Аркага
11 Март 2019

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Sınav Programı


Sınav programı güncellenmiştir.

I.SINIF

Ders Kodu

Ders Adı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Salonu

Sınav Şekli

Öğretim Elemanı

Gözetmen

BES-106

Beden Eğ. ve Spor II

18.03.2019

10:45-12:25

KSSB B-1

Fiziksel

Okt. A.ÇAKIR

--

İKT-102

Ekonomi

18.03.2019

13:30-15:00

Anfi A-203

Yazılı

D.BAYKONUŞEVA

Ar.Gör. H. CAN

İNG-102

İngilizce II

19.03.2019

13:30-15:00

D-105

Yazılı

Öğr. Gör. R.ALİSOVA

Ar.Gör. H. CAN

İNG-102

İngilizce II

19.03.2019

13:30-15:00

D-106

Yazılı

Öğr. Gör. G.APSAMATOVA

Ar. Gör. S.COLDOŞBEKOVA

FEN-112

Genel Fizik

20.03.2019

13:30-15:00

Anfi A-203

Yazılı

Yrd. Doç. Dr.  M. İMAŞ KIZI

Ar.Gör. H. CAN

KGZ/RUS-102

Kırgızca/Rusça

22.03.2019

14:30:16:00

Anfi A 203

Yazılı

Öğr.Gör. R.TAŞTEMİROVA

Ar.Gör. H. CAN

KGZ/RUS-102

Kırgızca/Rusça

22.03.2019

14:30-16:00

Anfi A 204

Yazılı

Öğr.Gör. E.TÖLOKOVA

Ar.Gör. T.ESENALİ UULU

ZİR-108

Jeoloji ve Mineroloji

25.03.2019

13:30-15:00

Anfi A-203

Yazılı

Doç.Dr.B.ASKARALİYEV

Ar.Gör. H.CAN

ZİR-106

Toprak Bilimi

26.03.2019

13:30-15:00

Anfi A-204

Yazılı

Öğr.Gör. Dr. A.ABDULLAYEV

Ar.Gör. H. CAN

ZİR-110

İstatistik

27.03.2019

13:30-15:00

Anfi A-203

Yazılı

Öğr.Gör. Dr.B.ABLABEKOV

Ar.Gör. H. CAN

ZİR-104

T. Meteoroloji

28.03.2019

13:30-15:00

Anfi A-204

Yazılı

Prof. Dr. M.PAKSOY-Ar.Gör. H.CAN

Ar.Gör. T.ESENALİ UULU

YÖD-102

Yarıyıl Ödevi

29.03.2019

14:30-16:00

Anfi A-204

Yazılı

Öğr.Gör. Dr. A.ABDULLAYEV

--

II. SINIF

Ders Kodu

Ders Adı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Salonu

Sınav Şekli

Öğretim Elemanı

Gözetmen

BKO-214

Entomoloji

18.03.2019

11:00-12:30

Anfi A-203

Yazılı

Öğr.Gör. Dr. C. DUYŞENALİYEV

Ar. Gör. S.COLDOŞBEKOVA

ZİR-202

Bitki Islahı

19.03.2019

11:00-12:30

Anfi A-204

Yazılı

Doç. Dr. S. ÇINAR

Ar.Gör. H. CAN

MYD-202

Mesleki İngilizce II

20.03.2019

11:00-12:30

Anfi A-203

Yazılı

Öğr. Gör. A.BEKTUROVA

Ar.Gör. H. CAN

YÖD-202

Yarıyıl Ödevi

22.03.2019

11:00-12:30

Anfi A-203

Yazılı

Doç. Dr. S.ÇINAR

---

BKO-212

Fitopatoloji

26.03.2019

11:00-12:30

Anfi A-203

Yazılı

Öğr. Gör. Dr. M. KONURBAYEVA

Ar.Gör. T.ESENALİ UULU

ZİR-204

Bitki Genetiği

27.03.2019

11:00-12:30

Anfi A-203

Yazılı

Öğr.Gör. Dr.V.İSAYEVA

Ar.Gör. H.CAN

ZİR-206

Bitki Besleme

28.03.2019

11:00-12:30

Anfi A-203

Yazılı

Prof. Dr.R.O.KUCHENBUCH

Ar.Gör. H. CAN

TAR-252

Ata Meken Tarihi II (TC)

06.04.2019

13:30-15:10

İLEF A-203

Yazılı

Doç. Dr. Cengiz BUYAR

Ar.Gör. T.ESENALİ UULU

Ar.Gör. H.CAN

Ar. Gör. S.COLDOŞBEKOVA

TUR-226

Manasşinaslik

Yazılı

Öğr.Gör.Ç.CILKIÇİYEVA

EDF-202

Dünya ve Türk Uygarlığı

Yazılı

Öğr. Gör. Dr.A.BABATAYEV

                             

 

 

 

III. SINIF

Ders Kodu

Ders Adı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Salonu

Sınav Şekli

Öğretim Elemanı

Gözetmen

ZİR-300

İş Güvenliği ve Sağlığı

18.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Prof. Dr. M.PAKSOY-Ar.Gör. H.CAN

Ar.Gör. T.ESENALİ UULU

BKO-320

Bitki Zararlıları

19.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Öğr. Gör. Dr. C.DUYŞENALİYEV

Ar.Gör. T.ESENALİ UULU

ZİR-306

Tar. Ür. Girişimcilik ve Org.

20.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Öğr. Gör. A. KASIMOV

Ar. Gör. H.CAN

BKO-318

Bitki Hastalıkları

22.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Öğr. Gör. Dr. M.KONURBAYEVA

Ar. Gör. S.COLDOŞBEKOVA

BTB-302

Sebze Yetiştiriciliği

25.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Prof. Dr. M. PAKSOY

Ar. Gör. H.CAN

BTB-300

Meyve Yetiştiriciliği

26.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Prof. Dr. M. ILGIN

Ar. Gör. H.CAN

YÖD-302

Yarıyıl Ödevi

27.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Doç. Dr. S. ÇINAR

---

BTB-306

BTB Özel Konular

28.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Prof. Dr. M. ILGIN

Ar. Gör. H.CAN

ZİR-302

Organik Tarım

29.03.2019

15:30-17:00

Anfi A-203

Yazılı

Doç. Dr. S. ÇINAR

Ar. Gör. H.CAN

IV. SINIF

Ders Kodu

Ders Adı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Salonu

Sınav Şekli

Öğretim Elemanı

Gözetmen

BTB-408

Bitkisel Üretim Muh. Değer.

18.03.2019

9:00-10:30

A 211

Yazılı

Prof. Dr.M. ILGIN

Ar.Gör. T.ESENALİ UULU

BTB-414

Budama Tekniği

19.03.2019

9:00-10:30

A 211

Yazılı

Doç. Dr. K.TURGUNBAYEV

Ar.Gör. H.CAN

BTB-406

Seracılık

20.03.2019

9:00-10:30

A 211

Yazılı

Prof. Dr. M. PAKSOY

Ar.Gör. H.CAN

BTB-402

Tohumculuk

22.03.2019

9:00-10:30

A 211

Yazılı

Öğr. Gör. Dr. K.ERGEŞOVA

Ar.Gör. H.CAN

BTB-404

Endüstri Bitkileri

25.03.2019

9:00-10:30

A 211

Yazılı

Doç. Dr. S. ÇINAR

Ar.Gör. H.CAN