Аты Док. Айдайкан КАСЫМАКУНОВА
Э-куржун aydaykan.kasimakunova@manas.edu.kg
Кабинет MF 432
Телефону 49 27 56-57 (1094)
Сабактар

GMÜ-558 : УПАКОВКАЛООДОГУ ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ (Тамак-аш бөлүмү )

GID-311 : ТАМАК-АШ ХИМИЯСЫ (Тамак-аш бөлүмү )

GID-343 : ТАМАК-АШ ГИГИЕНА ЖАНА САНИТАРИЯСЫ (Тамак-аш бөлүмү )

GID-312 : ТАМАК-АШ АНАЛИЗДЕРИ (Тамак-аш бөлүмү )

STJ-302 : ПРАКТИКА II (Тамак-аш бөлүмү )

GID-449 : ТАМАК-АШТЫН САПАТЫН КАМСЫЗДОО (Тамак-аш бөлүмү )

GID-433 : МЕМБРАНАДА БӨЛҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ (Тамак-аш бөлүмү )

GID-448 : ТАМАК-АШ КУТУЛОО МАТЕРИАЛДАРЫ ЖАНА МЕТОДДОРУ (Тамак-аш бөлүмү )

GMÜ-518 : ЧИЙКИ ЗАТ ЖАНА ДАЯР АЗЫКТАРДЫ ИЗИЛДӨӨНҮН ЗАМАНБАП ЫКМАЛ (Тамак-аш бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери