ОКУТУУЧУЛАРДЫН САНЫ  (2016-2017 окуу жылы)

ДАРАЖА

 ТОЛУК СТАВКА

 ЖАРЫМ СТАВКА

 СААТ БАШЫНА ТӨЛӨӨНҮҮЧҮ 

 ЖАЛПЫ

ПРОФЕССОР 

 

 

 

 

ДОЦЕНТ

1

1

 

2

ДОЦЕНТТИН МИЛДЕТИН АТКАРУУЧУСУ

1

 

1

2

 

ЖАҢЫЛАГАН СТУДЕНТТЕР САНЫ  (16.09.2016)

Под.курс

Бакалавр

ЖАЛПЫ САНЫ

КЫЗ

ЭРКЕК

ЖАЛПЫ

КЫЗ

ЭРКЕК

ЖАЛПЫ

24

8

32

72

65

137

169

 

КУРСТАРДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН САНЫ (13.09.2016)

КУРС

ТҮРКИЯ

КЫРГЫЗСТАН

БАШКА

ЖАЛПЫ

ЖАЛПЫ САНЫ

КЫЗ

ЭРКЕК

ЖАЛПЫ

КЫЗ

ЭРКЕК

ЖАЛПЫ

КЫЗ

ЭРКЕК

ЖАЛПЫ

КЫЗ

ЭРКЕК

ЖАЛПЫ

КЫЗ

ЭРКЕК

ЖАЛПЫ

Под.курс

4

3

7

20

5

25

0

0

0

24

8

32

96

73

169

I

0

7

7

15

4

19

1

7

8

16

18

34

II

1

6

7

16

10

26

0

4

4

17

20

37

III

1

1

2

15

7

22

2

3

5

18

11

29

IV

2

4

6

18

11

29

1

1

2

21

16

37