Аты Кенже илим.кызм Хасан Жан
Э-куржун hasancan194@yahoo.com.tr
Кабинет ZİRF-207
Телефону 492781-82 ()
Сабактар

Резюме

 

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite

Öğrenim Alanı

2015-Devam ediyor

Doktora

Selçuk Üniversitesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

2012-2015

Yüksek lisans

Selçuk Üniversitesi

Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

2007-2012

Lisans

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Biyoloji Öğretmenliği

 

Илимий иштери

 1. M.Hamurcu,T.Demiral,E.E. Hakkı,Z.Z. Avşaroğlu,H.Can,S.Gezgin.Growth Responses of Maize Genotype,Tolerant to Boron Deficiency But Sensitive to Boron Toxicity,Against Various Boron Boron Dosages.Fifth International Congress of the Federation of European Societies for Trace Elements and Minerals.(2013) France
 2. Hasan Can, Mehmet Hamurcu, Tijen Demiral, Anamika Pandey, Mohd Kamran Khan, Seyit Ali Kayıs, Zuhal Zeynep Avsaroglu, Nimet Can, Sait Gezgin, Erdogan Esref Hakki. 2014. Determination of reliable house keeping gene(s) for qPCR in maize under different boron dosages. New Biotechnology, 31, S, S204.
 3. Ahmet DİREK, Esra KAVCI, Fatma AKIN, Hasan CAN, Sündüz ONBAŞI, Saliha MUTAF,  Erdoğan Eşref HAKKI. Agrıcultural Bıodıversıty: A Challenge For The Future Of Human Well-Beıng. 2 ICSAE İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2015) Konya /Turkey.

 

 Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü sunumlar

 1. T.Demiral, M.Hamurcu, ,E.E. Hakkı,Z.Z. Avşaroğlu, S.Gezgin, H.Can and Richard  W.  Bell. Implications  of  Nitric  Oxide  on  Drought-­‐Induced  Oxidative  Stress  in  Phaseolus vulgaris. XVII.  INTERNATIONAL  PLANT  NUTRITION  COLLOQUIUM  &  BORON  SATELLITE MEETING.(2013) İstanbul.
 2. Hasan CAN, Fatma AKIN, Erdoğan Eşref HAKKI. Is Crosstalk Between Plant-Based Diet Originated Exogenous miRNAs and Human Metabolism Possible?. 2 ICSAE İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2015) Konya /Turkey.
 3. Ahmet TAMKOÇ, Hasan CAN, Nimet CAN, Mehmet HAMURCU, Erdoğan Eşref HAKKI.Investigation of Reliable Housekeeping Gene/Genes on Some Pea Genotypes Under Different Boron Application. II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS & EUCARPIA-OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE. (2015) Antalya/Turkey.
 4. Ahmet Tamkoc, Fatma Akin, Noyan Eken, Saliha Mutaf, Hasan Can, Ahmet Konuk, Erdogan Esref Hakki. ISSR Analysıs of Hybrıd Maıze Genetıc Resources in A Varıety Development Program Suıtable For Central Anatolıan Condıtıons. II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS & EUCARPIA-OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE. (2015) Antalya/Turkey.

ULUSAL PROJELER 

 

1. Konya Ve Karaman Bölgesinde Buğdayın Bor Beslenme Durumunun Ve Farklı Bor Uygulamalarının Buğdayın Verimine Etkisinin Araştırılması (BOREN Projesi 2013-2014), (Bursiyer).

2. Klasik ve Moleküler Islah Yöntemleri Kullanılarak Bazı Buğday Çeşitlerine Tuza Toleranslılık Genlerinin Aktarılması. (TÜBİTAK 1003 Projesi 2015-2016),(Bursiyer)

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJELERİ

 

1. Farklı Ispanak Genotipleri Arasında Genetik Çeşitliliğin ISSR Yöntemi  ve İlgili Parametreler Kullanılarak Belirlenmesi(2014) yardımcı araştırmacı

2. Orta Anadolu Kökenli Mor Havuç Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu (2013) yardımcı araştırmacı

3. Farklı Bor Dozları Etkisindeki Bazı Bezelye Hat ve Çeşitlerinde Referans Gen/Genlerin Belirlenmesi (2012) yardımcı araştırmacı

4. Buğday Genotiplerinin Tuz Stresi Altında Yüksek Kapasiteli qRT-PCR Teknolojisi ile mikroRNA Profillemesi(2015) yardımcı araştırmacı

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü sunumlar

 1. E.E. Hakkı, M.Hamurcu, T.Demiral, N.Can, H.Can ,S.Gezgin,A.tamkoç.Bezelyede Bor Uygulamasının PsCP Geni ifadesi Üzerine Etkileri.10. Tarla Bitkileri Kongresi.(2013) Konya.
 2. Hasan CAN, Önder TÜRKMEN, Rabia IŞIK, Erdoğan E. HAKKI, Musa SEYMEN. Çerezlik Kabak Hatlarının Saflıklarının Dominant Markör Sistemleriyle Belirlenmesi.5. Uluslar arası Katılımlı Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu.(2014) Diyarbakır.

 

Ulusal  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında Abstract olarak yer alan bildiriler

 1. E.E. Hakkı, M.Hamurcu, T.Demiral, Z.Z. Avşaroğlu, H.Can ,S.Gezgin.Fasulye Bitkisinin Gelişimi Üzerine Nitrik Oksit Uygulamalarının Etkisi.6.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi.(2013) Kapadokya 
 2. Hasan CAN, Ahmet TAMKOÇ, Rahim ADA, Erdoğan E. HAKKI. Potansiyel Yağ Bitkisi Pelemir’de (Cephalaria syrica ) Genetik Varyasyon.22.Ulusal Biyoloji Kongresi.(2014) Eskişehir.
 3. Hasan CAN,Mehmet HAMURCU, Sait GEZGİN, Erdoğan Eşref HAKKI. Bazı Türk Ekmeklik Buğday Çeşitleri İle Tuza Tolerans Sağlayan Nax Genlerini İçeren Bazı Hatların Tuz Stresi Altında İncelenmesi. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi. 2015 (NEVŞEHİR)
 4. Fatma AKIN, Hasan CAN, Mehmet Hamurcu, Sait Gezgin, Erdogan E. HAKKI. Screening Boron Transporter Genes in Wild Grass Puccinellia distans (Jacq.) Parl. :A Preliminary Study. Uluslar arası Tarımda Bor Sempozyumu. (2016) Ankara.