Аты Алтынбек Исмаилов
Э-куржун altinbek.ismailov@manas.edu.kg
Кабинет MERB-213
Телефону 54 19 42-47 (317)
Сабактар

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Тарых бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Тарых бөлүмү )

UDL-203 : ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Түркология бөлүмү )

UDL-204 : ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Түркология бөлүмү )

KGZ-103 : КЕСИПТИК КЫРГЫЗ ТИЛИ (Мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо программасы )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Журналистика бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Журналистика бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Чет тилдер бөлүмү )

KGZ-104 : Кыргыз тили жана адабияты II (Чет тилдер бөлүмү )

KGZ-203 : Кыргыз тили жана адабияты III (Чет тилдер бөлүмү )

KGZ-204 : Кыргыз тили жана адабияты IV (Чет тилдер бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Түркология бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Түркология бөлүмү )

KGZ-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III (Журналистика бөлүмү )

Резюме

 

Аты-жөнү:  Исмаилов Алтынбек Адылбекович                                                                                                                   

Туулган жылы, жери: 01.01.1982, Ош облусу, Өзгөн району, Көлдүк айылы.

Академиялык кызматкердин илимий даражасы, наамы тууралуу маалыматтар:

 

Илимий даражасы, наамы

Факультети/Программасы

Дипломду берген өлкө, мекеме

Дипломдун берилген күнү

Бакалавр

КТМУ, Түркология

Кыргызстан КТМУ

15.06.2005

Магистратура

КТМУ, Түркология

Кыргызстан

КТМУ

03.07.2007

Аспирантура

КУИА, Тил, адабият инст.

Кыргызстан

2017-…….

 

 

 

 

 

Магистратурадагы дипломдук иштин темасы жана жетекчиси:

«МЕСНЕВИГЕ» КИРГЕН АҢГЕМЕЛЕРДЕГИ СҮЙҮҮ ЖАНА ТЫНЧТЫК ТЕМАСЫНЫН КӨРКӨМ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ»

Илимий жетекчиси: Проф. Др. Лайли ҮКҮБАЕВА

Аспирантурадагы кандидаттык диссертациянын темасы жана жетекчиси:

«ЭСЕНГУЛ ИБРАЕВДИН ЭГЕМЕНДИК ДООРДОГУ ЛИРИКАЛАРЫНЫН ПОЭТИКАСЫ: ЖАНР, КӨРКӨМДҮК МАСЕЛЕЛЕРИ»

Илимий жетекчиси: Проф. Др. Лайли ҮКҮБАЕВА

Иш тажырыйбасы: 13 жыл

Кызматы:

Мекеменин аты

Мөөнөтү

Окутуучу

КТМУ, ЧТЖМ, Кыргыз тили координаторлугу

2007-2017-ж.ж.

Окутуучу,

Координатор

КТМУ, ЧТЖМ, Кыргыз тили координаторлугу

2017-ж...

 

   


Аскердик абалы: Кызмат өтөй элек.

Долбоорлор (проект): ЧТЖМ, Тил үйрөтүү бөлүмү, Кыргыз тилин үйрөтүү координаторлугу, Кыргыз тилин үйрөтүүгө арналган окуу китебин жана көнүгүүлөр жыйнагын даярдоо.

Административдик кызматтар:

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Чет тилдер жогорку мектебине караштуу Чет тил тилдер бөлүмүнүн Кыргыз тили координатору

Сыйлыктары:

 • Крымда өткөн «Түрк калктарынын Эл аралык  VI поэзия фестивалынын» дипломанты (2005-ж).
 • Астана шаарында өткөн чыгармачыл жаштардын Эл аралык «Шабыт» поэзия фестивалынын дипломанты (2006-ж.).
 • Түркияда өткөн IX Эл аралык поэзия фестивалынын дипломанты (2007-ж.).
 • Мевлана Желаледдин Руминин 800 жылдык мааракесине арналган Республикалык конкурстун баш байге ээси (2007-ж.).
 • Республикалык жаштардын Жолдошбай Абдыкалыков атындагы адабий сыйлыгынын лауреаты (2008-ж.).
 • Бакуда өткөн «Түрк калктарынын Эл аралык  VIII поэзия фестивалынын» дипломанты (2009-ж.).
 • Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жаштар сыйлыгынын дипломанты (2010-ж.).
 • Түркиянын Элазыг шаарында өткөн Эл аралык поэзия фестивалынын дипломанты (2012-ж.).
 • Түрк дүйнөсүнүн жаш жазуучулар союзунун “Түрк дүйнөсүнө эмгке сиңирген ишмер” сыйлыгынын ээси (2013-ж.).
 • Кыргыз Республикасынын “ЭлТР коомдук телерадиокомпаниясынын “Эң мыкты адис” наамы төш белгисинин ээси (2013-ж.).
 • Мелис Эшимканов атындагы фонддун “Улутман” сыйлыгынын (Мыкты журналист) ээси (2014-ж.).
 • “Токтогул Сатылганов - 150” юбилейлик медалынын ээси ( 2014-ж.).
 • ТҮРКСОЙ Эл аралык уюму уюштурган “Беш акын” теледолбоорунун баш байге ээси (2015-ж.)
 • Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын “Кыргыз тили” төш белгисинин ээси (2016-ж.)

Илимий иштери

                                                                                    ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРИ:

A. УАК тарабынан таанылган эл аралык макалалар:

Б. Эл аралык илимий конференцияларда окулуп, жыйнактарда жарыяланган (Proceedings) макалалар:

1. Bahtiyar Vahabzade, I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpoziumunun Materialleri, Bakı / Azərbaycan, 13-15 dekabr, 2012. Sayfa 477-480.

2. Yunus bize “sevmeyi ve sevilmeyi” öğretir, Böyük Türk şairi Yunus əmrənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ‘’Yaşayan Yunus əmrə’’ Beynəlxalq elmi konferansının Materialları, Bakı / Azərbaycan, 9 dekabr 2013. Sayfa 320-327.

3. Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin “Mesnevisi’ndeki’’ Hikâyelerde Sevgi ve Barış, 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Kongre Bildirileri Özet kitabı, Magusa / Küzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 7-10 Aralık 2017. Sayfa 36-37.

4. Эсенгул Ибраевдин граждандык лирикасындагы иденттүүлүк маселеси, Эл аралык Борбордук Азия симпозиуму баяндамалар жыйнагы / Миграция, жакырчылык жана иденттүүлүк, Бишкек, 2018-ж., 935-938-б.  

В. Жарыяланган эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:

Г. УАК тарабынан таанылган макалалар:

Д. Өлкө ичинде илимий конференцияларда окулуп, жыйнактарда жарыяланган (Proceedings) макалалар:

1. Орток түрк жазма адабий тилинин түрк элдеринин улуттук тилдеринин калыптанышындагы алган орду, Кыргызско-Узбекский университет, ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Международной научной конференции студентов и молодых ученых, Тюрко-согдийский синтез и развитие проблемы культурного наследие (Ош, КУУ, 20-21 мая, 2004 года). Ош – 2004, 251-252 стр.

2.  Салижан Жигитовдун поэзия жанрындагы көркөм изденүүлөрү, Кыргыз тили жана адабияты, К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик жана К.Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университеттеринин илимий-практикалык басылмасы, Бишкек-2012, 210-212-б.

Е. Окуу китептер жана кошумча окуу куралдар:

1. Көрмө фильмдер боюнча көнүгүүлөр жыйнагы. Башталгыч, Орто, Жогорку. (Авторлош, Бишкек., Из-басма үйү, 2009, нускасы 500, 164-б.

2.«Тилден дилге» (улантуучу топтор үчүн) окуу топтомунун укма китептери:

1) Ч.Айтматов «Эрте келген турналар» повести. (1 компакт диск). 2010-ж.

2) Ч.Айтматов «Бетме-бет» повести. (1 компакт диск). 2010-ж.

3) Ч.Айтматов «Саманчынын жолу» повести. (1 компакт диск). 2011-ж.

4) Ч.Айтматов «Кылым карытар бир күн» романы (2 компакт диск). 2011-ж.

5) Ч.Айтматов «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» повести (1 комп. диск). 2010-ж.

3. Көркөм чыгармалар боюнча окуп түшүнүү жана угуп түшүнүү жыйнагы. Улантуучу топтор үчүн. ‑ окуу куралы. 2011. (авторлош: Т.Абылкасымова, А.Бейшеева, Э.Төлөкова, М.Ибраева).

Ж. Китептер:

 • «Сүйүүнүн султаны Юнус Эмре» (көркөм котормо), «Бийиктик» басмасы, 2005-ж.
 • «Сүйүүнүн султаны Юнус Эмре» (көркөм котормо), 2- басылышы «Бийиктик» басмасы,  2010-ж.
 • Гүлистан, Бахтыяр Вахабзаде, (көркөм котормо),  “Бийиктик” басмасы, 2010-ж.
 • «Таш күзгү” (ырлар жыйнагы), “Бийиктик” басмасы, 2008-ж.
 • «Таш күзгү” (ыр жыйнак), 2-басылышы, “Бийиктик” басмасы, 2009-ж.
 • «Таш күзгү” (ыр жыйнак), 3-басылышы, “Бийиктик” басмасы, 2012-ж.
 • «Мевлана» (көркөм котормо), "Бийиктик плюс” басмасы, 2017-ж.

З: Башка макалалар (УАК тарабынан таанылбаган):

 • «Балбал таштар баяны – бабалардын аяны»,  ZAMAN Кыргызстан гезити, 2003-ж. 6-7-б.
 • «Кыргыз адабияты жаңыча изилденүүгө тийиш», Шоокум, Илим, турмуш жана маданият журналы, январь-февраль, №1 (2) 2006, 16-17-б.
 • «Адамзатка шоола чачкан Мевлана», Шоокум, Илим, турмуш жана маданият журналы, январь-февраль №4 (9) Чын куран, 2007-жыл, 26-28-б.
 •  «Мевлана жана түпбашат», ДА Эларалык маданий-интелектуалдык журналынын тиркемеси, №4, 2007-жыл, 25-28-б.
 • ‘’Yunus bize “sevmeyi ve sevilmeyi” öğretir’’, Bizim Külliye, Üç aylık Kültür ve Sanat dergisi, Sayı: 52.Yıl:13/2012,Sayfa 95-98.