Аты Ага окутуучу док. Элмира Төлөкова
Э-куржун elmira.tolokova@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-508
Телефону 492788 (1153)
Сабактар

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Ветеринария )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Ветеринария )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Графика бөлүмү )

UDL-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I (Социология бөлүмү )

UDL-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ БОЮНЧА ПРАКТИКАЛЫК КУРС-I (Педагогика бөлүмү )

UDL-204 : КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II (Социология бөлүмү )

UDL-204 : ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Педагогика бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Актердук өнөр бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Социология бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Социология бөлүмү )

Резюме

Аты-жөнү: Төлөкова Элмира Турдубаевна

Туулган жылы, жери: 12.01.1967., Ысык-Көл обл., Жети-Өгүз району, Ак-Дөбө айылы

 

Академиялык кызматкердин илимий даражасы, наамы тууралуу маалыматтар:

Илимий даражасы, наамы

Факультети/Программасы

Дипломду берген өлкө, мекеме

Дипломдун берилген күнү

Филолог окутуучу

(университет)

Кыргыз Улуттук Университети

Кыргыз тили жана адабияты

Кыргызстан

28-июнь 1988-жыл

Регистрация № 495

Магистратура

-

-

-

Филология илимдеринин кандидаты

(аспирантура)

Бишкек Гуманитардык университети

Кыргыз тили

Кыргызстан

27-сентябрь 2012-жыл

Протокол № 7к-1/18

Доктарантура

Бишкек Гуманитардык университети

Кыргыз тили

Кыргызстан

 

 

Университетте дипломдук иштин темасы жана жетекчиси:

Дипломдук иштин темасы: Ат атоочту стилистикалык аспектиде окутуу

Илимий жетекчи: филология илимдеринин кандидаты, доц. С.А.Давлетов.

 

Аспирантурада диссертациялык иштин темасы жана жетекчиси:

Диссертациялык иштин темасы: Кыргыз тилиндеги «Бала» концепти (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

Илимий жетекчи: филология илимдеринин доктору, профессор З.К.Дербишева

 

Доктарантурада диссертациялык иштин темасы жана жетекчиси:

Диссертациялык иштин темасы: Дүйнөнүн тилдик бейнесинин кыргыз тилинде чагылдырылышы (Когнитивдик лингвистика жана лингвомаданият таануу илимдеринин аспектиси боюнча)

Илимий жетекчи: филология илимдеринин доктору, профессор З.К.Дербишева

 

Иш тажырыйбасы:

Кызматы:

Мекеменин аты

Мөөнөтү

Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Бишкектеги № 66, № 5-орто мектептери

1988-1990-ж.

Кенже илимий кызматкер

Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясы

1990-1993-ж.

Кыргыз тили окутуучусу

Бишкек политехникалык техникуму

1993-1994-ж.

Кыргыз тили ага окутуучусу

Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети

1994-1999-ж.

Кыргыз тили координатору, филология илимдеринин кандидаты, ага окутуучу

КТМУнун Чет тилдер жогорку мектеби

Азыркы тилдер бөлүмү

 

 

Аскердик абалы:   ‑

Долбоорлор (проект):

 1. Улантуучу топтор үчүн «Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун долбоору;
 2. «Алыкул Осмонов ‑ 35 ыр» (А.Осмоновдун кыргызча-түркчө ыр жыйнагын түзүү);
 3. «Түрк обондуу ырлары ‑ кыргыз тилинде жаңырат» (китепче, CD);
 4. Кыргызстандын белгиленген райондорунда жалпы билим берүүчү окутуу орус, өзбек, тажик тилиндеги орто мектептердин мугалимдерине жана эне тили кыргыз тили болбогон улуттун жаштарына кыргыз тилин үйрөтүүчү семинар-тренингдин долбоору

Административдик кызматтар: Кыргыз тили координатору

Илимий институттарда мүчөлүгү:

1) КР Жогорку Кеңешинин Аппаратынын лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн алдында уюшулган Жумушчу топтун мүчөсү.

2) Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдында уюшулган илимий-усулдук кеңештин мүчөсү.

3) Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү.

 

Алган сыйлыктары:

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жаштар Сыйлыгынын лауреатынын «Алтын диплому» – Илим жана жаңы технология тармактарындагы мыкты иштери үчүн. 07.12.2001.
 2. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын «Мамлекеттик тилди окутуунун мыкты усулу» диплому, 2006-ж.
 3. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин «Ардак грамотасы». 2010.
 4. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин «Ардак грамотасы». 2010.

5.КРнын билим берүү жана илим мнистрлигинин «КРнын билим берүү отличниги» төш белгиси. 05.03.2013.

6. КРнын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын «Кыргыз тили» төш белгиси – КРнын мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн. 01.04.2013.

7.КТМУнун «Университетибизге жана Түрк дүйнөсүнө кылган 13 жылдык кызматы үчүн» «Ыраазычылык баракчасы». 24.11.2012.

8. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин «Ыраазычылык белгиси» баракчасы. 2011.

9. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын «Ардак грамотасы». 11.11.2011.

10. Премьер-министри Ж.Сатыбалдиевдин атынан «Кыргыз тилин өнүктүрүүгө, анын кадыр-баркын өстүрүүгө кошкон салымы жана 23-сентябрь КРнын Мамлекеттик тил тил күнүнө карата» алкыш жарыяланды. 2013-жылдын 20-сентябры, № 451.

11.Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын «Ыраазычылык баракчасы». 2013-жыл, сентябрь.

Акыркы 2 жыл ичинде жогорку окуу жайларында берген сабактары:         

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аты

Апталык сабак сааттары

Студенттердин саны

Теория

Практика

2013-2014

күзгү

кыргыз тили

 

18

190

 

 

 

 

жазгы

кыргыз тили

 

18

190

 

 

 

 

2014-2015

күзгү

кыргыз тили

 

18

190

 

 

 

 

жазгы

кыргыз тили

 

18

190

 

 

 

 

 

Берген сабактарынын аттары:  Кыргыз тили

Илимий иштери

A. ЖАК тарабынан таанылган эл аралык макалалар:

1. Кыргыз элинин тууган-туушкандык мамилеге байланыштуу терминологиялык лексикасы. «Манас» университети. Коомдук илимдер журналы, 2004.

2. Кыргыз элинин каада-салт лексикасын чагылдырган кандыргалар жана иштетилүү түзүлүштөрү. Кытай мамлекети. ISSN 1002-9001. «Тил жана котормо» журналы. Уйгур, ханзу, казак, моңгол, кыргыз тилдеринде чыгат. Шинжаң «Тил жана котормо» журналы басмасы. 2013, № 3 саны. 20-28-б.

 

Б. Өлкө ичинде жана эл аралык илимий конференцияларда окулуп, жыйнактарда жарыяланган (Proceedings) илимий макалалар:

 1. Кыргыз тилин чет элдиктерге окутуп-үйрөтүүдө көрмө каражаттарын колдонуунун ыкмалары. «Эл агартуу», № 5-6, 2008;
 2. Кыргыз тилиндеги лексикалык жана морфологиялык маанилерди үйрөтүүнүн ыкмалары. БГУ. «Вестник», № 3(12) 2008;
 3. Кыргыз элинин үй-бүлөлүк салтка байланыштуу лексикасы. Бишкек-КРСУ, 2004;

4. Лингвомаданияттаануу илими жана анын башка илимдер менен болгон байланышы. 6

5. Кыргыз тилинин лексикасы жана компоненттик талдоо. 7

6. Кыргыз тилиндеги баланын курагын туюндурган лексика-фразеологиялык сөз курамы жана макал ылакаптар. 7

7. Ч.Айтматовдун чыгармаларын окутуп-үйрөтүүнүн ыкмалары. «Эл агартуу».2007. – № 11-12. – 19-33-б.

8. Сахналаштырылган сабак. Жан-дүйнө сүйлөйт. «Эл агартуу». 2008. – № 1-2. – 45-60-б.

9. Класстан тышкаркы окуу. Жарылган жүрөк. «Эл агартуу». 2008. – № 3-4. – 73-80-б.

10. Кыргыз тилиндеги балага карата жалынуу, эркелетүү маанисин туюндурган лексика. «Вестник», КНУ им. Жусупа Баласагына, 2008;

11. Кыргыз тилинде компоненттик талдоо жүргүзүүнүн ыкмалары. «Эл агартуу», №: 11-12, 2010;

12. Тил бирдиктерин когнитивдүү лингвистиканын чегинде анализдөө. «Вестник» КГУ им. И. Арабаева, 2011;

13. Кыргыз тилиндеги балага байланыштуу архетиптер. «Вестник» КГУ им. И. Арабаева, 2011;

14. Кыргыз тилинин балага байланыштуу каада-салт лексикасы. «Вестник» КГУ им. И. Арабаева, 2011;

15.Өспүрүм баланын курагын туюндурган лексика. «Вестник» КГУ им. И. Арабаева, 2011.

16. Лексикадагы парадигматикалык мамиле. Бишкек: «Вестник БГУ». 2012. –№ 2 (22). – 285-288-б.

17. Лингвомаданият таануу илимине мүнөздүү мифтештирилген маданий-тилдик бирдиктер. Бишкек: «Вестник БГУ». 2012. –№ 2 (22). – 290-293-б.

18. Заманбап тил илиминде когнитивдик лингвистика илиминин жана лингвомаданият таануу илиминин калыптанышы. «Эл агартуу». 2012. – № 9-10. – 41-49-б.

19. Концепттин фрейм жана сценарий түрүндөгү түзүлүштөрү.«Эл агартуу». 2012. – № 11-12. –11-16-б.

21.  Балага байланыштуу каада-салт лексикасы. «Эл агартуу». 2012. – № 11-12. –16-27-б.

22. Когнитивдик лингвистика жана лингвомаданият таануу илимдеринин изилдөө предметтери. «Эл агартуу». 2013. – № 1-2. – 30-34-б.

23. Концепт жана ага мүнөздүү маселелер. Бишкек-КРСУ, 2013. – 185-194-б.

 

В. Жарыяланган эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:

 1. «Кыргыз тилин үйрөнөбүз» окуу китеби (орус аудиториясы үчүн),. Бишкек, 1997-ж. (авторлош: Ч.К.Дыйканова, Л.С.Сулайманова).
 2. «Кыргыз тилин үйрөнөбүз» окуу китебинин укма материалдары (2 аудио кассета),. Бишкек, 1997-ж. (авторлош: Ч.К.Дыйканова, Л.С.Сулайманова).
 3. «Кыргыз тилин үйрөнөбүз» окуу китебине методикалык колдонмо,. Бишкек, 1998-ж. (авторлош: Ч.К.Дыйканова, Л.С.Сулайманова).
 4. «Кыргыз тилин үйрөнөбүз» окуу китебинин электрондук варианты (CD),. Бишкек, 2000-ж. (авторлош: Ч.К.Дыйканова, Л.С.Сулайманова).
 5. «Кыргыз тилин үйрөнөбүз» окуу китеби (өзбек аудиториясы үчүн),. Бишкек, 2001-ж. (авторлош: Ч.К.Дыйканова, Л.С.Сулайманова).
 6. «Тил башат» (Башталгыч) ‑ окуу китеби (Кыргыз тили чет элдиктер үчүн). 2002. (авторлош: Т.Абдиев, Б.Сагынбаева ж.б.).
 7. ; «Тил башат» (Орто) ‑ окуу китеби (Кыргыз тили чет элдиктер үчүн). 2002 (авторлош: Т.Абдиев, Б.Сагынбаева ж.б.).
 8. «Тил башат» (Жогорку) ‑ окуу китеби (Кыргыз тили чет элдиктер үчүн). 2003-ж. (авторлош: Т.Абдиев, Б.Сагынбаева ж.б.).
 9. «Тил башат». Көнүгүүлөр китеби. Башталгыч курс (Кыргыз тили чет элдиктер үчүн). 2006- ж. (авторлош: К.Кулалиева, Т.Абдиев, Б.Сагынбаева ж.б.).
 10. «Тил башат». Көнүгүүлөр китеби. Башталгыч курстун укма материалдары (1 компакт диск). 2006-ж. (авторлош: К.Кулалиева ж.б.).
 11. ; «Тил башат». Көнүгүүлөр китеби. Орто курс (Кыргыз тили чет элдиктер үчүн). 2006- ж. (авторлош: К.Кулалиева, Т.Абдиев, Б.Сагынбаева ж.б.).
 12. «Тил башат». Көнүгүүлөр китеби. Орто курстун укма материалдары (1 компакт диск). 2006-ж. (авторлош: К.Кулалиева ж.б.).
 13. «Тил башат». Көнүгүүлөр китеби. Жогорку курс (Кыргыз тили чет элдиктер үчүн). 2006- ж. (авторлош: К.Кулалиева, Т.Абдиев, Б.Сагынбаева ж.б.).
 14. «Тил башат». Көнүгүүлөр китеби. Жогорку курстун укма материалдары (1 компакт диск). 2006-ж. (авторлош: К.Кулалиева ж.б.).
 15. «Тил башат» Мугалимдер китеби. Методикалык колдонмо. 2006-ж. (авторлош: К.Кулалиева, М.Абылкасымова ж.б.).

16.2006-ж.

17.«Кыргызча-түркчө-орусча тематикалык сөздүк». 2007-ж. Б.Сагынбаева, М.Гүмүш, И.Шахин).

18.«Кыргыз тили сиз үчүн» (иштиктүү кыргыз тили) 2. 2008-ж. М.Абылкасымова, Ч.Жылкычиева, Ч.Сыдыкова.

 1. Кыргызча-моңголчо сүйлөшмө». 2009-ж. (авторлош: Ч.Сыдыкова, М.Абылкасымова).
 2. «Кыргыз тили» Башталгыч 1 ‑ окуу китеби. 2009-ж. (авторлош: КТМУнун окутуучулар жамааты).
 3. «Кыргыз тили» Башталгыч 1 окуу китебинин укма материалдары (1 компакт диск). 2009-ж. (авторлош: К.Кулалиева, Ы.Керимбекова ж.б.).
 4. ; «Кыргыз тили» Орто 2 ‑ окуу китеби. 2009-ж. (авторлош: КТМУнун окутуучулар жамааты).
 5. Кыргыз тили» Орто 2 окуу китебинин укма материалдары (1 компакт диск). 2009-ж. (авторлош: К.Кулалиева, Ы.Керимбекова ж.б.).

24. ‑ бКТМУнун окутуучулар жамааты

25.окуу китебинин укма материалдары (1 компакт диск). 2009-ж. К.Кулалиева, Ы.Керимбекова.

26.«» ‑ окуу куралы. 2009-ж. Ч.Сыдыкова, З.Мажитова.

27.«Диалогдор. Обондуу ырларды угуп түшүнүү» ‑ окуу куралы. 2009-ж. Н.Мурзакматова, Ы.Керимбекова .

28.«Хрестоматия» (2009-ж.) окуу китебинде: «Жан – дүйнө сүйлөйт», «Каармандар сүйлөйт» драмалары, «Мезгил», «Өмүр кесеси», «Кечки күү» ырлары.

29. «Тилден дилге» (улантуучу топтор үчүн) окуу топтомунун укма китеби: Ч.Айтматов «Эрте келген турналар» повести. (1 компакт диск). 2010-ж.

30.«Тилден дилге» (улантуучу топтор үчүн) окуу топтомунун укма китеби: Ч.Айтматов «Бетме-бет» повести. (1 компакт диск). 2010-ж.

31.«Тилден дилге» (улантуучу топтор үчүн) окуу топтомунун укма китеби: Ч.Айтматов «Саманчынын жолу» повести. (1 компакт диск). 2011-ж.

32.«Тилден дилге» (улантуучу топтор үчүн) окуу топтомунун укма китеби: Ч.Айтматов «Кылым карытар бир күн» романы (2 компакт диск). 2011-ж.

33.«Тилден дилге» (улантуучу топтор үчүн) окуу топтомунун укма китеби: Ч.Айтматов «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» повести (1 комп. диск). 2010-ж.

34.Көркөм чыгармалар боюнча окуп түшүнүү жана угуп түшүнүү жыйнагы. Улантуучу топтор үчүн. ‑ окуу куралы. 2011. (авторлош: Т.Абылкасымова, А.Бейшеева, А.Исмаилов, М.Ибраева).

35.Кыргыз тилиндеги «Бала» концепти (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча) / Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражысын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты. 2012. Бишкек. 26-б.

 1. Кыргыз тилиндеги “Бала” концепти (Лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча). Диссертация. 2012. КР ИАнын китепканасы (кол жазма укугунда).

37. Кыргыз-Түрк “Манас” университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаңычыл усул-ыкмалары” ‑ 2. Усулдук колдонмо. Бишкек: КТМУ, 2012. (авторлош: З.Мажитова ж.б.).

38. Жаңы кыргыз тили жаштар үчүн: башталгыч деңгээл. – Бишкек, 2015. – 78 бет. (авторлош: Т.Абылкасымова).

39. Жаңы кыргыз тили жаштар үчүн: улантуучу деңгээл. – Бишкек, 2015. – 168 бет. (авторлош: Т.Абылкасымова).

40. Жаңы кыргыз тили жаштар үчүн: улантуучу деңгээл үчүн укма материалдардын көнүгүүлөр жыйнагы. Көркөм чыгарманын негизинде угуп түшүнүү, окуп түшүнүү көнүгүүлөр жыйнагы. – Бишкек, 2015. – 34 бет. (авторлош: Т.Абылкасымова).

41. Окутуу орус, өзбек, тажик тилиндеги мектептердин предметтик мугалимдерине кыргыз тилин үйрөтүүчү мугалимдер үчүн: методикалык колдонмо. Бишкек, 2015. – 79 бет. (авторлош: Абылкасымова Т., Кулалиева К., Солтобаева Р.).

42. «Кар ханышасы» жомогунун негизинде тартылган мультфильм боюнча көнүгүүлөр жыйнагы. колдонмо. Ч.Сыдыкова) (басмага даярдалууда).

 

Г. Адабий китептер (ыр жыйнактары жана ыр жыйнактарындагы бөлүмдөр):

1. «Каармандай сүйлөйт». Бишкек, «Данакер» журналы. – № 2, 2008.

2. «Каармандай сүйлөйт». «Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп…» аттуу ырлар жыйнагы, Бишкек, 2008. 380-392-б.

3. Кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы. Бишкек: 2011. 343-346-б.

4. Кызык, жашоо… (ырлар жыйнагы). Бишкек: 2012. -182-бет.

5. Кыргыз адабиятынын антологиясы // Жаштар адабияты. 10-том, ырлар. Бишкек: 2012. 174-176-б.

6. Акын кыздардын ырлары «Кыздар ай 2». Бишкек: 2013. 227-236-б.

7. Акын кыздардын ырлары «Кыздар ай 3». Бишкек: 2014. 186-195-б.

8. Акын кыздардын ырлары «Кыздар ай 4». Бишкек: 2014. 177-187-б.

9. Эң мыкты бөбөк ырлары. “Роза Отунбаеванын демилгеси” фонду. Бишкек: 2014. 17-б.

10. “Бейиш ‑ энелердин таманында 2”. Энеге байланыштуу терме, ырлар. (Китепти түзгөн: Фаризат Асанкалиева). Бишкек: 2015.

11. “Атанын сөзү ‑ акылдын көзү”. Поэма жана ырлар. (Китепти түзгөн: Фаризат Асанкалиева). Бишкек: 2015.

12. «Каармандар сүйлөйт» («Чыңгыз салган чыйыр жол драмасы жана ыр түрмөктөр жыйнагы). Бишкек: 2015. – КРнын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан басылып чыгууда.

 

Д. Башка макалалар (УАК тарабынан таанылбаган):

1. Использование видео-фильмов на занятиях кыргызского языка. (Статья). Бишкек: КРСУ. Материалы III научн. конф. – 1996. – С. 50-52. (авторлош: Л.С.Сулайманова).

2. «Художественный фильм как средство совершенствования устной речи на уроках кыргызского языка». (Статья). Бишкек: КРСУ.Материалы IV научн. конф. – 1997. – С. 80-82. (авторлош: Л.С.Сулайманова).

3. Ч.Айтматовдун чыгармаларынын таасиринде жазылган ырлар ‑ «Каармандар сүйлөйт». Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети / Кыргыз-Иран билим берүү жана илим борбору. Бишкек: 2008. 51-52-б.

 

Ж. Жарыяланбаган докладдар:

«Ч.Айтматовдун чыгармаларын окутуп-үйрөтүүнүн ыкмалары». БГУ. 2014.

 

 

Кошумча маалымат жана байланыш телефондору:

Чөнтөк телефон  :(709) 51 88 88

e-mail adress        elmiratolokova@mail.ru