1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIO-100 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GMS-101 ТОВАР ТААНУУ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
GMS-103 ТАМАК-АШ КООПСУЗДУГУ, САНИТАРИЯ ЖАНА ГИГИЕНА 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
GMS-105 ТАМАКТАНУУНУН ФИЗИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
GMS-107 ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STR-105 ТУРИЗМ НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TRO-105 БИЗНЕС НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 2 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GMS-102 СЕРВИСОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GMS-104 ТАМАК ДАЯРДОО НЕГИЗДЕРИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GMS-106 КАРДАРЛАР МЕНЕН БОЛГОН МАМИЛЕЛЕРДИ БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GMS-108 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TRO-106 МИКРО- ЖАНА МАКРО- ЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İNG-203 АНГЛИС ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
Yİİ-211 ТАМАК-АШ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫНЫН ЖОГОРКУ ДЕҢГЕЛИ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TRO-213 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
Yİİ-213 ТАМАК-АШ ӨНДҮРҮШҮНҮН ЖОГОРКУ ДЕҢГЕЛИ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TRO-215 ИШКЕРДҮҮЛҮК 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İYD-201.01 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (НЕМИС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
İYD-201.02 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
Yİİ-215 БАР Ж-А СУУСУНДУКТАР КЫЗМАТТАРЫН БАШКАРУУСУ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
Yİİ-217 ШАРАП МАДАНИЯТЫ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İYD-202.01 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (НЕМЕЦ ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İYD-202.02 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОУРС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
Yİİ-216 НАН ЖАНА ТАТТУУЛАРДЫ ДАЯРДОО НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TRO-212 УЮШТУРУУ ЖАНА БАШКАРУУТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İNG-204 АНГЛИС ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
Yİİ-307 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ӨЗДҮК НАРКТЫ ТАЛДОО 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
Yİİ-311 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
Yİİ-313 ТАМАКТАНУУ КЫЗМАТТАРЫН УЮШТУРУУСУ ЖАНА БАШКАРУУСУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STR-313 ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İYD-303 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
Yİİ-335 ОРТО АЗИЯ АШКАНАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
Yİİ-331 ӨЗГӨЧӨ КООМДУК ТАМАК АШ ӨНДҮРҮШҮ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
Yİİ-312 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-314 АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İYD-304 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 2 ) 6 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
Yİİ-316 ТАМАК - АШ ӨНДҮРҮШҮН АВТОМАТТАШТЫРУУ 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
Yİİ-336 БАТЫШ АШКАНАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
Yİİ-338 ГАСТРОНОМИЯЛЫК ДИЗАЙН 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
Yİİ-340 ОКУЯ МЕНЕДЖМЕНТИ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
Yİİ-342 ЧЫГЫШ АШКАНАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
Yİİ-417 МЕНЮНУ ПЛАНДОО ЖАНА БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
Yİİ-415 КООМДУК ТАМАКТАНУУ ИШКАНАЛАРЫНДА САПАТ БАШКАРУУСУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
Yİİ-411 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-413 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
Yİİ-437 ТАМАКТАНУУ МАДАНИЯТЫ ЖАНА МЕДИА 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
Yİİ-439 ӨЛЧӨМ ТААНУУ, СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА ТАСТЫКТАШТЫРУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-405 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ V 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
Yİİ-412 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
Yİİ-414 CОЦИАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-402 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА IV 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АДИСТИК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
Yİİ-436 КОНДИТЕРДИК ИШ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
Yİİ-438 ТАМАК СТИЛИСТИКАСЫ ЖАНА ФОТОГРАФИЯ 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
İYD-406 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ VI 3 ( 2 - 2 ) 6 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы