Аты Др. Мира Ибраева
Э-куржун mira.ibrayeva@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-506
Телефону 492788 (1151)
Сабактар

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Социология Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Философия Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Философия Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Тамак-Аш Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Тамак-Аш Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Саякат Иши жана Гид Кызматы Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Өсүмдүктөрдү Коргоо Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Өсүмдүктөрдү Коргоо Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Биология Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Биология Бөлүмү )

UDL-203 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Ислам Билимдери Бөлүмү )

UDL-204 : ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Дин Билимдери Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Дин Билимдери Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Актердук Өнөр Бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Актердук Өнөр Бөлүмү )

Резюме

Таржымал Аты-жөнү: Ибраева Мира Туулган жылы, жери: Нарын областы, Кочкор району, Чекилдек айылы Университет: И. Арабаев атындагы КМПУ, Филология факультети Дипломду берген өлкө, мекеме: И.Арабаев атындагы КМПУ, диплом артыкчылыгы менен ГТ № 00005 Дипломдун берилген күнү: 21. 06. 1997. Магистратура : Ж.Баласагын атындагы КМУУ, филология факультети, кыргыз тилин окутуу методикасы. Дипломду берген өлкө, мекеме: КМУУ, ГМ № 01425 Дипломдун берилген күнү: 12. 06. 1999 Аспирантура: Ж.Баласагын атындагы КУУ, филология факультети, кыргыз адабиятын окутуунун методикасы. Доктарантура : Педагогика илимдеринин кандидаты ( Адабиятты окутуунун методикасы боюнча иш корголгон). Дипломду берген өлкө, мекеме: Кыргыз Республикасы Улуттук аттестациялык комиссиясы Дипломдун берилген күнү: 2010 30. 04.Магистратурада дипломдук иштин темасы жана жетекчиси(лери): Жогорку класстарда романдарды окутуу (У.Абдукаимовдун «Майдан», К.Жантөшевдин «Каныбек» романдарынын мисалында). Илимий жетекчи: п.и. д. профессор Н. Ишекеев. Аспирантурада дипломдук иштин темасы жана жетекчиси(лери): Жогорку класстарда романдарды окутуунун методикасы. Илимий жетекчи: п.и. д. профессор Н. Ишекеев. Иш тажырыйбасы: Кызматы: Мекеменин аты Мөөнөтү окутуучу Ж.Баласагын атындагы КУУ 1999 ага окутуучу МУКтун алдындагы жалпы билим берүүчү колледж 2001 окутуучу КМЮА, ИСИТО, КУУ 2004 Ага окутуучу, п.и.к. КТМУ 2007 Жетектеген магистирдик иштери: Долбоорлор (проект): 1. Кыргыз адабиятынын антологиясын түзүүчүлөрдүн бири. Сыйлыктары: 1. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин «Ардак грамотасы», 2010. 2. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин «Ыраазычылык белгиси» баракчасы, 2011. 3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим минстрлигинин «Ардак грамотасы», 2014-жыл. Акыркы 2 жыл ичинде жогорку окуу жайларында берген сабактары: Окуу жылы Семестр Сабактын аты Апталык сабак сааттары Студенттердин саны Теория Практика 2013-2014 Күзгү Кыргыз тили 18 16 Кыргыз тили 18 31 Жазгы Кыргыз тили 18 31 Кыргыз тиди 18 20 2014-2015 Күзгү Кыргыз тили 18 33 Кыргыз тили 18 19 Жазгы Кыргыз тили 18 30 Кыргыз тили 18 38 218 Берген сабактарынын аттары: Кыргыз тили Семинарлар / Конференциялар: Кыргыз тилин окутуунун өзгөчөлүктөрүн жайылтуу максатындагы кыргыз тил мугалимдерине семинар-тренингдерди өткөрүү Кошумча маалымат жана байланыш телефондору: Чөнтөк телефон : 0557410197 Web 492791, 492763 e-mail adress : mira. ibraeva. @ mail.ru

Илимий иштери

1.«Майдан» романындагы образдар системасын окутуу // Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университетинин жарчысы. – Бишкек, 2002. – Сер. 1. – 185 –187 - бб. 2.«Каныбек» романын окутуунун тарыхынан // Вестник Кыргызского Националного Университета имени Ж.Баласагына. – Бишкек, 2003. – Сер. 5. – 37 – 41 – бб. 3.«Каныбек» романын сабак-таймаш формасында өтүү // Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы. – Бишкек, 2004. – Сер. 1. – 229 – 232-бб. 4. Романдарды окутуу методикасынын илимий-методикалык иликтенишинен // Китепте: Алымов Бектурсун. – Бишкек, 2003. 175-180-бб. 5.У.Абдукаимовдун өмүр жолун окутуу // Китепте: К.К.Сартбаев – окумуштуу жана педагог.–Бишкек, 2002. – 296 – 300 - бб. 6.«Майдан» романындагы Бермет менен Кыдырбектин образдарын айкалыштырып окутуу // Китепте: К.К.Сартбаев – окумуштуу жана педагог. – Бишкек, 2002. – 300 – 304 - бб. 7. Качикенин образын окутуу // Мектеп-Школа. – 2003. – №12. 60 – 64 - бб. 8 .«Каныбек» романындагы тарыхый чындыкты окуучуларга үйрөтүү // Китепте: «Талант – элдин руханий куту». – (Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата К.Акиевдин 120 жылдык мааракесине арналган илимий-практикалык конференциянын материалдары). – Бишкек, 2004. – 62 – 66 - бб. 9. Романдарды окутуунун окуу китептеринде берилиши // Вестник Кыргызского Национального Университета имени Ж.Баласагына. – Бишкек, 2007. – Сер. 1. – 93–97-б.б. 10. «Каныбек» романындагы образдарды окутуунун маселелери // Вестник Кыргызского Национального Университета имени Ж.Баласагына. – Бишкек, 2007. – Сер. 1. – 98–102–б.б. 11. Балдар адабияты жаш жеткинчектерди тарбиялоодогу таяныч курал же С.Рыспаевдин «Маа менен Мээ аттуу китебине учкай кеп.// Эркин Тоо, 2010 12. Педагогикалык улуу идеяларды чагылдырган китеп же С.Рысбаевдин «Бакыт издеген бала» аттуу китебиндеги аңгеме-жомоктордун педагогикалык табиятындагы маселелер жөнүндө кеп // Кут билим 4-июль. 13. Таланты ташкындаган жазуучу жана педагог // Кыргыз тили жана адабияты (Кыргыз эл жазуучусу, залкар инсан Ш. Абдырамановдун 80 жылдык мааракесине арналат). К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик жана К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин илимий-практикалык басылмасы. Бишкек, 18. 2011. − 63- 65-беттер. 14.Мектеп программаларындагы берилген романдарды окутуунун маселелери жана өзгөчөлүктөрү. // И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы. Бишкек, 2011 15. Өлкөдөгү билим берүү системасы менен коомдук өнүгүүнүн ортосунда кандай байланыш бар? \\ Ж.Баласагын атындагы КУУнун жарчысы. Бишкек, 2011. 16. Ибраева М.Э. "Манас» эпосу – балдарды тарбиялоодогу негизги курал" Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы, Бишкек: КНУ, 2012. 17. Кыргыз тилин үйрөтүүдө студенттердин этномаданий түшүнүктөрүн калыптандыруу жана мекен таанытуу багытында аӊгемелешүүлөрдү жүргүзүүнүн маселелери \\ Кыргыз-Түрк «Манас» университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаӊычыл усул-ыкмалары, усулдук колдонмо 2. Бишкек, 2012. 18. Өспүрүмдөрдү кесипке багыттоодогу негизги маселелер жана өзгөчөлүктөр\\ Кыргыз-Түрк «Манас» университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаӊычыл усул-ыкмалары, усулдук колдонмо 2. Бишкек, 2011. 19. Аралыктан тил үйрөтүүнүн негизги маселелери. Эл агартуу, Билим-Агартуу басмасы, 2014, №1-2 Китептер: 1. Диалогдор. Обондуу ырларды угуп түшүнүү (авторлош). – Бишкек: КТМУ, 2009. т. 2. Көрмө фильмдер боюнча көнүгүүлөр (авторлош). – Бишкек: КТМУ, 2009. – 164б 3. Кыргыз акын-жазуучулары – балдарга (авторлош), Балдар үчүн окуу хрестоматиясы. – Бишкек, 2010. – 300 бет. 4.«Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун көркөм чыгармалар боюнча окуп түшүнүү жана угуп түшүнүү жыйнагы: Улантуучу топтор үчүн тесттер жыйнагы. (авторлош) Бишкек: Бийиктик, 2011. 5.«Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт), Ч.Айтматов «Эрте келген турналар» повести. 2011. 6.«Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт) Ч.Айтматов «Бетме-бет» повести. 2011. 7.«Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт) Ч.Айтматов «Саманчынын жолу» повести. 2011. 8.«Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт) Ч.Айтматов «Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт» повести. 2011. 9.«Тилден дилге» кыргыз тили окуу топтомунун укма китеби: (укма-дискт) Ч.Айтматов «Кылым карытар бир күн» романы. 2011. 10.Жогорку класстарда романдарды окутуу: монография.− Бишкек, 2011. − 168бет. 11.Ибраева М.Э., Абылкасымова Т. Н. Кыргыз адабиятынын антологиясы: кенже эпостор, 2-том, 2012-жыл.