Кыргызстан Түркия "Манас" Университети,

Туризм жана мейманкана иштетүү бөлүмү,

Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү,

720044,Бишкек шаары, Манас проспекти,56, АZ6-1офиси,

00996-312-54-19-42 (11-22)

email: bilgi.turizm@manas.edu.kg