуу, пикир алышуу максатында чай ичүүлөр уюштурулат.

Бүтүрүүчү студенттерибиз үчүн жыл сайын апрель айынын аягында, тамак-аш өнөр жай ишкерлери менен жолугуштуруучу карьера күндөрү жана тегерек стол уюштурулат.  Ар бир окуу жылында, Дүйнөлүк тамак-аш күнүнө карата октябрь айында, студенттер арасында «Акыл таймашы» жарышы болуп турат.

Студенттерибиз практикадан тышкары, мезгил-мезгили менен Бишкекте жана шаарга жакын жайгашкан тамак-аш ишканаларына экскурсияларга барып турушат. Традиция катары, ар бир жылдын май айында үчүнчү курстун студенттери бөлүмүбүз бардык студенттери, окутуучулары жана персоналдары менен бирге шаардын сыртындагы кооз жерлерге пикникке чыгуу уюштурушат.

Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн кураторлорунун тизмеси

  • т. и. к, ага окутуучу Айдайкан Касымакунова  (1-курс)
  • х. и. к, ага окутуучу Айгүл Усубалиева (2-курс)
  • РhD., кенже илимий кызматкер Руслан Адил Акай Тегин  (3-курс)
  • РhD., ага окутуучу Жылдызай Өзбекова (4-курс)