Окуу программасы: Кыргыз жана түрк тилинде

Программаны сыпаттоо:

Факультетке студенттер атайын жарыяланган сынак менен тандалып алынат. Жыл сайын 1 бөлүмгө 20 студент кабыл алынып факультеттин окуу системасы 4-жылдык. Бир студент университетти бүтүрүш үчүн 4-жылда жалпысынан 240 ECTS (кредит) сабак алып баардык сабактарында ийгиликтүү болушу керек.

Студенттер 4-жылдык окуу программасы боюнча милдетүү түрдө стаж комиссиясы аркылуу тастыкталган реклама, медиа мекемелерде, университеттерде жеке иш каналарда практикадан өтүп келишет.

 

Студенттерге графика, визуалдык коммуникация дизайн бөлүмдөрүн камтыган заманбап технологияны колдонуу боюнча атайын программа даярдалган. Студенттер практикада графика боюнча көптөгөн тажрыйбага ээ боло алышат.

 

Факультетти бүтүрүү шарты: Окуу системасы 8-жарым жылдык жана жалпы 240 ECTS сабактарды ийгиликтүү окуу.

Ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү:

Графика бөлүмүн бүтүргөндөр, реклама агенствосунда, графика ательесинде, СМИде, көптөгөн графика боюнча кызматтарда иштей алышат. Студенттер өздөрүн академиялык жактан да алып кете алышат.

Өзүн өнүктүрүү:  Бакалварды бүтүргөн студент магистратура программасын окуп кетүү мүмкүнчүлүнө ээ.