Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Айыл чарба факультети, 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН