Аты Светлана Парманасова
Э-куржун svetlana.parmanasova@manas.edu.kg
Кабинет MERB-
Телефону 541944 ()
Сабактар

RSÇ-102 : ОРУС ТИЛИ II (Тил үйрөтүү бөлүмү )

RSÇ-102 : ОРУС ТИЛИ II (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

İYD-304 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ IV (ЭYD -304-01 ОРУС ТИЛИ IV, ЭYD-304-02 (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

İYD-202.02 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОУРС ТИЛИ) (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

İYD-202.02 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОУРС ТИЛИ) (Саякат Иши жана Гид Кызматы Бөлүмү )

İYD-202.02 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОУРС ТИЛИ) (Ресторан Иши жана Кулинардык Өнөр Бөлүмү )

STR-411.02 : ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (ОРУС ТИЛИ) (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-412.02 : КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОРУС ТИЛИ) (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-411.02 : ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (ОРУС ТИЛИ) (Саякат Иши жана Гид Кызматы Бөлүмү )

STR-412.02 : КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОРУС ТИЛИ) (Саякат Иши жана Гид Кызматы Бөлүмү )

İYD-201.02 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

İYD-201.02 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) (Саякат Иши жана Гид Кызматы Бөлүмү )

İYD-201.02 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) (Ресторан Иши жана Кулинардык Өнөр Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ-I (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Ресторан Иши жана Кулинардык Өнөр Бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Ресторан Иши жана Кулинардык Өнөр Бөлүмү )

TTR-389 : Орус адабияты (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-394 : Семантика (Орусча Түркчө Программасы )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Түркология Бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Саякат Иши жана Гид Кызматы Бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Саякат Иши жана Гид Кызматы Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери