Тамак-аш инженерлиги бөлүмү Бакалавр программасы боюнча дипломдук иштердин темалары

2006-2007 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2007-2008 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2008-2009 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2009-2010 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2010-2011 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2011-2012 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2012-2013 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2013-2014 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2014-2015 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2015-2016 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2016-2017 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2017-2018 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2018-2019 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf

2019-2020 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf 

2020-2021 окуу жылынын бутуруучулорунун квалификациондук бутуруу иштери.pdf