Аты Ага окутуучу док. Закир Чотаев
Э-куржун zakir.cotayev@manas.edu.kg
Кабинет 509
Телефону (1514)
Сабактар

ULS-217 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРГЕ КИРИШҮҮ (Экономика бөлүмү )

ULS-515 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-356 : ЕВРАЗИЯ САЯСАТЫ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-467 : БОРБОРДУК АЗИЯНЫН КООПСУЗДУК ПРОБЛЕМАЛАРЫ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-517 : ЭЛ АРАЛЫК КООПСУЗДУК (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-518 : КЫРГЫЗСТАНДЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери