Аты Наталья Санто
Э-куржун natalya.santo@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-516
Телефону (923)
Сабактар

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Финанс бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери