Координаторлукта 2017-2018 окуу жылында толук ставкада 7, жарым ставкада 3 окутуучу ‑ бардыгы 10 окутуучу эмгектенет.

      Факультеттерде жана жогорку мектептерде 86 группада 2445 студент кыргыз тилин окуйт.