Коомдук тамактануу индустриясы- экономиканын өз алдынча орун алган тармактардын бири. Дүйнөдө коомдук тамактануу индустриясы күндөн-күнгө өсүүдө жана бул сектордо рентабелдүүлүүгү башка тармактарга салыштырмалуу жогору болуп саналат.  Кыргызстанда дагы, коомдук тамактануу индустриясы өлкө экономикасында приоритеттүү секторлордун бири катары таанылат.  Бөлүм меймандостук индустриясынын, түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана ошондой эле дүйнөлүк туризмдин эл аралык стандарттарына  толугу менен жооп бере алган, толеранттуулукка тарбияланган жана өздөрүнуүн, түрк тилдүү калктардын каада салттарын сактаган кадрларды даярдоодо маанилүү  салым кошуп келуүдө.  Изилдөөлөрдүн натыйжасында ресторан жана меймандостук индустрия тармактардын эң көйгөй маселеси тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги болгонун көрсөтүүдө. Ошондуктан бул тармакта жогорку квалификациядагы адистерди даярдап чыгаруу чоң мааниге ээ.