Аты Док. Райхан Таштемирова
Э-куржун rayhan.tastemirova@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-506
Телефону 492788 (1151)
Сабактар

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Экономика бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Ветеринария )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Финанс бөлүмү )

UDL-204 : КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II (Тарых бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Англис тили жана адабияты программасы )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Англис тили жана адабияты программасы )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Радио, телевидение жана кино бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Радио, телевидение жана кино бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Электроника жана электр инженерлиги бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

KGZ-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III (Радио, телевидение жана кино бөлүмү )

KGZ-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

KGZ-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III (Англис тили жана адабияты программасы )

KGZ-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III (Ветеринария )

TAR-251 : AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) (Колдонмо математика жана информатика бөлүмү )

Резюме

                                   Тынчтык проспектиси 56 Телефон 00 996 312 54 19 42-45

                                   Бишкек / Кыргызстан Факс 00 996 312 54 19 35 E-Posta: rahat50@hotmail.com

Ф.и.к. Райхан ТАШТЕМИРОВА 

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү

Өздүк белгилери:  Улуту: Кыргыз

 Туулган жылы, айы: 30/03/1958

 Туулган жери: Кыргызстан, Джалал-Абад облусу, Сузак району,

Иш тажрыйбасы:  Бишкек шаары, мугалим, 1976-1992;  Бишкек гуманитардык университети, ага окутуучу,1992-2006;  Кыргыз-Түрк «Манас» университети, окутуучу, 2006-2014

Билими: Жогорку: Ош мамлекеттик унисерситети, факультет Филологии, 1978-1983

Алган сыйлыктары: КРдин Билим беруу отличниги (30.09.2003.№63/4-буйлугу)

Окуган курстары: англис тили, турк тили

Катышкан конференциялар, семинарлар: Илимий семинарлар, Эл аралык конференциялар, саммиттер.

Кызыккан тармагы: Адабият, лингвистика жазуучулук

Билген тилдери: Кыргыз, орус, түрк, өзбек, казак

Илимий иштери