Аты Ömer Faruk KARAMAN
Э-куржун omer.karaman@manas.edu.kg
Кабинет A-121
Телефону 543963 (1259)
Сабактар

Резюме

Doğum Yeri ve Yılı

Öğrenim Durumu:

Derece
Bölüm/Program
Şehir
Bitirme Yılı

Lise

 Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi 

Erzurum, Türkiye

2002-2006

Lisans

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası  İlişkiler Bölümü 

Bişkek, Kırgızistan

2007-2012

Yüksek Lisans

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi  İşletme Anabilim Dalı

Bişkek, Kırgızistan

2012-2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İstanbul, Türkiye 2016-...

Akademik Görevi: Araştırma Görevlisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Tecrübe: T.C. Dışişleri Bakanlığı SAM Yaz Okulu (2011)

             Türkiye Büyük Millet Meclisi Stajı (2011)

             Erzurum 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 

Илимий иштери