Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн академиялык курамы

Академиялык наамы

Толук ставка

 Жалпы 

 Т. Р 

 К. Р 

 Башка 

Профессор

1

1

 

2

Доцент

 

2

 

2

Доценттин м. а.

 

 

 

 

Ага окутуучу

 

2

 

2

Ага окутуучу, PhD.

 

1

 

1

Академиялык адис

 

 

 

 

Кенже илимий кызматкер

 

2

 

2

Жалпы

1

8

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азыркы мезгилде 740300-"Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы" билим багыты боюнча 116 бакалавр жана 9 магистр, 5 докторант бүтүрүүчүлөр даярдалып, чыгарылды.

 

Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн бакалавр бүтүрүүчүлөрү – 116 

 

 

Тамак-аш инженерлиги бөлүмү багытында магистр бүтүрүүчүлөр – 9

 

Тамак-аш инженерлиги бөлүмү багытында докторантура бүтүрүүчүлөр – 5