1-Бактияр Медетбек уулу  жетекчи -- профессор Али Ирфан Илбаш

Картөшкөнүн сорттору жана аны Кыргызстанда өстүрүү

2-Нурбек Камчыбеков жетекчи - профессор Али Ирфан Илбаш

Клеткалар менен өсүмдүктөрдү өстүрүү, көчөттү жана бактарды жана алардын Кыргызстандагы

өндүрүштөгү мүмкүнчүлүгү жана Кыргызстандагы потенциалы

3-Медербек Жаанбаев жетекчи - профессор Мустафа Паксой

Жашылчаларды Кыргызстанда  өстүрүүнүн көйгөйлөрү жана аны чечүү жолдору, рекомендациялар

4-Садыралы Дооронбеков жетекчи - профессор Мустафа Паксой

Кыргызстандагы күнөсканалардын көйгөйү жана аны чечүү жолдору, рекомендациялар

Урмат  Эмил  уулу жетекчи – Доктор Мира Джунусова

Арпаны Кыргызстандын тоолу аймактарында өстүрүү

6-Бобур Маматов- жетекчи – Доктор Мира Джунусова

Буудайдын кошумча биологиялык сапаттары

7-Венера Алдаярова- жетекчи - Доктор Mира Джунусова

ИКАРДА  буурчагын Чуй өрөнүндө өстүрүү

8-Бегайым Эмилева  жетекчи - Доктор Кубан Тургунбаев

Малинаны Чүй өрөнүндө өстүрүү