Аты Ага окутуучу док. Алтынбек Жолдошов
Э-куржун altynbek.joldoshov@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-508
Телефону 492763/67 (674)
Сабактар

YÖD-102 : КУРСТУК ИШ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-217 : ЗАМАНБАП САЯСИЙ ТЕОРИЯЛАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-221 : КООМДУК ИЛИМДЕРДЕГИ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-216 : ЭЛ АРАЛЫК ЭКОЛОГИЯЛЫК САЯСАТ (ЭКОЛОГИЯ) (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

YÖD-202 : КУРСТУК ИШ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-345 : БАШКАРУУ ИЛИМИН ТААНУУ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-347 : СОЦИАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-355 : ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-363 : СЫНЧЫЛ ОЙЛОМ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-369 : ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-351 : ЭЛ АРАЛЫК ТАБИГЫЙ РЕСУРСТАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-353 : КЫЛМЫШ ЖАЗЫК УКУГУ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-357 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ ТЕКСТТЕРДИ АНАЛИЗДӨӨ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-365 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТАРЫХЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-371 : ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-373 : КОНФЛИКТҮҮ РЕГИОНДОР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-375 : САЛЫШТЫРМАЛУУ САЯСАТ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-338 : ГЛОБАЛДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕ КЫРГЫЗСТАН (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-346 : АДМИНИСТРАТИВДИК УКУК (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-348 : УЛУТЧУЛДУК ЖАНА АЗЧЫЛЫКТАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-352 : ЭЛ АРАЛЫК САЯСИЙ УЮМДАШУУ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-356 : ЕВРАЗИЯ САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-358 : ӨНҮГҮҮ САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-360 : ААЛАМДАШУУНУН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-362 : САЛЫШТЫРМАЛУУ САЯСИЙ СИСТЕМАЛАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-364 : ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРУУ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-366 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ НЕГИЗГИ ТЕКСТЕР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-368 : ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУН ПРАКТИКАЛЫК ЭРЕЖЕЛЕРИ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-370 : САЯСАТТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-372 : САЯСАТТЫН ПСИХОЛОГИЯСЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-374 : ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-376 : ТЫНЧТЫКТЫ ОРНОТУУ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-378 : ТҮНДҮК-ТҮШТҮК МАМИЛЕЛЕРИ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-433 : АДМИНИСТРАТИВДИК БАШКАРУУ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-435 : ЕВРОПА СОЮЗУНУН ТЫШКЫ САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-437 : КӨП УЛУТТУУ ФИРМАЛАР ЖАНА АЛАРДЫН САЯСАТТАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-439 : ГЛОБАЛДАШУУ ПРОБЛЕМАЛАРЫНЫН КАРАЛЫШЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-441 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ФИЛОСОФИЯСЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-443 : РЕГИОНАЛДЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-445 : ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК УЮМДАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-447 : САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ЖАНА БАСЫМ ТОПТОРУ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-449 : ЭЛ АРАЛЫК ТЕРРОРИЗМ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-453 : БОРБОРДУК АЗИЯДА САЯСАТ ЖАНА КООМ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-455 : АКШНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-457 : ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА АЗИЯ-ТЫНЧ ОКЕАНЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-459 : ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА ЛАТЫН АМЕРИКА (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-461 : ЭЛ АРАЛЫК ЭНЕРГИЯ САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-465 : ДЕМОКРАТИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-428 : КМШ (КӨЗКАРАНДЫ ЭМЕС МАМЛЕКЕТТЕРДИН ШЕРИКТЕШТИГИ) (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-430 : БАСЫМ ТОПТОРУНУН ТЫШКЫ САЯСАТКА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-434 : КЫТАЙДЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-436 : КЫРГЫЗСТАНДЫН ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-438 : ТҮРКИЯНЫН ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-440 : ЭЛ АРАЛЫК СООДА (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-442 : ЭЛ АРАЛЫК ДИПЛОМАТИЯНЫН ПРАКТИКАЛАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-444 : ТҮРКИЯ, КАВКАЗ ЖАНА БОРБОРДУК АЗИЯ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-448 : ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА АФРИКА (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-452 : ЭЛ АРАЛЫК СУУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-454 : СТРАТЕГИЯЛЫК ТЕОРИЯЛАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-456 : ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК УЮМДАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-458 : ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА ТҮШТҮК АЗИЯ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-460 : ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШТА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

GZT-423 : КЫРГЫЗСТАН Ж-А ТҮРКИЯНЫН КООМДУК ТҮЗҮЛҮШҮНҮН АНАЛИЗИ (Журналистика Бөлүмү )

ULS-513 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-512 : СЕМИНАР (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

HIR-157 : САЯСАТ ТААНУУ (Журналистика Бөлүмү )

HIR-157 : САЯСАТ ТААНУУ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

Резюме

Туулган жылы: 27.03.1977

Билим жагдайы:

Даражасы
Бөлүмү/Кесиби
Жогорку Окуу Жайы
Бүтүргөн жылы

Даярдоо курсу

Түрк Тили

Анкара

1994-1995

Бакалаврият

Тарых

Селчук

1995-1999

Магистратура

Саясат илими жана мамлекеттик башкаруу (Саясат илими)

Анкара

1999-2002

Аспирантура

Саясат илими жана мамлекеттик башкаруу (Саясат илими)

Анкара

2002-2009


Магистрдик ишинин темасы жана жетекчиси:

Дипломдук ишинин темасы: Глобалдашуу жана демократиянын кризиси (Kürselleşme ve Demokrasi Krizi); 

Жетекчиси: Проф.Др. Тулин Онген (Анкара университети).

Кандидаттык ишинин темасы жана жетекчиси:  

Дипломдук ишинин темасы: Кыргызстанда коомдук алмашуу жана демократия проблемасы (Kırgızistan’da Toplumsal Dönüşüm ve Demokrasi Sorunu); 

Жетекчиси: Проф.Др. Тулин Онген (Анкара университети).

Жумуш тажрыйбалары:

Жумушу жана даражасы
Жумуш жери
Жылы

Эл аралык мамилелер бөлүмү башчысынын милдетин аткаруучу

Кыргыз-Түрк Манас Университети, эл аралык мамилелер бөлүмү, Бишкек/Кыргызстан

23.09.2010-

Ага окутуучу

Кыргыз-Түрк Манас Университети, эл аралык мамилелер бөлүмү, Бишкек/Кыргызстан

2009-2010

Өкүл

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин Түркиядагы өкүлү, Анкара/Түркия

2006-2009

Кенже окутуучу

Анкара университети, гуманитардык илимдер институту

2004-2006

 

Чет өлкөдө иш тажрыйбасы: Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин Түркиядагы өкүлү,

Акыркы 2 жылда окуткан бакалавр жана магистратура деңгээлиндеги сабактары:

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теория

Практика

2011/2012

Күзгү семестр

Саясат таануу I

3

0

40

Заманбап саясий теориялар

3

0

35

Гуманитардык илимдерде изилдөө методдору

3

0

35

Жазгы семестр

Саясат таануу II

3

0

40

Улутчулдук жана Азчылыктар

3

0

40

2012/2013

Күзгү семестр

Саясат таануу I

3

0

40

Заманбап саясий теориялар

3

0

35

Гуманитардык илимдерде изилдөө методдору

3

0

35

Жазгы семестр

Саясат таануу II

3

0

40

Улутчулдук жана Азчылыктар

3

0

40

 

Илимий иштери

Эл аралык журналдарда басылган  макалалар:

Жолдошов, А. (2010), Кыргызстанда демократия проблемасы (Kırgızistan’da Demokrasi Sorunu), Праксис журналы, 23-саны (түркчө).

Жолдошов, А. (2013),Трайбализм, регионализм жана этност: Кыргыз иденттүүлүгү боюнча изилдөөлөр, (Kabilecilik, Bölgecilik ve Etnisite, Kırgız Kimliği Üzerine Çalışmalar) Борбордук Азия жана Кавказия Изилдөөлөр журналы, 15-саны (түркчө).