Аты Алтынбек Исмаилов
Э-куржун altinbek.ismailov@manas.edu.kg
Кабинет MERB-213
Телефону 54 19 42-47 (317)
Сабактар

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Түркология Бөлүмү )

UDL-203 : ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Түркология Бөлүмү )

UDL-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I (Социология Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Журналистика Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Кыргызча-Түркчө Программасы )

Резюме

Илимий иштери