Аты Др. Айдайкан КАСЫМАКУНОВА
Э-куржун aydaykan.kasimakunova@manas.edu.kg
Кабинет MF 432
Телефону 49 27 56-57 (1094)
Сабактар

GMÜ-558 : УПАКОВКАЛООДОГУ ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-312 : ТАМАК-АШ АНАЛИЗДЕРИ (Тамак-Аш Бөлүмү )

STJ-302 : ПРАКТИКА II (Тамак-Аш Бөлүмү )

BTZ-451 : БҮТҮРҮҮ ИШИ I (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-433 : МЕМБРАНАДА БӨЛҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ (Тамак-Аш Бөлүмү )

BTZ-452 : БҮТҮРҮҮ ИШИ II (Тамак-Аш Бөлүмү )

GID-448 : ТАМАК-АШ КУТУЛОО МАТЕРИАЛДАРЫ ЖАНА МЕТОДДОРУ (Тамак-Аш Бөлүмү )

GMÜ-518 : ЧИЙКИ ЗАТ ЖАНА ДАЯР АЗЫКТАРДЫ ИЗИЛДӨӨНҮН ЗАМАНБАП ЫКМАЛ (Тамак-Аш Бөлүмү )

GMÜ-501 : МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯ (Тамак-Аш Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери