Аты Проф.док. Жошкан ЫЛЫЖАЛЫ
Э-куржун coskan.ilicali@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-MF 311
Телефону 49 27 56-57 (1108)
Сабактар

FBE-500 : ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДОЛОГИЯСЫ (Компьютер Инженердиги Бөлүмү )

GMÜ-542 : ТАМАК-АШ ӨНДҮРҮШҮНДӨГҮ ЖЫЛУУЛУК ПРОЦЕССТЕРИ (Тамак-Аш Бөлүмү )

GMÜ-547 : ПРОЦЕССТЕРДИ ЗАМАНБАП БАШКАРУУ ЖАНА ТЕКШЕРҮҮ (Тамак-Аш Бөлүмү )

GMÜ-570 : ТАМАК=АШ ИНЖЕНЕРИЯСЫНДАГЫ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР (Тамак-Аш Бөлүмү )

GMÜ-543 : ТАМАК-АШ ӨНДҮРҮШҮНҮН ЖЫЛУУЛУК ПРОЦЕС. САНДЫК ЫКМАЛАР (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-321 : КОЛДОНМО КИНЕТИКА (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-316 : ТАМАК-АШ ПРОЦЕССТЕРИН БАШКАРУУ (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-344 : МЕХАНИКАЛЫК АЖЫРАТУУ ПРОЦЕССТЕРИ (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-425 : ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА (Тамак-Аш Бөлүмү )

BTZ-451 : БҮТҮРҮҮ ИШИ I (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-441 : ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕ КОЛДОНМО МАТЕМАТИКА (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-481 : ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕР.ДЕГИ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР: НЕГИЗГИ ПРОЦ.ТЕР (Тамак-Аш Бөлүмү )

BTZ-452 : БҮТҮРҮҮ ИШИ II (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-400 : АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-402 : КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-404 : БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО (Тамак-Аш Бөлүмү )

KMÜ-403 : ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА (Химия Инженердиги Бөлүмү )

FBE-502 : МАТЕМАТИКАЛЫК ПРОГРАММАЛООГО КИРИШУУ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

GMÜ-500 : ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ (Тамак-Аш Бөлүмү )

GMÜ-501 : МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯ (Тамак-Аш Бөлүмү )

Резюме

Проф. Док. Жошкан Ылыжалы

 

Туулган жери :

Назилли, Туркия                                                   

Туулган күнү :

17.06.1947                                                   

Чет тил :

Англис тили

Телефон :

00-996-312-492765/1115

Факс :

00-996-312-492761

Электрондук адреси :

coskan.ilicali@manas.kg

 

Адистик багыты :

Тамак-аш Процесстери, Моделдештирүү жана Симуляция    

Бакалавр:

Орто Чыгыш Техникалык Университети

1970

Магистратура :

Орто Чыгыш Техникалык Университети

1972

Докторантура:

Орто Чыгыш Техникалык Университети

1979

Доцент:

Эге Университети  

1985

Профессор :

Эге Университети  

1993

Академиялык жана Административдик кызматтары  

 

  1. Тамак-аш Инженериясы Бөлүм Башчысы   
  2. Инженердик Факультеттин Башкаруу Тобунун Мүчөсү 
  3. Табигый Илимдер Институтунун Башкаруу Тобунун Мүчөсү 
  4. КТУ Манас Студенттерди Кабыл Алуу Сынагынын Арыздарын Изилдөө Комиссиясынын Башчысы
  5. КТУ Манас Билим Берүү Комиссиясынын Мүчөсү

 

Акыркы беш жылдагы Макалалары

Акыркы беш жылдагы Science Citation Index (SCI) камтыган журналдардагы макалалары

 

1.      İçier,F., Ilıcalı, C. 2004. Electrical conductivity changes of the apple and sourcherry juice concentrates during Ohmic heating. J. Food Process Eng., 27, 159-180.

2.       Icier, F., Ilicali, C. 2005. The use of Tylose as a food analog in Ohmic heating studies. J. Food Eng., 69/1, 67-71.

3.      Icier, F., Ilicali, C. 2005  . The effects of concentration on electrical conductivity of orange juice concentrates  during Ohmic heating. Eur. Food Res. Technol., 220, 406-414.

4. Icier, F., Ilicali, C. 2005. Temperature dependent electrical conductivities of fruit

       purees during ohmic heating. Food Res. Int., 38:10, 1134-1142.

5. Icier, F., Sastry, S. K., Ilicali, C. 2006. Effect of Operating conditions and perturbations on the ohmic heating rate of salt solutions. J Food Sci Technol, 43(2), 140-144.

6 Sakin, M., Kaymak-Ertekin, F. and Ilicali, C.2007. Modeling the moisture transfer during baking of white cake. J. Food Eng., 80:3, 822-831.

7. Sakin, M., Kaymak_Ertekin, F. and Ilicali,C. 2007.Simultaneous heat and mass        transfer simulation applied to convective oven cup cake baking
     J. Food Eng.,83:3,463-474.

                                                    Эл аралык Докладдары

1.      Sakin, M., Ertekin-Kaymak, F., Ilicali, C. 2003. A numerical model for cake baking. First International Exergy, Energy and Environment Symposium. 6-10 July 2003, Izmir, Turkey.

2.      Icier, F., Ilicali, C., Sastry, S.K. 2004. A mathematical model for ohmic thawing.

Ninth International Congress on Engineering and  Food.. 7-11 March  2004, Montpellier, France. Paper No: 426.

3.      Sakin, M. , Ertekin-Kaymak, F., Ilicali, C. 2004. A numerical model for cup cake

baking. Ninth International Congress on Engineering and Food. 7-11 March, 2004,

Montpellier, France, Paper No: 201.

4.      Sakin, M., Ertekin-Kaymak, F., Ilicali, C. 2005. Moisture diffusivity of cake batter. 

1st International Food and Nutrition Congress, Food Safety and Quality Through the

Food Chain. 15-18 June 2005, Istanbul , Turkey, Paper No: p73.

5.      Sakin, M., Ertekin-Kaymak, Ilicali, C. 2007. Drying curves of white layer

cake during baking in a convective oven. Proceedings of 5th International     

               Congress on Food Technology, pp.146-153, 9-11 March 2007, Selanik, Greece.

6.      Ilicali, C., Ko, S.L., Sakin, M., Kaymak-Ertekin, F. 2007. Prediction of moisture

profiles during pan cake baking in a convection oven by a numerical model. Proceedings of the International Conference on Biotechnology Engineering, ICBioE’07, pp. 734-74, May 8-10, 2007, Kuala Lumpur, Malaysia.

7.      Ilicali, C., Sakin, M., Kaymak – Ertekin, F. 2007. A simplified numerical model for

predicting the temperature and moisture content histories during cup cake baking ina convective oven. Proceedings of World Engineering Congress 2007,  pp. 16 – 24,, Penang, Malaysia, 5 – 9 August, 2007.

         8. Ilicali, C., Icier, F., Lee, S. T., 2007. A numerical model for the freezing time 

 prediction of partially dried papaya slabs, Proceedings of World Engineering Congress 2007, , pp. 25 – 30,, Penang, Malaysia, 5 – 9 August, 2007.

9.      Nor Mazlana, M., Russly, A. R.,Ilicali, C. 2007. Susceptor packaging material for baking fluffy pastry dough (puff pastry) in microwave oven. Proceedings of World Engineering Congress 2007, , pp. 31 – 39,, Penang, Malaysia, 5 – 9 August, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

Илимий иштери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Uluslararası Sunumlar

 

1.Sakin, M., Ertekin-Kaymak, F., Ilicali, C. 2003. A numerical model for cake baking. First International Exergy, Energy and Environment Symposium. 6-10 July 2003, Izmir, Turkey.

2.Icier, F., Ilicali, C., Sastry, S.K. 2004. A mathematical model for ohmic thawing.

Ninth International Congress on Engineering and  Food.. 7-11 March  2004, Montpellier, France. Paper No: 426.

3.Sakin, M. , Ertekin-Kaymak, F., Ilicali, C. 2004. A numerical model for cup cake

baking. Ninth International Congress on Engineering and Food. 7-11 March, 2004,

Montpellier, France, Paper No: 201.

4.Sakin, M., Ertekin-Kaymak, F., Ilicali, C. 2005. Moisture diffusivity of cake batter. 

1st International Food and Nutrition Congress, Food Safety and Quality Through the

Food Chain. 15-18 June 2005, Istanbul , Turkey, Paper No: p73.

5.Sakin, M., Ertekin-Kaymak, Ilicali, C. 2007. Drying curves of white layer

cake during baking in a convective oven. Proceedings of 5th International     

               Congress on Food Technology, pp.146-153, 9-11 March 2007, Selanik, Greece.

6.Ilicali, C., Ko, S.L., Sakin, M., Kaymak-Ertekin, F. 2007. Prediction of moisture

profiles during pan cake baking in a convection oven by a numerical model. Proceedings of the International Conference on Biotechnology Engineering, ICBioE’07, pp. 734-74, May 8-10, 2007, Kuala Lumpur, Malaysia.

7.Ilicali, C., Sakin, M., Kaymak – Ertekin, F. 2007. A simplified numerical model for

predicting the temperature and moisture content histories during cup cake baking ina convective oven. Proceedings of World Engineering Congress 2007,  pp. 16 – 24,, Penang, Malaysia, 5 – 9 August, 2007.

         8. Ilicali, C., Icier, F., Lee, S. T., 2007. A numerical model for the freezing time 

 prediction of partially dried papaya slabs, Proceedings of World Engineering Congress 2007, , pp. 25 – 30,, Penang, Malaysia, 5 – 9 August, 2007.

9.Nor Mazlana, M., Russly, A. R.,Ilicali, C. 2007. Susceptor packaging material for baking fluffy pastry dough (puff pastry) in microwave oven. Proceedings of World Engineering Congress 2007, , pp. 31 – 39,, Penang, Malaysia, 5 – 9 August, 2007.