Координаторлукта толук ставкада  төрт окутуучу эмгектенет.

     Факультеттерде жана жогорку мектептерде 325 студент орус тилин окуйт.