Чынгыз Айтматов атындагы Жал студенттик шаарчасы, Инженердик жана Табигый илимдер факультетинин имараты

00 996 312  492781

00 996 312  492761

1066,1064