Аты Наталья Санто
Э-куржун natalya.santo@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-516
Телефону (923)
Сабактар

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Тарых Бөлүмү )

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Ветеринария )

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Биология Бөлүмү )

RSÇ-102 : ОРУС ТИЛИ II (Биология Бөлүмү )

UDL-205 : ОРУС ТИЛДИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

ULS-341 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ III (ОРУС ТИЛИ) (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Дин Билимдери Бөлүмү )

MYD-204 : КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Педагогика Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Математика Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери