Аты Ага окутуучу док. Закир Чотаев
Э-куржун zakir.cotayev@manas.edu.kg
Кабинет 509
Телефону (1514)
Сабактар

ING-101 : АНГЛИС ТИЛИ I (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-217 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРГЕ КИРИШҮҮ (Экономика Бөлүмү )

ULS-467 : БОРБОРДУК АЗИЯНЫН КООПСУЗДУК ПРОБЛЕМАЛАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-446 : БОРБОРДУК АЗИЯДА РЕГИОНАЛДЫК УЮМДАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери