Аты Бакытбек ДЖУНУСАЛИЕВ
Э-куржун bakitbek.junusaliev@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-506
Телефону 0(312)49 27 56, 73, 78, 81, 82, 86 (1151)
Сабактар

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Эстрадалык вокал бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Эстрадалык вокал бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Колдонмо математика жана информатика бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Колдонмо математика жана информатика бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Биология бөлүмү )

KGZ-102 : КЫРГЫЗ ТИЛИ II (Биология бөлүмү )

KGZ-101 : КЫРГЫЗ ТИЛИ I (Сүрөт бөлүмү )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Педагогика бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Педагогика бөлүмү )

KGZ-104 : Кыргыз тили жана адабияты II (Орусча түркчө программасы )

KGZ-203 : Кыргыз тили жана адабияты III (Орусча түркчө программасы )

KGZ-204 : Кыргыз тили жана адабияты IV (Орусча түркчө программасы )

KGZ-103 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I (Орусча түркчө программасы )

Резюме

 • 01.02.2015 – 01.02.2017 – КТУ Манас, Коомдук илимдер институту, Магистратура
 • Адистиги:  Котормочу;
 • 01.09.2004 – 30.06.2006: – КТУ Манас, Коомдук илимдер институту, Магистратура (Tezsiz)
 • Адистиги: Окутуучу;
 • 01.09.1999 – 30.06.2004: – КТУ Манас, Чет тилдердин жогорку мектеби
 • Адистиги: Котормочу.

Квалификацияны жогорулатуучу курстар:

 1. 16.11–05.12.2015-ж. «Жогорку мектептеги педагогика жана психология» боюнча квалификацияны жогорулатуу багытындагы атайын курс (72 саат).
 2. 24.10–12.11.2011-ж. «Жогорку мектептеги педагогика жана психология» боюнча квалификацияны жогорулатуу багытындагы атайын курс (108 саат).
 3. 2010-ж. Июнь, Ала-Тоо өнүктүрүү борборунда уюштурулган «Аналитикалык жанрдагы материалдарды жазуу чеберчилиги» семинар-тренинги;
 4. 2010-ж. Апрель, Ала-Тоо өнүктүрүү борборунда жалпы көлөмү 24 саат түзгөн «Инсанга багытталган окутуу» темасындагы семинар-тренинги;
 5. 2008-ж. Январь, ТӨМЕР тарабынан уюштурулган 6 сааттык «Чет элдиктерге түрк тилин үйрөтүү» семинары;
 6. 02.10–30.10.2006-ж. «Жогорку мектептеги педагогика жана психология» боюнча квалификацияны жогорулатуу багытындагы атайын курс (144 саат);

Иш тажрыйбасы:

 • 01.02.2016 – ....            Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Чет тилдер жогорку мектеби
 • Азыркы тилдер бөлүмү, Кыргыз тил координаторлугу
 • Кызматы:                     Окутуучу
 • 10.2006 – 02.2016        Арашан гуманитардык институту, дин таануу факультети
 • Кызматы:                     Окутуучу

 

Илимий иштери

Илимий макалалары:

 1. Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринин стратегиялык мааниси жана окуу куралдарынын сапаты, "Адеп сабагынын орду мааниси жана проблемалары", Симпозиумдун материалдары. Бишкек 2008. 70-75-бб.
 • 08.2016-ж. «Гендердик тарбиялоодо макал лакаптардын орду», «Вестник БГУ» илимий журналы, №2 (36)

Чыккан китептери:

 1. 2017-ж. «365 күнгө 365 оюн», Түзүүчүлөр: Рахат, Бакытбек Жунусалиев, Жыпар Кочкорбаева, (384 б.);
 2. 2016-ж. Адеп-ахлак багытындагы икаялардын топтомунан турган «Турмуш сабактары - 4» китеби, (112 б.);
 3. 2016-ж. «Сен кат жаздың» китеби, Ырлар топтому, (50-б.);
 4. 2015-ж. Таанып билүү багытындагы «Табигат сырлары-1» китеби, (176 б.);
 5. 2012-ж. Адеп-ахлак багытындагы икаялардын топтомунан турган «Турмуш сабактары -1» китеби, (136 б.)

Которгон китептери

Түрк тилинен которулган китептер:

 1. 2018-ж. Ахмет Эфе, " Дүйнөгө күлкү менен көз караш" Миниатюралар менен Кожо Насрединдин азил тамашалары, ТИКА, (61 б.)
 2. 2014-ж. Өмер Насухибилмем, «Сүйүктүү Пайгамбарым», Балдар адабияты, (163 б.).
 3. 2014- ж. «Эрдемлер», Балдар адабияты, 1-10 китеп (645 б.);
 4. 2013-ж. Мустафа Оракчы, «Али жана анын командасы» , Балдар адабияты, 1-5 китеп (475 б.);
 5. 2013-ж. Бирсен Эким Өзен, «Ширин жана анын окуялары», Балдар адабияты, 1-5 китеп (478 б.);
 6. 2013-ж. Нежал Гүнай, «Алгачкы ибадатым намаз» (130 б.);

                Азербайжан тилинен которулган китептер:

 1. 2014- ж. Камал Абдулло, «Тилчиликке саякат», (210 б.);
 2. 2014- ж. Канимет Захид, «Өлүм корпусу», Роман, (243 б);
 3. 2014-ж. Расул Рза, «Тандалган чыгармалар, ырлар», Ырлар, I. китеп (300 б.);

КАТЫШКАН ИЛИМИЙ ИШ ЧАРАЛАР: СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ ЖАНА СИМПОЗИУМДАР

                   Чет өлкөдөгү илимий иш чаралар:

 1. 7-10-май 2015, «Түрк дүйнөсүнүн IV эл аралык Экономикалык Конгресси», «Чыгыш аалымдары сүйүүнү даңазалайт» темасында доклад менен катыштым. Хитит университети, Чорум/Түркия.
 2. 20.07–07.08.2009-ж. Түркиянын билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган «Түрк тилин үйрөнүү, түрк маданияты жана улуттук билим берүү системасы менен таанышуу» семинары. Стамбул, Туркия;

Кыргызстандагы илимий иш чаралар:

 1. 22-23-ноябрь 2018-ж. Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана Түркиянын бир топ алдыңкы университеттери тарабынан уюштурулган  "III Эл аралык Түрк элдеринин салттуу спорт оюндары симпозиуму» аттуу симпозиумга "Ат оюндарынын адабия чыгармаларда көркөм сүрөттөлүшү"  аттуу докладым менен катыштым.
 2. 10-12-октябрь 2018-ж. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин теология факультети, тарабынан уюштурулган «Орто Азия аалымдарынын Ислам маданиятына кошкон салымдары» аттуу симпозиумга "Ахмед Ясавинин чыгармаларында Аллага болгон сүйүү темасы" аттуу докладым менен катыштым
 3. 27-28-октябрь 2017-ж. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин теология факультети, "Түркия Дианет Вакфы" ж.б. лар тарабынан уюштурулган эл аралык «Адеп-ахлак жана баалуулуктар» аттуу симпозиумга «Гендердик стереотиптерди камтыган макалдарда адеп маселесинин каралышы» темасындагы докладым менен катыштым.
 4. 21-октябрь 2017-ж. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин студенттик кеңеши тарабынан түзүлгөн «Инсандык өнүгүү борбору», Кыргыз улуттук университети, Чүй университети жана «Ыйман» фонду тарабынан уюштурулган «Бир жумада бир китеп» долбоору «Табигат сырлары» аттуу китебим боюнча болуп өттү. Мында китептин автору катары катышып, семинар өттүм.
 5. 20-декабрь 2016-ж. КТМУнун Инсандык Өнүгүү Борборунун чакыруусу менен студенттерге «Китеп – билим булагы» аттуу семинар өттүм.
 6. 22-февраль 2017-ж. Мамлекеттик тил комиссиясы жана Кыргыз-Түрк «Манас» университети тарабынан уюштурулган «Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин мамлекеттик тил катарында окутуу маселелери» аттуу тегерек столду уюштурууга катыштым.
 7. 22-апрель  2017-ж. Билим берүү жана илим министрлиги жана Бишкек гуманитардык университети тарабынан биргелешип уюштурулган «Тил Фестивалына» студенттерди жетектеп бардым;
 8. 24-декабрь 2014-ж. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Жумабаева Гүлайым Абдысаматовнанын «Дин таануу» предметинин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери» аттуу диссертациясын коргоого катыштым.
 9. Май, 2011-ж. Арашан гуманитардык институту тарабынан уюштурулган «Диний билим берүүнүн актуалдуулугу проблемалары жана перспективалары» аттуу республикалык (ЖОЖдор аралык) илимий-практикалык конференциясы;
 10. 16-18-декабрь, 2011-ж. Кыргыз тил комиссиясы жана Сорос фонду тарабынан уюштурулган «Интернетте кыргыз тилин өнүктүрүү» боюнча конкурста жеңүүчү болдум. Ошонун негизинде, атайын проект менен жогорудагы эле аталышта Ысык-Көлдө  уюштурулган боюнча семинар-тренингине катыштым;
 11. Январь, 2008-ж. ТӨМЕР тарабынан уюштурулган 6 сааттык «Чет элдиктерге түрк тилин үйрөтүү боюнча семинары»;
 12. Май, 2008-ж. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган «Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринин стратегиялык мааниси жана окуу куралдарынын сапаты» аттуу илимий симпозиумга «Адеп сабагынын орду мааниси жана проблемалары» аттуу доклад менен катыштым;
 13. 21-25-май 2007-ж. Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлиги жана Ош мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган «Глобализация учурунда Кыргызстандагы адеп-ахлактык жана теологиялык билим берүү» аттуу симпозиум, Хаят отели;
 14. 26-27 сентябрь 2007-ж. «Түрк тил курултайы II»,  Кыргыз-Түрк Манас университети;
 15. 30-декабрь 2007-ж. КРСУнун Юридика факультети жана ЮСАИД уюму тарабынан уюштурулган «Кыргыз Республикасындагы диндер жана диний уюмдар менен мамлекеттин ортосундагы байланыштын укуктук негиздери» аттуу конференция, АГИ теология факультети;