Биринчи кезекте кыргызстандык жарандарга расмий жана мамлекеттик тил болуп эсептелген кыргыз тилин үйрөтүү, алардын кыргыз тилин үйрөнүүсү атуулдук милдет, жарандык парз катары эсептелерин эске алуу менен, эне тилин урматтоо, эне тилин сүйүү сезимдерин ойготуу. Кыргыз тилин жеткиликтүү деңгээлде тереңдетип үйрөтүү максатында тандалып алынган кыргыз тилиндеги айрым көркөм чыгармаларга таянуу менен кыргызча сүйлөшүү, угуу, окуу жана жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү.