2016-жылынын публикациялары

SSCI журналдарда жарыяланган макалалар:

 

Илим тармагы индекстерине кирген журналдарда жарыяланган макалалар:

Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI, Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (Twesco), Rolü ve İşbirlikleri”, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2016;

Yrd. Doç. Dr. M. Bürkan SERBEST, “Bağdat Paktı’nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye’nin Rolü”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, 2016, ss. 401-424;

Yrd. Doç. Dr. M. Bürkan SERBEST, “Kırgızistan Yarı Başkanlık Sistemi”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA), Cilt: 11, Sayı: 22, 2016, ss. 81-106; 

 

Башка журналдардагы макалалар:

 

Китептер жана китеп бөлүмдөрү:

Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI, “Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Yazışmaları”, Genişletilmiş 2. Baskı, Çamlıca Basın Yayın, 2016;

Yrd. Doç. Dr. M. Bürkan SERBEST“Anayasal Planda Kırgızistan Siyasal Sistemi”, “Kırgızistan’nın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, KTMÜ Yayınları, 2016, ss. 18-23;

Yrd. Doç. Dr. M. Bürkan SERBEST, “Küvvetler Ayrımı İlkesi Çerçevesinde Kırgızistan Anayasası”, “Kırgızistan’da Toplum ve Siyaset”, 2016;

Öğr. Gör. Dr. Altınbek COLDOŞOV, “Kırgızistan Dış Politikası”, “Kırgızistan’nın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, KTMÜ Yayınları, 2016; ss. 36-51;

Öğr. Gör. Dr. Altınbek COLDOŞOV, “Kırgızistan İç Siyasetinden Yansımalar”, “Kırgızistan: Tarih – Toplum – Ekonomi - Siyaset”, Bişkek 2016;

Öğr. Gör. Dr. Altınbek COLDOŞOV, “Kırgızistan’da Sınır Sorunları”, “Kırgızistan’da Toplum ve Siyaset”, 2016;

 

Илимий конференцияларда макала жыйынтыктарында басылган докладтар:

Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI, “Asya-Avrupa İpek Yolunda Uluslararası Kültürel Etkileşimlerin Türkçe Lügatlerdeki Yansıması”, IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu Bidiri Kitabı, Bişkek 2016;

Yrd. Doç. Dr. M. Bürkan SERBEST, “Avrasya Terimi ve Avrasyacılık”, IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu Bidiri Kitabı, Bişkek 2016;

 

Башка публикациялар:

Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI“Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasında Ortak Kuruluşlar: İlişkiler ve İşbirlikleri”, 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri,  İlişkiler ve İşbirlikleri (Rapor), 2016;

Ага окут. PhD. Алтынбек Жолдошов, “Уруулук, регионалдык жана этникалык иденттүүлүк”, ОшМУ Жарчысы, Июнь 2016.