Аркага
11 Март 2019

Bölüm Yayınları


1) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Arkeolojik ÇalışmalarıKTMÜ, Bişkek 2010.

2) Arkeoloji Albümü. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. Ankara-Bişkek. 2014.

3) Ulu Ürkün, Sagındıt Ömürbaev (Türkçe'ye çev.), KTMÜ, Bişkek 2016.

4) Dünden Bugüne Zincirli Medrese, Fahri Unan, KTMÜ, Bişkek 2016.

5) Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Proje (çok yazarlı), KTMÜ, Bişkek 2017.

6) Müntehabü't-Tevarih (Tarihlerden Seçmeler), Muhammed Hakim Han (Farsça'dan çev. F. Unan - D. Kamali), KTMÜ, Bişkek 2017.

7) Mecma'u'l-Ensab (Hanedanlar Tarihi), M. Şebankare'i (Farsça'dan çev. F. Unan), KTMÜ, Bişkek 2018.