1. Долбоордун аты: Кыргызстандын гастрономиялык картасын даярдоо жана гастрономиялык тур маршрутун иштеп чыгуу

2. Долбоордун башчысы:Доц.м.а.Др Жемал Инже

Долбоордун жамааты: 

Аты-жөнү, наамы:

Доц.Др. Барыш Эрдем

Доц.т.и.к. Нурудин Кыдыралиев

Доц.м.а.Др. Толга Гөк

Доц.м.а.Др. Эркан Акгоз

Ага окутуучу Сапаргуль Турдубекова

Ага окутуучу Надира Турганбаева

Ага окутуучу Гульмира Саматова

Ага окутуучу Динара Исакова

Долбоордун максаты

Акыркы жылдарда туризм дүйнөсүндө аутентикалык, же болбосо нукура жашоо жана жергиликтүү тамак-аштарды пайдаланууда  баалулуктардын бири пайда болуушу байкалууда. Кыргызстан  туризм ресурстарына жана тамак-аш маданиятына бай өлкө. Туризм тармагы өнүгүп келе жаткан мамлекет жана кыргыз тамак аштарынын маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири өндүрүлгөн азыктардын натуралдуулугу.

Кыргызстанда, туризмге байланыштуу статистикалык маалыматтарга кайрылганда, жогорудагы баалулуктар жетиштүү деӊгээлде  колдонулбай аткандыгы байкалууда. Негизги себеби, гастрономиялык картасынын жана гастро-маршруту иштетилип чыкпагандыгы. Мындай жагдай, Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү жана туризмдин башка түрлөрүнүн пайда болушуна тосколдуктарды жаратууда.  Бул терс көрүнүш, келген туристтердин өлкөдө болуу убактысынын чектелишине жана ошого байланыштуу туризмден түшкөн  кирешенин жупуну болушуна алып келүүдө.

Жогоруда аталган максатка жараша даярдалган долбоор: Кыргызстанда кыргыз тамак-аштарынын таанытуу жана жакшыртууга салым кошуп нукура гастрономиялык туризминин өнүгүүсүнө жардам берет. Андан тышкары, бул долбоор, Кыргызстандын туризм чөйрөсүнө коомдук тамактануу ишканаларынын  кызмат көрсөтүү сапаты жогорулашууна алып келет. Бул долбоордо гострономиялык карта жана гастрономдук маршруту иштелип чыгып, коомдук тамактануу жана саякат агенстволордун  туристтерди тартууга жол ачылат.

Долбоордун негиздөөсү

Долбоордо, Кыргызстандын  учурдагы гастрономдук ресурстары жана тамак-аштардын  тизмеси аныкталат. Аныкталган тамактар коомдук тамактануу ишканаларында эл аралык стандарттар эске алынып  конокторго сунуу боюнча таанытуу иштер жүргүзүлөт. Натыйжада, гастрономдук туризмде алдыӊкы аймактар жана тамактар аныкталат.

Бул долбоордун негизинде төмөнкү жетишкендиктер күтүлүдө:

- кыргыз элинин тамактануу маданияты эл аралык туризмде таанытылат;

- иштелип чыккан гастрономдук маршрут Кыргызстан үчүн дагы бир альтернативдүү туризмдин  түрүнүн жаралышынына алып келет;

- мамлекеттин туризм баалулуктары жакшы таанытыла баштайт;

- мамлекет туруктуу кирешесини камсыздайт;

- узак убакыттан бери келе жаткан  нукура-тамактарынын кайрадан тамак-аш маданиятына кириши;