Аты Ага окутуучу док. Алтынбек Жолдошов
Э-куржун altynbek.joldoshov@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-508
Телефону 492763/67 (674)
Сабактар

ULS-115 : САЯСАТ ТААНУУ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-120 : СОЦИОЛОГИЯ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-217 : ЗАМАНБАП САЯСИЙ ТЕОРИЯЛАР (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-221 : КООМДУК ИЛИМДЕРДЕГИ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-216 : ЭЛ АРАЛЫК ЭКОЛОГИЯЛЫК САЯСАТ (ЭКОЛОГИЯ) (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-338 : ГЛОБАЛДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕ КЫРГЫЗСТАН (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-513 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-519 : БОРБОРДУК АЗИЯДА ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-512 : СЕМИНАР (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

HIR-157 : САЯСАТ ТААНУУ (Журналистика бөлүмү )

HIR-157 : САЯСАТ ТААНУУ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

Резюме

Туулган жылы: 27.03.1977

Билим жагдайы:

Даражасы
Бөлүмү/Кесиби
Жогорку Окуу Жайы
Бүтүргөн жылы

Даярдоо курсу

Түрк Тили

Анкара

1994-1995

Бакалаврият

Тарых

Селчук

1995-1999

Магистратура

Саясат илими жана мамлекеттик башкаруу (Саясат илими)

Анкара

1999-2002

Аспирантура

Саясат илими жана мамлекеттик башкаруу (Саясат илими)

Анкара

2002-2009


Магистрдик ишинин темасы жана жетекчиси:

Дипломдук ишинин темасы: Глобалдашуу жана демократиянын кризиси (Kürselleşme ve Demokrasi Krizi); 

Жетекчиси: Проф.Др. Тулин Онген (Анкара университети).

Кандидаттык ишинин темасы жана жетекчиси:  

Дипломдук ишинин темасы: Кыргызстанда коомдук алмашуу жана демократия проблемасы (Kırgızistan’da Toplumsal Dönüşüm ve Demokrasi Sorunu); 

Жетекчиси: Проф.Др. Тулин Онген (Анкара университети).

Жумуш тажрыйбалары:

Жумушу жана даражасы
Жумуш жери
Жылы

Эл аралык мамилелер бөлүмү башчысынын милдетин аткаруучу

Кыргыз-Түрк Манас Университети, эл аралык мамилелер бөлүмү, Бишкек/Кыргызстан

23.09.2010-

Ага окутуучу

Кыргыз-Түрк Манас Университети, эл аралык мамилелер бөлүмү, Бишкек/Кыргызстан

2009-2010

Өкүл

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин Түркиядагы өкүлү, Анкара/Түркия

2006-2009

Кенже окутуучу

Анкара университети, гуманитардык илимдер институту

2004-2006

 

Чет өлкөдө иш тажрыйбасы: Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин Түркиядагы өкүлү,

Акыркы 2 жылда окуткан бакалавр жана магистратура деңгээлиндеги сабактары:

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теория

Практика

2011/2012

Күзгү семестр

Саясат таануу I

3

0

40

Заманбап саясий теориялар

3

0

35

Гуманитардык илимдерде изилдөө методдору

3

0

35

Жазгы семестр

Саясат таануу II

3

0

40

Улутчулдук жана Азчылыктар

3

0

40

2012/2013

Күзгү семестр

Саясат таануу I

3

0

40

Заманбап саясий теориялар

3

0

35

Гуманитардык илимдерде изилдөө методдору

3

0

35

Жазгы семестр

Саясат таануу II

3

0

40

Улутчулдук жана Азчылыктар

3

0

40

 

Илимий иштери

Эл аралык журналдарда басылган  макалалар:

Жолдошов, А. (2010), Кыргызстанда демократия проблемасы (Kırgızistan’da Demokrasi Sorunu), Праксис журналы, 23-саны (түркчө).

Жолдошов, А. (2013),Трайбализм, регионализм жана этност: Кыргыз иденттүүлүгү боюнча изилдөөлөр, (Kabilecilik, Bölgecilik ve Etnisite, Kırgız Kimliği Üzerine Çalışmalar) Борбордук Азия жана Кавказия Изилдөөлөр журналы, 15-саны (түркчө).