Аты Анара Байызбекова
Э-куржун anara.bayizbekova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-516
Телефону 492763 (1515)
Сабактар

RSÇ-102 : ОРУС ТИЛИ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RSÇ-102 : ОРУС ТИЛИ II (Химия Инженердиги Бөлүмү )

MYD-203 : КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ I (Экономика Бөлүмү )

FİN-207 : КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ I (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Ислам Билимдери Бөлүмү )

UDL-206 : ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛИ II (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

MYD-204 : КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Электроника жана электр инженерлиги бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Чет Тилдер Бөлүмү )

RSC-104 : Орус тили II (Кыргызча Англисче Программасы )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Орусча Түркчө Программасы )

RSC-104 : Орус тили II (Орусча Түркчө Программасы )

RSC-104 : Орус тили II (Чет Тилдер Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери