1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 Дене тарбия жана спорт-I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BİL-111 Информатика 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-101 Өнөр жай инженерлигине киришүү 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-111 Жалпы Физика-I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
İNG-101 Англис тили -I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KMÜ-111 Химия I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KZÇ/RSÇ-10 Кыргыз тили I / Орус тили-I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-111 Математика-I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
MBL-101 Инженердик графика 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-101 Профессионалдык англис тили I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 Дене тарбия жана спорт-II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BİL-124 Программалоого киришүү 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
ÇEV-152 Экология 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
FEN-112 Жалпы Физика-II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
İNG-102 Англис тили -II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KZÇ/RSÇ-10 Кыргыз тили II / Орус тили-II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-112 Математика-II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
MÜH-102 Компьютердик графика 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-102 Профессионалдык англис тили II 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ENM-201 Сызыктуу Aлгебра 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-203 Жалпы Экономика 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ENM-221 Электр чынжырлары жана башкаруу 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-251 Философия 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-211 Дифференциальдык теңдемелер 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-235 Ыктымалдуулук теориясы 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MÜH-205 Колдонмо механика 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MYD-201/MY Кесиптик Англис Тили III / Кесиптик Орус Тили I 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 Ата-Мекен Тарыхы-I (Кыргызстан Тарыхы) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 Дүйнөлүк Жана Түрк Цивилизациялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ENM-202 Амалдарды изилдөө I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-204 Инженердик статистика 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-206 Материал таануу 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ENM-212 Өндүрүш процесстери 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-202/MY Кесиптик Англис Тили IV / / Кесиптик Орус Тили II 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 Практика-I 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 Ата-Мекен Тарыхы-II (Түркия Тарыхы) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 Манас Таануу 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ENM-303 Амалдарды изилдөө II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-305 Инженердик экономика 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-311 Өнөр жай обьекттерин пландоо 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-313 Инсан факторлорунун инженерлиги 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ENM-304 Амалдарды изилдөө III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-306 Өндүрүштү пландоо жана запастарды башкаруу 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ENM-308 Моделдөө жана симуляция 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ENM-312 Жумушту изилдөө 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-302 Практика-II 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ENM-411 Өндүрүш системалары 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ENM-421 Сапатты пландаштыруу жана камсыздоо 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ENM-451 Бүтүрүү иши I 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-400 Адистиги боюнча комплекстүү экзамен 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-402 Кыргызстан тарыхы (Мамлекеттик экзамен) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 Бүтүрүү ишин коргоо 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
ENM-408 Турмуш-тиричилик коопсуздугу 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ENM-412 Маалымат башкаруу системалары 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ENM-422 Системалык анализ жана долбоорлоо 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ENM-452 Бүтүрүү иши II 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы