Аты Проф.Др. Мустафа Паксой
Э-куржун mustafa.paksoy@manas.edu.kg
Кабинет ZİRF-№ 7
Телефону 492781 (2043)
Сабактар

BTB-302 : ЖАШЫЛЧА ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

ZİR-401 : ӨСҮМДҮКТӨРДҮН БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

BTB-409 : ЖАШЫЛЧА КӨЧӨТҮН ӨСТҮРҮҮ ТЕХНИКАСЫ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

BTB-413 : ӨСҮМДҮКТӨРДҮ ТОПУРАКСЫЗ ШАРТТА ӨСТҮРҮҮ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

BTB-417 : КҮНӨСКАНАНЫ КУРУУ ТЕХНИКАСЫ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

BTB-402 : ҮРӨӨНЧҮЛҮК (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

BTB-406 : КҮНӨСКАНА (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

ZİR-404 : ДОЛБООР ДАЯРДООНУН ТЕХНИКАСЫ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

ZİR-406 : АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮН БАШКАРУУ ЖАНА МАРКЕТИНГ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

BTB-412 : КҮНӨСКАНАДА ЖАШЫЛЧА ӨСТҮРҮҮ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

ZİR-406 : АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮН БАШКАРУУ ЖАНА МАРКЕТИНГ (Өсүмдүктөрдү Коргоо Бөлүмү )

BTB-417 : ЖАБЫК ГРУНТТАГЫ ӨНДҮРҮШ ТЕХНОЛОГИЯСЫ (Өсүмдүктөрдү Коргоо Бөлүмү )

BKO-102 : ӨСҮМДҮКТЮРДҮН ФИЗИОЛОГИЯСЫ ЖАНА БИОХИМИЯСЫ (Өсүмдүктөрдү Коргоо Бөлүмү )

Резюме

Чет тилдери                         : Англис тили (80 puan)

Жогорку билими 

Даража

Тармак

Факультет/Университет

Жылы

Жогорку билим

Бакча ɵсүмдүктɵрү

Айыл чарба / Чукурова

1983-1987

Магистратура

Өсүмдүк ɵстүрүүчүлүк жана анын селекциясы

Айыл чарба / Акдениз

1987-1990

Аспирантура/

Кандидаттык минимум

Өсүмдүк ɵстүрүүчүлүк жана анын селекциясы

Айыл чарба / Чукурова

1990-1995

 Иштеген мекемелери

Кызматы

Жери

Жылы

Кенже илимий

изилдɵɵ кызматкери

Сельчук университети / Айыл чарба факультети / Бакча ɵсүмдүктɵрү бɵлүмү

1987-1996

Жард. доц. А.ч. илиминин кандидаты

Сельчук университети / Айыл чарба факультети / Бакча ɵсүмдүктɵрү бɵлүмү

1996-2005

Доц. А.ч. илиминин кандидаты

Сельчук университети / Айыл чарба факультети / Бакча ɵсүмдүктɵрү бɵлүмү

2005-2010

Проф.Др.

Сельчук университети / Айыл чарба факультети / Бакча ɵсүмдүктɵрү бɵлүмү

2010- 2015

Проф.Др.

Кыргыз-түрк «Манас» университети / Айыл чарба факультети / Мɵмɵ-жемиш жана талаа ɵсүмдүктɵрү бɵлүмү

2015- улантууда

1.6. 4 жылдык жана магистратура программасы боюнча берген сабактары LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE VERDİĞİ DERSLER

 

Сабактын аты

 
 

 

 

 

4 жылдык билим берүү

Бакча ɵсүмдүктɵрүндɵ органикалык чарба (3+0)

 

Örtüaltı Өсүмдүк ɵстүрүүчүлүгү (2+2)

 

Козу карын ɵстүрүүчүлүгү (1+2)

 

Жалпы жашылча ɵстүрүүчүлүк (2+2)

 

Ысык климаттык жашылчалар  (3+0)

 

Жашылча үрɵɵнчүлүк техникасы жана анын сертификациясы (2+0)

 

Бакча ɵсүмдүктɵрү лаборатория техникасы (1+2)

 

Бүтүрүү иши (0+2)

 

Кесиптик практика  (0+4)

 

 

 

 

 

Магистратура / Аспирантура

Өсүмдүк биотехнологиясынын негиздери  (3+0)

 

Жашылча ɵстүрүүчүлүктɵ үрɵɵнчүлүк техникасы  (3+0)

 

Жашылчаларын чаңдашуу биологиясы (3+0)

 

Жашылча ɵстүрүүчүлүктɵ кɵчɵт ɵстүрүү техникалары (3+0)

 

Жашылчалардын жекече ɵстүрүү техникалары (3+0)

 

Бакча ɵсүмдүктɵрүндɵ илдеттерге жана зыянкечтерге чыдамдуулук селекциясы (3+0)

 

Топураксыз жашылча ɵстүрүү жана айрым жашылча түрлɵрүндɵгү тажрыйбалар (3+0)

 

Күнɵсканада жашылча ɵстүрүү техникалары (3+0)

 

Бакча ɵсүмдүктɵрүндɵ суу культуралары (3+0)

 

 

1.7. Административдик, илимий уюмдарга мүчɵлүктɵр, сыйлыктар

1996-2003      Бɵлүм башчысы жардамчысы  

1998-2001      Сельчук университети, Хадим кесиптик жогорку мектеби

мүдүрлүгү

1998-2001      Окумуштуулар кенешинин мүчɵлүгү

2004-2012      Бɵлүм башчысы жардамчысы  

2013-2014      Бɵлүм башчысы

2010-2014      Факультет Кеңешинин мүчɵсү

 

1.8. Мүчɵ:

Түркия мамлекеттик бакча ɵсүмдүктɵрү уюму

Бакча ɵсүмдүктɵрү илими боюнча эл аралык уюм

1.9. Кандидаттык диссертация жактаган негизги тармак:

2. Бекитилген доценттик сертификаты

 

3. Басылмалар жана башка ишмердүүлүктɵр:

Сельчук университетинин дайындалуу жана жогорулоо критерийлеринин баллдык таблицасында берилген подтемалардын ирээтине жараша түзүлɵт. Ошол эле билдирүү же макала болсо белгиленүүсү кажет. Бул ишмердүүлүктɵр да баллдык система боюнча жүргүзүлɵт. Кичи тармактан сырткары жарыяланган макалалар досьеге коюлбайт. Профессорлукка кандидаттар үчүн басылмалар доценттик наам алганла чейин жана алгандан кийин деп бɵлүнүп, ирээт саны менен жайгаштырылат. (доценттик экменден ɵткɵндɵрдүн тизмесинен орун алгандар) 

E- Өлкɵ ичиндеги докладдар

E-1) Толук докладдар  (Оозеки сунулган жана толук түрдɵ жарыялангандар)

E-1-1) Paksoy, M. ve K. Abak, “Domateste Torba ve Kanal Kültürü İle Toprakta Yetiştiricilikte Kök Bölgesi Isıtmasının Verim, Erkencilik ve Ürün Kalitesine Etkileri”,  Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, 41-45, Adana, 1995.

E-1-2) Paksoy, M., K. Abak ve Z. Kaya, “Değişik Substratlarda Yetiştirilen Domateslerin Farklı Gelişme Aşamalarında Yapraklarındaki Mineral Madde İçerikleri”, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, 64-68, Adana, 1995.

E-1-3) Paksoy, M., N. Sarı ve K. Abak, “Bazı Bezelye Çeşitlerinin Çukurova Koşullarındaki Verim ve Kaliteleri”,  Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, 256-259, Adana, 1995.

E-1-4) Sarı, N., K. Abak ve M. Paksoy, “Kadirli-Kozan Turplarının Seleksiyonla Islahı ve Geliştirilen Hatların Adana ve Şanlıurfa Koşullarındaki Verimleri”,  Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, 341-345, Adana, 1995. 

E-1-5)Daşgan, H.Y.,M. Paksoy ve M. Suyabatmaz, “Topraksız Yetiştiricilikte Kullanılmış Ortamların Fide Yetiştiriciliğinde Değerlendirilmesi”,  Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, 427-431, Adana, 1995.

E-1-6)Paksoy, M. ve K. Abak, “Serada Topraksız Yetiştiricilikte Farklı Yetiştirme Ortamları ve Kök Bölgesi Isıtmasının Domateslerde (cv F144 F1) Bitki Gelişimi Erkenci ve Toplam Verim Üzerine Etkileri”,  GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu, 375-380, Şanlıurfa, 1996.

E-1-7)Paksoy, M. ve T. Sarı, “Konya Ekolojisinde Havuç Çeşitlerinin Verimliliği ve Havuç Tohum Ekim Zamanlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma”,   III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 399-404, Isparta, 2000.

E-1-8) Direk, M.,M. Paksoy veH. Arısoy,  “Konya İlinde Sebze Tarımı ve Gelişme Potansiyeli”,  GAP-II. Tarım Kongresi, 629-636, Şanlıurfa, 2001.

E-1-9) Fırat B., Paksoy M., Akay A., “NPK’lı Gübrelerin havuç verimine, bitki ve topraktaki NPK miktarlarına etkileri. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, 249-256, 2004.

E-1-10) Direk, M.,Paksoy M., Konya’da Sebze Üretimi Pazarlanması ve Karşılaşılan Başlıca Sorunlar”, 3. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 358-365, 2005.

E-1-11) Paksoy M., Türkmen Ö., Yücel N.K., Sera Koşullarında Karnabahar Çeşitlerinde (Brassicaoleracea L. var. botrytis) Dikim Sıkılığının Verim Üzerine Etkisi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 75-79, 2006.

E-1-12) Paksoy M.,  Türkmen Ö., Yücel N.K., Sera Koşullarında Kırmızı Lahanada (Brassicaoleracea L. var. rupra) Dikim Sıkılığının Verim Üzerine Etkisi. VI. Sebze Tarım Sempozyumu, 348-351, 2006.

E-1-13) Paksoy M. ve Yücel N.K., Biberde Bazı Hümik Asit Preparatlarının Verim ve Meyve Özelliklerine Etkileri. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 17-20, 2007.

E-1-14) Yücel N.K., Paksoy M., Hıyarda Hümik Asit Preparatlarının Verim ve Meyve Özelliklerine Etkileri. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 102- 104, 2007.

E-1-15) Paksoy M. ve Yücel N.K.,Hümik Asit Preparatlarının Patlıcanda Verim ve Meyve Özelliklerine Etkileri. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 98-101, 2007.

E-1-16) Türkmen Ö.,Paksoy M., Seymen M., Değişen Humik Asit Dozlarının Kültür Mantarında (Agaricusbisporus (Lange) Sing.) Verim ve Bazı Karpafor Özelliklerine Etkisi. VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, 28- 40, 2008.

E-1-17) Özdemir M., Paksoy M., Farklı Yetiştirme Sistemleri ve Humik Asit Dozlarının Kültür Mantarında (Agaricusbisporus (Lange) Sing.) Verim ve Bazı Karpafor Özelliklerine Etkileri. VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, 15-27, 2008.

E-1-18) Paksoy M., Türkmen Ö., Direk M., Çumra’da Sebze Tarımı Potansiyeli ve Geliştirme Olanakları. Çumra Sempozyumu, 221-228, 2010.

E-1-19) Özer A., Türkmen Ö., Paksoy M., Bazı Kavun Genotiplerinde Arbuscular mikorizal Fungus Uygulamalarının Fide Gelişimine Etkileri. VII. Sebze Tarım Sempozyumu, 370-374, 2008.

E-1-20) Türkmen Ö., Paksoy M., Yücel N.K., Aşılı Domateste Ana Dal Sayısı ve Dikim Sıklığının Verim ve Kimi Verim Unsurlarına Etkileri. VII. Sebze Tarım Sempozyumu, 69-72, 2008.

E-1-21) Paksoy M.,Türkmen Ö., Seymen M., Mineral Gübrelere İkame Dozlarda Ahır Gübresi ve Mantar Kompost Atığı Uygulamalarının Karpuzda Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri. VII. Sebze Tarım Sempozyumu, 365-369, 2008.

E-1-22) Seymen M., Türkmen Ö., Paksoy M., Yaz Dönemi Sera Biber Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Yapıdaki Malçların Verim ve Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri, VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 128-132, 2010.

E-1-23) Paksoy M., Seymen M., Türkmen Ö., Plastik Kaplarda Farklı Kompost Kalınlıklarının Kültür Mantarında Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 409-415, 2010.

E-1-24) Aydın C., Paksoy M., Türkmen Ö., Seymen M., Fasülye Tohumunun (Phaseolusvulgaris L.) Bazı Fiziko-Mekanik Özellikleri. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 283-288, 2010.

E-1-25) Seymen M., Türkmen Ö., Paksoy M., Ilgın’da Sebze Tarımı Potansiyeli ve Geliştirme Olanakları. 1. Ulusal Ilgın Sempozyumu, 581-585, 2010.

E-1-26) Koçak A., Türkmen Ö., Aydın C., Paksoy M., Ilgın Jeotermal Kaynağının Sera Isıtmasında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. 1. Ulusal Ilgın Sempozyumu, 423-432, 2010.

E-1-27) Direk M., Paksoy M., Türkmen Ö., Ilgın’da Jeotermalin Seracılıkta Kullanımı ve Ekonomik Analizi. 1. Ulusal Ilgın Sempozyumu, 263-268, 2010.

E-1-28) Babaoğlu  D., Türkmen  Ö., Paksoy M., Kabakgillerde Aşılı Fide Kullanımı ve Meyve Kalitesine Etkileri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi 2-4 Ekim 2013 Niğde.

E-1-29) Koca N.,Paksoy M., Türkmen Ö., Bazı Organik Gübrelerin Tohumda Baş Soğan (Alliumcepa L.) Üretiminde Verim ve Kaliteye Etkileri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi 2-4 Ekim 2013 Niğde.

E-1-30) Seymen M.,Paksoy  M., Eyice R., Türkmen  Ö., Kültür Mantarlarında {AgarıcusBisborus (Lange) Sing.} Farklı Kompost Miktarı İle Örtü Toprağı Kalınlığının Verim ve Kaliteye Etkisi. 9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu. s 603-608, 12-14 Eylül 2012 Konya.

E-1-31) Kesimci E., Türkmen Ö., Seymen M.,  Paksoy M., Sera Koşullarında Bitki Büyümesini Artırıcı Rizobakterilerinin Marulda Verim, Bazı Verim Unsurları Ve Besin Elementi İçeriklerine Etkileri.  9.Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu. s 609-613, 12-14 Eylül 2012 Konya.

E-1-32) Seymen M., Türkmen Ö., Paksoy M., Seçilmiş Çerezlik Kabak Genotiplerinin (Cucurbitapepo L.) Bazı Bitkisel Özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Samsun 14-17 Haziran s, 228-235, 2011

E-1-33) Akın F., Keskin L., Hakkı E. E., Paksoy M., Türkmen Ö., ISSR Yöntemi ile Türkiye’de Bazı Yerel Domates Genotiplerinin Akrabalık İlişkilerinin Tespiti. 10. Ulusal Sebze Tarım Sempozyumu, Tekirdağ (Baskıda)

E-1-34) Batı B. B.,Paksoy M., Akın A., Alp Ş., Dahlia (Dahliassp.) Yetiştiriciliği. 10. Ulusal Sebze Tarım Sempozyumu, Tekirdağ (Baskıda)

E-1-35) Türkmen, Ö., Seymen, M., Paksoy, M., Fidan, S., Özbahçe, A. 2014. Çerezlik Kabak Çeşit Adaylarının Farklı Lokasyonlardaki Verim ve Verim Unsurları. 5. Uluslar arası Katılımlı Tohumculuk Kongresi Diyarbakır. Syf: 581-588.

E-1-36) Can, H., Türkmen, Ö., Işık, R., Paksoy, M., Seymen, M., Fidan, S., Hakkı, E.E. 2014. Çerezlik Kabak Hatlarının Saflıklarının Dominant Markör Sistemleriyle Belirlenmesi. 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi Diyarbakır. Syf: 293-298.

E-1-37) Batı, B.B.,Paksoy, M., 2014. Bazı Yerel Kavun Genotiplerinde (NaCl) Uygulamalarının Fide Gelişimine Etkisi. 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi Diyarbakır. Syf: 589-594.

E-1-38) Sarı, N., Aras, V., Solmaz, İ., Yetişir, H., Paksoy, M., Türkmen, Ö. 2013. İç Anadolu Bölgesi’nde Sebze Tarımı ve Potansiyeli. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim Niğde, syf: 555-565.

E-1-39) Seymen, M., Türkmen, Ö., Paksoy, M. 2014. Bazı Bakteri Aşılamalarının Dolmalık Biberde Verim, Verim Unsurları ve Besin Elementi İçeriğine Etkileri. 10. Ulusal Sebze Tarım Sempozyumu, Tekirdağ (Baskıda)

H-Жогорку билим жана магистратура жана аспирантура

H-2) Дипломдук коргоодо комиссия мүчɵсү 

Магистратура (20 adet)

Аспирантура  (1 adet)

  • Илимий изилдɵɵчүнү даярдоого багытталган аракеттер

I-1) Yürüttüğü tamamlanmış Yabancı Dilde / Түркчɵ магистратура боюнча дипломдук иштеринин саны (1 даана)

Магистратура боюнча дипломдук иш(аяктаган): Айрымдары тɵмɵндɵ кɵрсɵтүлдү.

1.Sarı, T. Konya yöresinde değişik havuç çeşitleri ve farklı ekim zamanlarının havuç verim ve kalitesine etkileri üzerinde araştırmalar. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Konya

2.Zarife KARAKAYA, Yaz Sezonunda Yetiştirilen Brokkolide(BrassicaoleraceaL. var. italica) Bazı Organik Maddelerin Bitki Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkileri, Konya.

3. Mehmet ÖZDEMİR, Farklı Yetiştirme Sistemleri ve Humik Asit Dozlarının Kültür Mantarında [Agaricusbisporus (Lange) Sing.] Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi, Konya.

4.Özlem ŞEN, Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Patlıcan Fidelerinin Gelişimi ve Besin Elementi İçerikleri Üzerine ArbuscularMikorizalFungus Uygulamalarının Etkisi, Konya.

5. Levent KESKİN, Bazı Patlıcan Genotiplerinde Fide Gelişimi ve Besin Elementi İçeriklerine ArbuscularMikorizalFungus Uygulamalarının Etkileri, Konya.

6.Bahar Banu BATI, Bazı Yerel Kavun Genotiplerinin Tuza (NaCl) Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi, Konya.

7.Fatih ERDOĞAN, Patlıcanda Kurşun ve ArbuscularMikorizalFungusUygulamaların (Glomusintraradices ve Gigasporamargararita) Fide Gelişimi ve Besin Elementi İçeriklerine Etkisi, Konya.

 

K-) Илимий-изилдɵɵ - Өнүктүрүү долбоорлору

K-3) мамлекет тарабынан каржыланган  / орток илимий-ɵнүктүрүү проекттери

TÜBİTAK жана DPT (Изилдɵɵчү, 2 киши)

1.Abak, K.,Sevgican, A., Çolakoğlu, H., Eryüce, N., Gül, A., Baytorun, N., Çelikel, G., Paksoy, M., Sera Tarımında Topraksız Yetiştirme Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK:TOAG 884 Nolu Proje,  (Tamamlanmış) 84 sayfa, Adana.

2.Türkmen Ö.,Paksoy, M., Fidan, S., Özcan, M.M., Sipahioğlu, H.M., Danacıoğlu, D. A., Demir, B., Tüketici İsteklerine Uygun Kaliteli Çerezlik Kabak Çeşitlerinin Geliştirilmesi. TOVAG-110 O 088. (Tamamlanmış) Konya.

N-) Жетекчилик (Кесиптик)

N-3) Жогорку окуу жай студенттери үчүн (16 жыл)

O-) Илимий / Чыгармачылык ишмердүүлүктɵргɵ салымы

Эл аралык

O-1) Hakemlikler / Jüri Üyeliği (82 adet)

Ulusal

O-8) Комиссиянын тɵрагасы / комиссия мүчɵсү (200 adet)

S-) Университеттин башкаруу системасына жана аткарылышына кошкон салымы

S-3) Факультет / Институт Кенешинин мүчɵсү (9 жыл)

Окумуштуулар кенешинин мүчɵсү (3 жыл)

Жогорку мектеп мүдүрлүгү (3 жыл)

Бɵлүм башчысы (1 жылl)

Бɵлүм башчысы жардамчысы (15 жыл)

 

 

Илимий иштери

Илимий/ чыгармачылык иштери

A – Эл аралык эмгектер

A-1*) TÜBİTAK жарыялаган макалалар тизмесинде A жана B группасы журналдарга  жарыялаган илимий-изилдɵɵ макаласы

A-1-1) Paksoy, M. ve C. Aydın, “Some Physical Properties of Edible Squash (Cucurbitapepo L.) Seeds,” Journal of Food Engineering, 65, 225-231 (2004)

A-2*)TÜBİTAK  жарыяланган макала тизмесиндеги С группасы журналдарда же  SCI-expanded, SSCI, AHCI алкагындагы башка журналдарда жарыяланган илимий-изилдɵɵ макаласы

A-2-1)Acar B.,Paksoy M., Türkmen Ö.,Seymen M.,Irrıgationand Nitrogen Level Affect Lettuce Yield in Greenhouse Condition. African Journal of Biotechnology 7 (24), 4450-4453, 2008.

A-2-2)Paksoy M., Acar B., Effect of Organic Fertilizers on Yield Components of Some Tomato Cultivars. Asian Journal of Chemistry. 21 (8),6041-6047, 2009

A-2-3)Paksoy M., Türkmen Ö., Dursun A., Effects of Potasiumand HümicAcid on Emergence, Growthand Nutrient Contents of Okra (Abelmoschusesculentus L.) Seedlingsunder SalineSoil Conditions. African Journal of Biotechnology. 9 (33), pp. 5343-5346, 2010.

A-2-4)Paksoy M.,Aydın C., Türkmen Ö., Seymen M., Modeling of Some Physical Properties of Watermelon (Citrulluslanatus cv. Diyarbakir) Seeds Depending on Moisture Contents and Mineral Compositions. Pakistan Journal of Botany. 42 (4): 2775-2783, 2010.

A-2-5)Keskin L.,Temirkaynak M., Paksoy M., ., Türkmen, Ö., Effects of Fertilizers on the Yieldand Yield Components in Tomato. Soil-Water Journal (2013) Vol 2, Number 2 (1).Special Issuefor AGRICASIA’2013

 

A-3*) Башка эл аралык рецензияланган журналдарга жарыяланган макалалар

A-3-1)Ersoy N.,Paksoy M.,Determination of Endogenous GA3 Levels in Different Part of Artichoke (CynarascolymusL. cv.Sakız) Plants in Various Developmental Stages. Pakistan Journal of BiologicalSciences,9 (1): 30-33, 2006.

A-3-2) Acar B.,Paksoy M., Effect of DifferentIrrigation Methods on Red Cabbage (Brassicaoleraceae L. var. capitataSubvar. F. rubra) yield and some Plant Characteristics. Pakistan Journal of Biological Sciences,9 (13): 2531-2534, 2006.

A-3-3)Seymen M., Türkmen Ö., Dursun A., Dönmez M.F., Paksoy M., Effects of Bacterium Inoculation on Yield and Yield Components of Cucumber (Cucumissativus). Bulletin UASVM Horticulture, 67 (1): 274-277, 2010.

A-3-4)Seymen M., Türkmen Ö., Paksoy M., Effects of Plant Growth-Promotıng Rhızobacterıa (PGPR) On Yıeld, Yıeld Components and Mıneral Contents Of Pepper Under Green House Condıtıons. Internatiol Journal of Ecosysystems and Ecology Sciense (IJEES). Vol. 3 (4):645-650 (2013)

Толук макалалар

B-1-1) Paksoy, M. ve M. Akıllı, “TheEffects of Different Prunnings on The Yield and Quality of Eggplant Cultivars Grown in The Greenhouse Conditions,” Acta Horticulturae, 366, 287-292, 1994.

B-1-2)Abak, K., H. Y. Güler, N. Sarı ve M.Paksoy, “Earliness and Yield of Physalis (P. ixocarpoBrot. And P. peruviana L.) in Greenhouse, Low Tunneland Open Field,” Acta Horticulturae, 366, 301-306, 1994.

B-1-3) Dündar, Ö.,M. Paksoy veK.Abak, “Quality Changes During Cold Storage of Tomato Fruits Grown in Different Substrates,” Solanoceafor Fresh Market, Acta Horticulturae 412, 193-199, 1995.

B-1-4)Abak, K., N. Sarı ve M. Paksoy, O.Kaftanoğlu ve H. Yeninar, “Efficiency of Bumble Bees on The Yieldand Quality of Eggplant andTomato Grown in Unheated Glasshouse,” Solanoceafor Fresh Market, Acta Horticulturae 412, 268-274, 1995.

B-1-5) Özgüven, A.I.,M.Paksoy ve K. Abak., “TheEffects of 4-CPA in Tomato Growing in Greenhouse on The Fruit Set, Quality and Amount of 4-CPA Residue in Fruits,”  Proc. 8thSymposium Plant Bioregulators, Acta Horticulturae, 463, 243-248, 1997.

B-1-6) Keskin L., Paksoy M., Türkmen Ö., Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Aplications on Eggplant Seedling Development. Second International Symposium On Sustainable Development, Sarajova Bosna-Hersek, 482-488. 2010.

B-1-7) Seymen, M., Ö. Türkmen, A. Dursun, M. Paksoy, M.F. Dönmez, 2010.  Effects of Bacteria Inoculation on Yield, Yield Components and Mineral Composition in Eggplant (Solanum melongena L.). Journal of Selcuk Universty Naturel and Applied Science, ICOEST Conf. 2013 (Special Issue-1) pp, 403-413.

B-1-8) Seymen M., Türkmen Ö., Paksoy M., and Fidan S., Determination of  Some Morphological Characteristics of Ediple Seed Pumpkin (Cucurbitapepo L.) Genotypes. Cucurbitaceae 2012, Proceedings of the X EUCARPIA Meeting on Genetiesandbreeding of Cucurbitaceae(eds. Sari, Solmaz and Aras) Antalya ( Turkey ), pp, 739-749, October 15-18, 2012.

B-1-9) Türkmen Ö., Şensoy S., Erdinç Ç., and Paksoy M., Determination of Genetic Diversity Among Çumra Melon Genotypes by ISSR Markers. Cucurbitaceae 2012, Proceedings of the X EUCARPIA Meeting on Genetiesand breeding of Cucurbitaceae ( eds. Sari, Solmaz and Aras) Antalya ( Turkey ), pp, 520-527,  October 15-18, 2012.

B-1-10) Seymen M., Türkmen, Ö., and Paksoy, M., Selection of ediple pumpkin seeds ( Cucurbitapepo L. ) genotyppes. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science Online ISSN: 2147-3781 2(4): 29-39, 2013

 

D- Өлкɵ ичиндеги эмгектер

D-1) Илимий-изилдɵɵ макаласы  (рецензияланган)

D-1-1) Paksoy, M., Ş. Ellialtıoğlu, N. Sarı ve K. Abak., “Bazı Brassica sp. Türlerinde in vitro Anter Kültürüne Etki Eden Faktörler Üzerinde Araştırmalar,”  Turkish. J. of Botany, 19(3), 281-286, (1995).

D-1-2)Abak, K., N. Sarı, M.Paksoy,  H. Yılmaz, H. Aktaş ve C. Tunalı, “Kavunda Işınlanmış Polen Tozlamaları İle Haploid Embriyo Uyartımında Genotip Etkisi, Dihaploid Hatların Oluşturulması, Haploid ve Diploid Bitkilerin Değişik Yöntemlerle Ayırımı”, Türkiye Tarım ve Ormancılık Dergisi, 20(5), 425-430 (1996).

D-1-3)Özgüven, A.,M. Paksoy, C. Yılmaz ve H. Tatlı, “Galit F1 Domates Çeşidinde 4-CPA’nın Verim, Erkencilik, Kalite ve İçsel 4-CPA Düzeylerine Etkileri”, Bahçe Dergisi, 27(1-2), 73-84 (1998).

D-1-4) Paksoy, M., A. I. Özgüven, H. Tatlı ve C. Yılmaz, “Sera Patlıcan Yetiştiriciliğinde (cv Munica F1) Kullanılan 4-CPA’nın Erkenci Verim, Kalite ve İçsel 4-CPA Düzeylerine Etkileri”,  Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2),  141-148, (1998).

D-1-5)Kozan, S., F. M. Ecevit ve M.Paksoy, “Konya ekolojisinde farklı ekim zamanlarında doğrudan tohum ekimiyle üretilen baş soğanlarda verim ve parametreleri”, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(28), 30-34 (2001). 

D-1-6) Paksoy, M. ve T. Sarı, “Cam Serada Sonbahar Ürünü Olarak Yetiştirilen Yazlık Kabakların Verim ve Meyve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma”, S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(28), 35-39 (2001). 

D-1-7)Direk, M., Z. Bayramoğlu ve M. Paksoy, “Konya İlinde Fasulye Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,  S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(30), 21-27, (2002).

D-1-8)Paksoy, M. “KonyaEkolojisinde Değişik Ekim-Dikim Zamanlarında Yetiştirilen Bazı Sanayilik Domates Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi”, S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(32):6-9 (2003).

D-1-9)Sarı, T. ve M. Paksoy, “Konya Yöresinde Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Bazı Havuçlarda Kalite”,  S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,  18(33) 17-22 (2004).

D-1-10) Aydın C., Paksoy M., Physical Properties and Nutrient Contents of Three edible Summer Squash (Cucurbitapepo L.) Varieties Seeds. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (40): 32-36, 2006.

D-1-11) Karakaya Z., Paksoy M., Yaz Sezonunda Yetiştirilen Brokkolide (Brassicaoleracea L. var. İtalica) Bazı Organik Maddelerin Bitki Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (44): 1-6, 2008.

D-1-12) Aydın C., Paksoy M., Özer A., Şen Ö., Some Physical Properties and Nutritional Compositions of Cowpea (Vignasinemsis L.) Seeds. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (44): 71-77, 2008.

D-1-13) Seymen M., Türkmen Ö., Paksoy M., Bazı Bodur Fasulye Çeşitlerinin Konya Koşullarında Verim ve Bazı Kalite Unsurlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (3): 37-40, 2010.

D-1.14) Paksoy M., Türkmen Ö., Direk M., Importance of Geothermal Water Using Fo rGreenhouse Heating in Turkey. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (2): 50-53, 2010.

D-1.15) Hamurcu M., Türkmen Ö., Paksoy M., Sebzelerin Gübrelenmesi-1.Gübretaş’la Verim, Sayı 18: 15-16. 2009

D-1.16) Hamurcu M., Türkmen Ö., Paksoy M., Sebzelerin Gübrelenmesi-2.Gübretaş’la Verim, Sayı 19: 15-16. 2009

D-1.17) Paksoy, M., Aydın, C., Türkmen, Ö., Seymen, M. 2013.  Modeling of Moisture-Dependent Properties And Mineral Contents of Dry Mushroom. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. (Basımda).

D-1.18) Seymen, M., Türkmen, Ö., Dursun, A., Paksoy, M. 2013.Effects Of Bacteria Inoculation On Yield, Yield Components And Mineral Contents Of Tomato. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. (Basımda).

 

E-1.1) Абстракт  (Оозеки түрдɵ сунулган жана абстрагы жарыялангандар)

E-1.1-1) Paksoy, M. ve K. Abak, “Domateste ( LycopersiconesculentumMill.) in vitroAndrogenesise Etki Eden Faktörler Üzerinde Araştırmalar”,   Türkiye II. BiyoteknolojiSimpozyumu Bildiri Özetleri, 22-23 Eylül 1994,  s.14, Ankara, 1994.

E-1.1-2) Paksoy M., Şen Ö.,Türkmen Ö., Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Patlıcan Fidelerinin Besin Elementi İçerikleri ve Kök Kolonizasyon Oranları Üzerine ArbuscularMikorizalFungus (Glomusintraradices) Uygulamalarının Etkisi, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 175, 2009.

E-1.1-3) Paksoy M., Keskin L.,Türkmen Ö., Bazı Patlıcan Genotiplerinde Besin Elementi İçeriklerine ArbuscularMikorizalFungus (AMF) Uygulamalarının Etkileri. 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 174, 2009.

E-1.1-4) Özer A., Türkmen Ö., Paksoy M., Bazı Kavun Genotiplerinde Arbuscular mikorizal Fungus Uygulamalarının Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkileri, . 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 51, 2009.

 

G-Цитаталар

G-1) SCI-expanded, SSCL, AHCL тизмесиндеги журналдарда жарыяланган басмаларда жана эл аралык сапатта илимий эмгектерде кездешкен ар бир цитата үчүн (70 цитата)

G-3) Башка чет ɵлкɵлүк, жергиликтүү журнал, китеп жана ɵндүрүштɵ кездешкен ар бир цитата үчүн (1 цитата)