Изилдөөлөр

Бул бөлүмдө өз тармагында мыкты адистер иштешет, алар заманбап дүйнөлүк стандарттарда студенттерге билим беришет. Ошондой эле бөлүмдө ар түрдүү республикалык жана эл аралык долбоорлорго, конгресс, симпозиумдарга, маданий жана спорттук иш-чараларды ишке ашырууга маани берилет, мындай иш-чаралар бөлүмдүн жетекчилигинде университетте да аткарылат, негизинен жалпы түрк тарыхы багытында илимий жана академиялык изилдөөлөр жүргүзүлөт жана долбоорлор ишке ашырылат.

Бөлүмдө жүргүзүлүп жаткан долбоорлор:

 1. “Мезгил, инсан, окуялар” оозеки тарых долбоору (профессор Лайли Үкүбаева).
 2. Kırgız Etno Kültür Eserlerinin Araştırılması ve Korunması Кыргыз этномаданий эстеликтеринин изилдениши жана сакталышы (доцент Алпаслан Ашык).
 3. Кыргыз Түрк Манас Университети Кочкор археологиялык изилдөөлөрү долбоору. (профессор Кубатбек Табалдиев- доцент Алпаслан Ашык).

Бөлүм тарабынан бүткөрүлгөн долбоорлор:

 1. Түрк тарыхынын даңазалуу инсандары долбоору (профессор Фахри Унан).
 2. Зайн-ул Ахбар (Тарих-и Гардизи) (профессор Фахри Унан).
 3. Мүнтехабатүт-Теварих (Тарыхтардан тандамалар) перс тилинен котормо (автор Мухаммед Хеким хан)” проэкти (профессор Фахри Унан).
 4. Тува тарыхы долбоору (доцент Женгиз Буйар).
 5. Тескей Ала-Тоо Тосор археологиялык изилдөөлөрү долбоору. (профессор Кубатбек Табалдиев- доц.Алпаслан Ашык).
 6. Тескей Ала-Тоо Туура-Суу археологиялык изилдөөлөрү долбоору. (профессор Кубатбек Табалдиев- доц.Алпаслан Ашык).
 7. Тарых терминдер сөздүгү (түркчө-кыргызча). (профессор Фахри Унан).
 8. Мустафа Кемал Ататүрк (түркчө-кыргызча колдонмо китеп). (профессор Фахри Унан).
 9. Ааламдашуу жана түрк цивилизациясы, 2007 ж. (Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан берилген грант боюнча өткөрүлдү).
 10. Кыргыздардын өз кимдигин таануусу: XX кылымдагы кыргыздар, март-июнь, 2007. (TİKA  жана Малтепе Университети менен бирге)
 11. Түркиядагы Дүзже изилдөөлөрү (Япониядагы Мейджи жана Киото университеттери менен бирге). 
 12. Евразиядагы көчмөндөрдүн тарыхы (Япониядагы Мейджи университети менен бирге).
 13. Орто-Азия калктарынын оозеки тарыхы Кыргызстан мисалында (Япониядагы Токио жана Цукуба университеттери менен бирге).