Аты Наталья ЯНКЫН
Э-куржун natalya.iankin@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-516
Телефону 0(312) 49 27 58,63,64,65,69,74,75 ()
Сабактар

RSÇ-102 : ОРУС ТИЛИ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Экономика Бөлүмү )

RSÇ-102 : ОРУС ТИЛИ II (Экономика Бөлүмү )

RSÇ-101 : ОРУС ТИЛИ I (Менеджмент Бөлүмү )

UDL-205 : ОРУС ТИЛИ I (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

UDL-206 : ПРАКТИКАЛЫК ОРУС ТИЛИ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

MYD-203 : КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ I (Журналистика Бөлүмү )

MYD-203 : КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ I (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

MYD-204 : КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

MYD-203 : КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ I (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Журналистика Бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Журналистика Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

KGZ-104 : КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II (Математика Бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Математика Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери