1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GID-103 ИНЖЕНЕРДИК ГРАФИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 ЖАЛПЫ ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-111 МАТЕМАТИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-111 ФИЗИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-111 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ I (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GID-104 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА (CAD.CAM) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-112 МАТЕМАТИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-112 ФИЗИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-122 КОМПЬЮТЕРДИК ПРОГРАММАЛОО 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ENM-102 ӨНӨР ЖАЙ ИНЖЕНЕРЛИГИНЕ КИРИШҮҮ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
ENM-112 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ II (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GID-205 КОЛДОНМО МЕХАНИКА (ТЕОРЕТИКАЛЫК МЕХАНИКА) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-211 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕўДЕМЕЛЕР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-235 ЫКТЫМАЛДУУЛУК ТЕОРИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ENM-201 ИНЖЕНЕРЛЕР ҮЧҮН БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП ЖАНА АУДИТ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
ENM-203 ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКА 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-221 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ III (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-223 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-202 АТА-М. ТАР, КЫРГ.Н ГЕОГ., КЫРГ. Т. Ж-А АД. (МАМ. СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
ENM-202 АМАЛДАРДЫ ИЗИЛДӨӨ I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-204 ИНЖЕНЕРДИК СТАТИСТИКА 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ENM-206 МАТЕРИАЛ ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ENM-212 ӨНДҮРҮШ ПРОЦЕССТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ENM-222 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ IV (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ENM-224 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ II (ОРУС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ENM-303 АМАЛДАРДЫ ИЗИЛДӨӨ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-305 ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-311 ӨНӨР ЖАЙ ОБЬЕКТТЕРИН ПЛАНДОО 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-313 ИНСАН ФАКТОРЛОРУНУН ИНЖЕНЕРЛИГИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ENM-365 АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-367 БИЗНЕСТИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-369 МАРКЕТИНГ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-371 ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-381 ЖУМУШТУ АНАЛИЗДӨӨ ЖАНА БААЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-361 НАТЫЙЖАЛУУЛУКТУ БААЛОО ЖАНА БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-363 ДОЛБООРДУ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
ENM-304 АМАЛДАРДЫ ИЗИЛДӨӨ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-306 ӨНДҮРҮШТҮ ПЛАНДОО ЖАНА ЗАПАСТАРДЫ БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-308 МОДЕЛДӨӨ ЖАНА СИМУЛЯЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ENM-312 ЖУМУШТУ ИЗИЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ENM-366 ИШ ЖҮЗҮНӨ АШЫРУУ МҮМКҮНДҮГҮН АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-372 ФИНАНСЫЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-374 ИШКЕРЛИК 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-362 СТАТИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТ АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-364 САНАРИПТИК АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ENM-411 ӨНДҮРҮШ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ENM-421 СИСТЕМАЛЫК АНАЛИЗ ЖАНА ДОЛБОРЛОО I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-423 САПАТТЫ ПЛАНДАШТЫРУУ ЖАНА КАМСЫЗДОО 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
ENM-451 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
GID-471 ИНЖЕНЕРДИК ЭТИКА 0 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
ENM-461 МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-463 ДОЛБООРЛОО (ПЛАНДОО) 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-465 ӨНДҮРҮШ Ж-А ТАРКАТЫП САТУУ СИСТ.РЫН ПЛАНДОО (ЛОГИСТИКА) 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-467 ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨНҮ ПЛАНДОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ENM-412 МААЛЫМАТ БАШКАРУУ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ENM-422 СИСТЕМАЛЫК АНАЛИЗ ЖАНА ДОЛБОРЛОО II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-452 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
GID-472 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STJ-402 КВАЛИФИКАЦИЯ АЛУУ АЛДЫНДАГЫ ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-406 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ СЫНАК (МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-452 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
ENM-462 ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-464 ӨНӨР ЖАЙ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-466 ӨНӨР ЖАЙ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-468 ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ENM-472 АКЧА ЖАНА БАНКТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы