1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-111 АЗИЯНЫН БАЙЫРКЫ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-141 ЕВРАЗИЯДАГЫ БАЙЫРКЫ ТҮРК ЭЛДЕРИНИН ТАРЫХЫ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-143 КЫРГЫЗСТАНДЫН БАЙЫРКЫ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-145 АЛГАЧКЫ КООМ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-147 ЭТНОГРАФИЯНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-149 ТАРЫХЫЙ ГЕОГРАФИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-102 БАЙЫРКЫ ЕВРОПА ТАРЫХЫ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TAR-104 ЕВРАЗИЯДАГЫ БАЙЫРКЫ ТҮРКТӨРДҮН ТАРЫХЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TAR-112 БАЙЫРКЫ ЕВРОПА ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-116 АРХЕОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-122 КЫРГЫЗСТАНДЫН ОРТО КЫЛЫМДАГЫ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
STJ-102 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА I (АРХЕОЛОГИЯ) 0 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-201 ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-201 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-241 ИСЛАМ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-243 СЕЛЖУК МАМЛЕКЕТИНИН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-245 ОСМОН ТИЛИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TAR-247 АЗИЯ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ОРТО КЫЛЫМДАГЫ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-253 ТАРЫХТЫ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-255 ЧЫГЫШ ЕВРОПАДАГЫ ТҮРК ЭЛДЕРИНИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TAR-257 КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНО-МАДАНИЙ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TAR-261 ОРТО АЗИЯ АРХЕОЛОГИЯСЫ I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
UDL-202 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EĞT-202 ПЕДАГОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-202 КЛАССИКАЛЫК ОСМОН ТИЛИ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА (ЭТОНГРАФИЯ) II 0 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
UDL-204 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UDL-206 ОРУС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-206 АЛГАЧКЫ МУСУЛМАН ТҮРК МАМЛЕКЕТТЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-208 БАЙЫРКЫ ТҮРК МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-214 ЕВРОПАНЫН ОРТО КЫЛЫМДАГЫ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-210 АНАТОЛИЯ МАМЛЕКЕТТЕРИ ЖАНА ОСМОНДОР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-212 ТҮРК ЭЛДЕРИНИН ТАРЫХНААМАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-216 ОРТО АЗИЯ АРХЕОЛОГИЯСЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-301 КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАҢЫ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-303 ОСМОН ИМПЕРИЯСЫНЫН ЖАҢЫ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-305 СЕЛЖУК МАМЛЕКЕТИНИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-311 ИСЛАМ МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-331 АЗИЯ ЖАНА АФРИКАНЫН ЖА?Ы ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-333 СОЦИАЛДЫК ТАРЫХТЫН АЗЫРКЫ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-335 ТАРЫХТЫ ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДДОРУ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-307 СЕМИНАР I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-317 СОЦИАЛДЫК АНТРОПОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-321 ТҮРК ЭКОНОМИКА ТАРЫХЫНА КИРИШҮҮ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-313 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН СОҢКУ ДООР ТАРЫХЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-315 ОСМОН ТИЛИНДЕГИ ТАРЫХИЙ БУЛАКТАР I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-319 ОСМОН ТАРЫХНААМАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-323 ПЕРС ТИЛИ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-325 АРАБ ТИЛИ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-327 ТҮРКСТАН НУМИЗМАТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-302 КЫРГЫЗСТАНДЫН СОҢКУ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TAR-304 ОСМОН МАМЛЕКЕТИНИН МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-310 СЕЛЖУКТАРДЫН МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-332 АЗИЯ ЖАНА АФРИКАНЫН СОҢКУ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TAR-336 ТАРЫХТЫ ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДДОРУ II 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА III (АРХИВ ЖАНА МУЗЕЙ) 0 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TAR-308 СЕМИНАР II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-314 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН СОҢКУ ДООР ТАРЫХЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-316 ОСМОН ТИЛИНДЕГИ ТАРЫХИЙ БУЛАКТАР II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-318 ОРТО К. ТҮРК-ИСЛАМ ФИЛОС-СЫ ЖАНА ДҮЙНӨ ТААНЫМ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-320 БАТЫШТАШУУ ДООРДОГУ ИДЕОЛОГИЯЛЫК АГЫМДАР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-324 ПЕРС ТИЛИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-322 ТҮРК ЭКОНОМИКА ТАРЫХЫНА КИРИШҮҮ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-326 АРАБ ТИЛИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-328 АНАТОЛИЯ СЕЛЖУКТАРЫ ЖАНА БЕКТИКТЕРИ МЕЗИГИЛ. МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-405 ЕВРОПА ЖАНА АМЕРИКАНЫН ЖА?Ы ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
TAR-407 ОСМОН ИМПЕРИЯСЫНЫН СОҢКУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
TAR-417 ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
TAR-411 ОСМОН ПАЛЕОГРАФИЯСЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-413 КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНО-МАДАНИЙ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-415 ЧАГАТАЙ ТИЛИ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-453 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫНЫН ТАРЫХНААМАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-406 ОРТО АЗИЯ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
TAR-408 ЕВРОПА ЖАНА АМЕРИКАНЫН СО?КУ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
TAR-418 ТҮРК ЭЛДЕРИНИН АЗЫРКЫ ДООРДОГУ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
TAR-412 ОСМОН ПАЛЕОГРАФИЯСЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-414 ТҮРК ЖАНА МОНГОЛДОРДОГУ БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-416 ЧАГАТАЙ ТИЛИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TAR-454 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫНЫН БУЛАКТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы