Эл аралык мамилелер бөлүмү өзүн өлкөлөрүбүз үчүн квалификациялуу адистерди даярдоого, изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана илимий иш-чараларды уюштурууга, ошондой эле өлкөнүн коомдук-саясий жашоосуна активдүү катышкан динамикалуу жаш коллектив катары көрсөтө алды. Бөлүмдүн окутуучулар курамы тажрыйбалуу жаш адистерден түзүлгөн. 

Башкаруу

Бөлүм башчысы

Ага окут. PhD Алтынбек Жолдошов                                               

Бөлүм башчы жардамчысы

Доц. м.а. PhD Мурат Бюркан Сербест                                       

Бөлүм секретары

Эльмира Купсуралиева