Аты Кенже илим.кызм Эдилия Абдыкадырова
Э-куржун ediliya.abdikadirova@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-510
Телефону 492763/65 (676)
Сабактар

Резюме

Илимий иштери