1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-105 АЙЫЛ ЧАРБА МЕТЕОРОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTB-101 ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTB-103 ЮСҮМДҮК ЮСТҮРҮҮЧҮЛҮККЮ КИРИШ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BTB-105 БОТАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTB-107 МЮМЮ ЮСТҮРҮҮЧҮЛҮК 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 XИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ-I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BKO-100 АЙЫЛ ЧАРБА ЭКОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BKO-102 ЮСҮМДҮК ФИЗИОЛОГИЯСЫ ЖАНА БИОХИМИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BKO-104 ТОПУРАК ТААНУУ (КУРСТУК ИШ) 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
BKO-106 МИКРОБИОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BTB-102 ГЕОЛОГИЯ ЖАНА МИНЕРAЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTB-104 ЮСҮМДҮК ГЕНЕТИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-110 ФИЗИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BKO-205 ЭНТОМОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTB-201 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BTB-203 ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTB-205 ЖАШЫЛЧА ЮСТҮРҮҮЧҮЛҮК 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BTB-207 ДЫЙКАНЧЫЛЫК 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BTB-209 АЙЫЛ ЧАРБА СТАТИСТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-211 МАЛ ЧАРБАЧЫЛЫК ЖАНА ТОЮТТАНДЫРУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-213 АЙЫЛ ЧАРБА ЮСҮМДҮКТЮРҮН СУУГАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BTB-215 ЛАНДШАФТЫК ДИЗАЙН 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BTB-217 БИОЛОГИЯ КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BTB-219 ТАМАК АШ БИЛИМИ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BKO-212 ФИТОПАТОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-214 ЭНТОМОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-202 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
ZİR-202 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН СЕЛЕКЦИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ZİR-204 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ГЕНЕТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-206 ӨСҮМДҮКТӨРДҮ АЗЫКТАНДЫРУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-208 ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-210 ДИСТАНЦИОНДУК МААЛЫМАТ СИСТЕМАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-212 АЗЫКТАРДЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTB-301 МӨМӨ-ЖЕМИШ Ж-А ЖАШЫЛЧА ӨСҮМДҮКТӨРҮ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTB-303 ДАН Ж-А ЧАНАКТУУ ӨСҮМДҮКТӨР 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTB-305 АЙЫЛ ЧАРБА ӨСҮМ-РҮН СУГАРУУ ТЕХНИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTB-307 ЖҮЗҮМЧҮЛҮК 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ZOO-311 МАЛ ЧАРБАЧЫЛЫК Ж-А ТОЮТТАНДЫРУУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ZİR-301 ИЗИЛДӨӨ Ж-А ТАЖРЫЙБА ЖҮРГҮЗҮҮ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-305 ЖЕР УКУКТАРЫ ЖАНА КАДАСТРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-307 ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТТАР Ж-А СЕРТИФИКАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-309 АЙЫЛ ЧАРБА ТАРМАГЫ Б-ЧА КЕҢЕШ БЕРҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-311 ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР Ж-А АЛАРДЫ КОЛДОНУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BKO-313 А.ЧАРБА ӨСҮМДҮК. КОРГОО ЫКМАЛАРЫ Ж-А КАРАЖАТ-Ы 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTB-300 МӨМӨ-ЖЕМИШ ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTB-302 ЖАШЫЛЧА ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-318 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ИЛДЕТТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-320 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЗЫЯНКЕЧТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ZİR-300 ЖАШОО ТИРЧИЛИК КООПСУЗДУГУН САКТОО 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ZİR-302 ОРГАНИКАЛЫК АЙЫЛ ЧАРБА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ZİR-304 ГЕОДЕЗИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-310 ЧИЙҮҮ ТЕХНИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-306 А.ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮН УЮШТУРУУ Ж-А ИШКЕРЧИЛИК 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-308 ӨСҮМДҮК ПРОДУКЦИЯСЫН АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-304 ҮРӨӨНДҮ ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА СЕРТИФИКАЦИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-306 АГРОНОМИЯДАГЫ СААМАЛЫКТАР 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTB-401 ШАЛБАА, ЖАЙЫТ ЖАНА ТОЮТ ӨСҮМДҮКТӨРҮ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTB-403 ДАН ЖАНА ЧАНАКТУУ ДАН ӨСҮМДҮКТӨР 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ZİR-401 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
ZİR-403 А.ЧАРБАСЫНДАГЫ БУХ. ЭСЕП Ж-А КАРЖЫЛОО 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-405 ФЕРМЕРДИК ЧАРБАНЫ ПЛАНДОО Ж-А БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-405 ДЕКОРАТИВДИК ӨСҮМДҮКТӨРДҮ ӨСТҮРҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-407 ДАРЫ ДАРМЕК Ж-А ЭФИР МАЙЛУУ ӨСҮМДҮКТӨР 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-409 ЖАШЫЛЧА КӨЧӨТҮН ӨСТҮРҮҮ ТЕХНИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-411 КОЗУ КАРЫН ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-413 ӨСҮМДҮКТӨРДҮ ТОПУРАКСЫЗ ШАРТТА ӨСТҮРҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-415 МӨМӨ-ЖЕМИШ КӨЧӨТҮН ӨСТҮРҮҮ ТЕХНИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-417 КҮНӨСКАНАНЫ КУРУУ ТЕХНИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-419 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ГЕНЕТИКАЛЫК БУЛАКТАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTB-402 ҮРӨӨНЧҮЛҮК 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTB-404 ТЕХНИКАЛЫК ӨСҮМДҮКТӨР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTB-406 КҮНӨСКАНА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 2 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
ZİR-402 АЙЫЛ ЧАРБАСЫНДАГЫ БАЛОО ЖАНА ЭКСПЕРТТИК 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-404 ДОЛБООР ДАЯРДООНУН ТЕХНИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ZİR-406 АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮН БАШКАРУУ ЖАНА МАРКЕТИНГ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-408 ӨСҮМДҮК ПРОДУКЦИЯЛАРЫН САКТОО ЖАНА БААЛОО 2 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-410 ӨСҮМДҮК ПРОДУКЦИЯЛАРЫН СТАНДАРТТОО ЖАНА СЕРТИФИКАЦИЯЛОО 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-412 КҮНӨСКАНАДА ЖАШЫЛЧА ӨСТҮРҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-414 БУТОО ТЕХНИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-416 ГҮЛ ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-418 СОРТ ТААНУУ ЖАНА ПОМОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BTB-420 ДЕКОРАТИВДИК БАКЧА ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы