Аркага
11 Ноябрь 2014

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu


SEMPOZYUM DUYURUSU

Kırgızistan'ın Çolpon Ata Şehrinde 9-14 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleşen Dünya Göçebe Oyunları adlı program kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde 20-22 Kasım 2014 tarihlerinde “ Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları ” adlı uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

 

Sempozyum, konuyla ilgili araştırmacıların bir araya gelmesine, bilgi üretimine, mevcut bilgilerin yeni bakış açılarıyla değerlendirilmesine vesile olacak ve bildiriler basılarak bilim âleminin istifadesine sunulacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Bildiri Konuları:

- At Oyunları (Alaman Bayge, Corgo Salış, Kunan Çabış, Kız Kumay, Küröş Alış vb.)

- Türk halklarının geleneksel güreşleri

- Salbuurun (Kuş Salmay, Taygan Agıtmay, Cambı Atuu vb.)

- Zeka oyunları (Toguz korgool, ordo vb.)

 

Sempozyum Katılım Koşulları

Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Sempozyum ücreti talep edilmemekte olup giderler katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum Dilleri:

- Türkçe, Kırgızca ve diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce

 

Önemli Tarihler Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

20 Ekim 2014

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Geri Bildirimi

25 Ekim 2014

Sempozyum Programının İlanı

17 Kasım 2014

Sempozyum Tarihi

20-22 Kasım 2014

Özetler

1. En az 250 kelimeden oluşmalıdır.

2. Sırasıyla başlık, yazar adı ve soyadı, özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır.

3. Özetlerle birlikte mutlaka ekteki Sempozyum Kayıt Formu da gönderilmelidir.

 

Bildiri Yazım Kuralları

1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında ortada yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

2. Başlık ve yazar adından sonra 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.

3. Metinde harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır.

4. Çalışma Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

5. Paragraf başı girinti: 1,25 cm, aralık tek satır olmalıdır.

6. Referanslar metin içerisinde gösterilmeli (Buyar, 2014: 33); ayrıca açıklamalar verilecek ise dipnot şeklinde verilebilir.

7. Kullanılan kaynaklar metin sonuna soyada göre, (Yazar soyadı, adı, kitabın adı (koyu olacak şekilde, makale ise tırnak içinde), yayın yeri, tarihi) alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

8. Tablo grafik ve resimler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, hemen altında 10 punto ile kaynağı veya açıklaması belirtilmelidir.

9. Bildiri metinleri 10 ile 15 sayfa arasında olmalıdır.

 

Sunuş:

Sempozyumda bildiri süresi 15-20 dakikadır.

İLETİŞİM:

Adres:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,

Cengiz Aytmatov Cal Kampusü,

720044, Bişkek, Kırgızistan

E-posta:

sempozyumth@gmail.com

Telefon:

+996 312 49 27 85

+996 312 49 27 86

Düzenleme Kurulu Adına:

Prof. Dr. Olcobay KARATAYEV, + 996 772 17 36 37

Genel Sekreter:

Yrd. Doç. Dr. Cengiz BUYAR, + 996 700 92 65 59

Sekreterya:

Dr. Kayrat BELEK, +996 552 08 11 82

Kayıt Formu