Кыргыз-Түрк «Манас» университетине Кыргызстандан тышкаркы мамлекеттерден келген студенттерге университеттин билим берүү системасына ылайык түзүлгөн академиялык программа боюнча жана университетти аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөр өз иштеринде, күндөлүк турмушта зарылдыкка жараша орус тилин колдоно алуу деңгээлинде билим берүү жана бул багыт боюнча билимин тереңдетүү максатында ачылган милдеттүү жана тандама сабактарды уюштуруу. 

      «Манас» университетинин студенттерине университетте билим алып жаткан учурда жана университетти бүтүргөндөн кийинки иш жана күнүмдүк жашоосунда керек болгон чет тил көндүмдөрүн өнүктүрүү максатында Чет тилдер бөлүмүндө ачылган орус тили боюнча милдеттүү жана тандама сабактарын окутуу жана тажрыйбалоо.

       Бул багытта төмөндөгүдөй иштер жүргүзүлүүдө:

      Студенттерибиздин бир чет тилин милдеттүү түрдө жогорку деңгээлде үйрөнүүсү.

      Университетти бүтүргөн студенттер эл аралык деңгээлде же эквиваленттик бир чет тили сынагы аркылуу үйрөнгөн тилинин деңгээлин аныктоосуна мүмкүнчүлүк берүү.