Эл аралык мамилелер бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик башкаруу органдары, эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар жана бизнес компаниялар сыяктуу ар түрдүү чөйрөлөрдө, аналитикалык жана илимий изилдөө тармактарында иштеп жатышат, ошондой эле Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдүн ЖОЖдорунда окууларын улантууда.

Бүтүрүүчүлөр саны:

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
6 23 24 25 23 23