Аты Доц.м.а.док. Мурат Буркан Сербест
Э-куржун murat.burkan@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-508
Телефону 492763/65 (672)
Сабактар

ULS-117 : УКУК ТААНУУ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-122 : КОНСТИТУЦИЯЛЫК УКУК (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-219 : ЭЛ АРАЛЫК УКУК (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-335 : ЭЛ АРАЛЫК ЖЕКЕ УКУК (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-354 : ТҮРК САЯСИЙ ТУРМУШУ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-534 : ТҮРКИЯДА САЯСИЙ ЖАШОО (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-569 : ПАРЛАМЕНТТИК СИСТЕМА: ТЕОРИЯ ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК МИСАЛДАР (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

Резюме

Туулган жылы: 13.11.1971           

Билими:

Даража
Багыт
Университет
Жылы

Бакалавр

Укук

Стамбул университети

1993

Магистр

Ататүрктүн принциптери жана Ынкылап тарыхы

Стамбул университети

1996

Ph.D.

Мамлекеттик укук

Стамбул университети

2004

Диссертация: ''Кансыз согуш мезгилинде  (1945-1975) АКШнын Жакынкы Чыгыштагы саясаты: Күчтүн укуктагы басымдуулугу''.

Академиялык наам:

Наам
Жумуш жери
Жылы

Бөлүм башчысынын милдетин аткауучу

Кавказ Университети Мамлекеттик Башкаруу Бөлүмү

2005-2007

Бөлүм башчысы

Кавказ Университети Мамлекеттик Башкаруу Бөлүмү

2007 (январь-октябрь)


Илимий уюмдарга мүчө болуу: Маданий изилдөө ассоциациясы

Акыркы 2 жылдагы окутулган бакалавр жана магистратура деңгээлиндеги сабактары:

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теория

Практика

2012-2013

I

Укук таануу

2

 0

51

Саясий тарых Ι

3

 0

45

Кансыз согуштан кийинки дүйнө

2

 0

35

II

Эл аралык жеке укук

3

 0

40

Түркиянын саясий абалы, жашоосу

2

 0

25

Конституциялык укук

3

 0

40

Саясий тарых ΙΙ

3

 0

45

2013-2014

I

Укук таануу

3

 0

53

Эл аралык укук

3

 0

42

Эл аралык жеке укук

3

 0

25

II

Түркиянын саясий абалы, жашоосу

2

 0

25

Конституциялык укук

3

 0

40

 

Илимий иштери

Эл аралык байкоочу журналдарда жарыяланган макалалар 2000-жылдан баштап:

Б. Сербест, “Отражение миграции в политике  Израиля, как в стране иммигрантов”;  вестник бишкекского гуманитарного университета (Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi Dergisi) No:2 (19) 2011,  pp. 47-52.

Эл аралык илимий чогулуштарда сунушталган жана маалымат китебинде басылган маалыматтар 2000-жылдан баштап:

Б. Сербест, “Avrasya Terimi ve Avrasyacılık”, ‘Küreseleşme Bağlamında Avrasya Toplumları’ konulu Uluslararası Konferans, Бишкек - Кыргызстан, 2006.

Б.Сербест, “Osmanlı’da Ermeni Katolik Kilisesi ve Toplumu”, I.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Кайсери - Түркия, Cit:3, 27-279, 2006.

Б. Сербест, Х. Калкышым, “İsrail’den STK Örnekleri: Arap-Yahudi Barış Çabaları”, III. Uluslararası STK’lar Kongresi, 513-520,  Чанаккале - Түркия, 2006.

Улуттук журналдарда басылган макалалар:

Б.Сербест “Tarihsel Kökenleriyle İsrail’de Siyasal Partiler”, AÜ SBF Dergisi, Cilt 60, 2, 219–254 (2005).

Улуттук илимий конференциялардын макала жыйнактарында басылган макалалар:

Б.Сербест., “Bürokrasiye Post-Modern Karşı Çıkış”, 14-чү Улуттук башкаруу жана Организация Конгесси, Эрзурум, 2006.

Б.Сербест, “Kamu Yönetiminde Etiğin Düşünsel Kökenleri: Kant-Macchiavelli Diyalektiği”, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Анкара, 2006.

Башка илимий эмгектер:

Б.Сербест, “Türk-Yunan Sınır Problemleri”, AB Yolunda Türkiye: Müzakere Sürecinin Ekonomi Politiği, Ed.: Мехмет Диккая, Alfa Aktüel Yayınları, Стамбул, 539-559 (2006).

Б.Сербест, “Seçim Sürecindeki İsrail’de Son Siyasal Gelişmeler”, 2023 Журналы, 60, 78-80 (2006).

Б.Сербест, “Seçim Sonrası İsrail İç Politikasında Son Durum”, Yarın Dergisi, 51-52, 24-27 (2006).