Эл аралык мамилелер бөлүмү өзүн өлкөлөрүбүз үчүн квалификациялуу адистерди даярдоого, изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана илимий иш-чараларды уюштурууга, ошондой эле өлкөнүн коомдук-саясий жашоосуна активдүү катышкан динамикалуу жаш коллектив катары көрсөтө алды. Бөлүмдүн окутуучулар курамы тажрыйбалуу жаш адистерден түзүлгөн. 

Башкаруу

Бөлүм башчысы

Проф. Др. Метин Аксой                                               

Бөлүм башчы жардамчысы

    Ага окут. PhD Алтынбек Жолдошов                                   

Бөлүм секретары

                  Эльмира Купсуралиева