Эл аралык мамилелер бул бир өлкөнүн ички иштери тышкары коомдук мамилелердин өзгөчө бир түрү, ошондой эле эл аралык системанын ичиндеги бирдиктердин, айрыкча эл аралык мамилелерде негизги бирдик болуп саналган өлкөлөрдүн өз ара аракеттешүүсү жана алардын башка мамлекеттер, эл аралык/регионалдык/мамлекеттик уюмдар, транснационалдык компаниялар, эл аралык стандарт жана эл аралык коом менен болгон мамилелерин изилдеген дисциплиналар аралык бир дисциплина болуп эсептелинет. Бүгүн эл аралык мамилелер дегенде жалгыз гана мамлекеттер арасындагы аракеттешүү түшүнүгү менен чектелбестен ар кандай жамааттар, коомдук уюмдар, айрым адамдар жана транснационалдык субъекттер арасындагы мамилелер болгондугу да эске алынышы керек.

Эл аралык мамилелер бөлүмү студенттерине дүйнөлүк саясатты чыныгы адистерден бакалавр жана магистратура программаларында үйрөнүгө жана талкуулого мүмкүнчүлүк түзүү менен бирге, уюштурулуп жаткан илимий иш-чаралар аркылуу глобалдашуу процесинде  эл аралык мамилелердин улуттук, регионалдык жана глобалдуу аспекттери менен актуалдуу маселелер боюнча маалымат алышын камсыз кылмакчы. Ошондуктан, студенттердин билимге умтулуу, билимди өндүрүү, өркүндөтүп-өөрчүтүү жана иш жүзүнө ашыруу менен өлкөлөрүнүн  жашашына жана өнүгүп-өркүндөшүнө өз салымын кошуушуна ишенмекчибиз.