• Кыргызстандын ар кайсы экологиялык райондорундагы күздүк жана факультативдик буудайдын гермоплазмаларын иштеп чыгуу
  • Суусамыр аймагында арпа түрлѳрүнүн адаптацияларынын изилденүүсү

  • Кыргызстандагы алмалардын генетикалык булактарынын топтому, молекулярдык мүнѳздѳмѳсү жана коргоого алынуусу.

  • 2015-2017 Икарда, Ташкент, Өзбекстан Икарда, бул Орто жана Батыш Азияда, Түндүк Африкада Дан өсүмдүктөрү  жана Дан Чанактуу өсүмдүктөрдүн абалын жакшыртуу иш чарасы.  Др. Мира Жунусова, Проф. Др. Али Ирфан Ильбаш, Проф. Др. М. Паксой,  А. Абдулаев, А. Карабаев, Г. Сулайманов

  • 2016-2018 Нарын Улуттук Университет. Нарын өрөөнүндө арпанын жаны сортторунун экологиялык тажрыйбасын жүргүзүү. Др. Мира Жунусова, А. Жусупбекова, Н. Ибраев, Урмат Эмил уулу, студенттер