Даректер жана байланыш телефондору:

Бөлүм башчысы

Профессор, Доктор Мустафа Паксой 

paksoy@selcuk.edu.tr

Кыргызстан-Түркия Манас университети, Чынгыз Айтматов корпусу, 720038, мкр Джал, Бишкек / Кыргызстан

Телефон:

+996 (312) 49 27 53 - (76,78,79,83,85,86,88,90-93),                                            Факс:
+996(312) 49 29 21                                                                                           +996 (312) 49 27 81-89, +996  (312) 49 27 61
+996 (312) 49 27 56 - (58-70, 74, 75)