Аты Доц.док. Мустафа Быйыклы
Э-куржун mustafa.biyikli@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-502
Телефону 492763/65 (670)
Сабактар

ULS-113 : САЯСИЙ ТАРЫХ I (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-118 : САЯСИЙ ТАРЫХ II (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

YÖD-302 : КУРСТУК ИШ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-380 : ДИН ЖАНА САЯСАТ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-451 : ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШТА САЯСАТ ЖАНА КООМ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-424 : ДИПЛОМАТИЯЛЫК ЖАЗЫШУУ ЖАНА ПРОТОКОЛ ЭРЕЖЕЛЕРИ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-554 : ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШТА САЯСАТ ЖАНА КООМ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-579 : ОСМОН ИМПЕРИЯСЫНЫН ДИПЛОМАТИЯ ТАРЫХЫ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

Резюме

Özgeçmiş / Yayınlar / CV  :

KDPÜ:

http://portal.dpu.edu.tr/mustafa.biyikli

AKADEMİA: (İndirilebilir (PDF) Tam Metin Yayınlar)

https://dpu.academia.edu/MustafaBIYIKLI

Doğum Tarihi: 06.01.1965

Öğrenim Durumu:

Derece

Okul

Yer

Yıl

İlkokul

Akpınar İlkokulu

Akçaabat

1972-1977

Ortaokul

Fatih Ortaokulu

Trabzon

1981-1983

Lise

Trabzon Lisesi

Trabzon

1984-1987

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Bölümü

İstanbul Üniversitesi

1988-1992

Y. Lisans

Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

İstanbul Üniversitesi

1993-1997

Doktora

Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

İstanbul Üniversitesi

1997-2002

Doçentlik

Uluslararası İlişkiler/Siyasi Tarih

Üniversitelerarası Kurul

18.03.2015

 
Doktora Tezi:

“İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye'nin Ortadoğu Politikaları(1918-1938)”, (Doktora. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cezmi Eraslan-İstanbul Üniversitesi TB.).

Yüksek Lisans Tezi:

“Batılılaşma Sürecinde Türkiye'de Hilâfet Tartışmaları ve İslâm Dünyasındaki Etkileri”, (Yüksek Lisans. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cezmi Eraslan-İstanbul Üniversitesi TB.).

Akademik Görevler:

Görev/Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç.Dr.

 Dumlupınar Üniversitesi / KT Manas Üniversitesi

2015

Yrd. Doç. Dr.

 Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

2003-2015

Arş. Gör. Dr.

 Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

2002-2003

Arş. Gör.

 Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1994-2002

 
Uzmanlık Alanı: Siyasi Tarih, Ortadoğu, Türk Dış Politikası, Yakın dönem tarihi, Merkez Dünya Afriavrasya Stratejileri.

İdari ve Akademik Görevler : 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, (2018-devam ediyor).

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF Fakülte Kalite Geliştirme Komisyonu Üyesi (2018-devam ediyor).

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF KTMÜ Akademik Teşvik ve Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi, (2017-devam ediyor).

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF Fakülte Kurulu Üyesi (2016-devam ediyor).

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası İlişkiler Alan Editörü (2016-devam ediyor).

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF Sosyal İlişkiler ve Yardım Komisyonu Üyesi (2016-devam ediyor).

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, UİB, Öğrenci Danışmanlığı (2015-devam ediyor).

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı, (2015-2017).

DPÜ Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürü, 2010-2016.

DPÜ Tarih Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Üyesi, 2011-2015.

DPÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2015.

DPÜ Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi ABD Başkanı, 2015.

DPÜ Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2009-2012.

DPÜ Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi ABD Başkanı, 2010-2011.

DPÜ Erasmus Programı Bölüm Koordinatörü, 2008 - 2012

DPÜ Farabi Programı Bölüm Koordinatörü, 2010 - 2012

DPÜ Tarih, Kültür ve Turizm Topluluğu Danışmanı, 2007-2015.

DPÜ Karadeniz Kültür Topluluğu Danışmanı, 2014.

Yurtdışı iş/faaliyet tecrübesi:

Durum

Kurum

Yer

Yıl

Dil-Araştırma

Osmanlı ve Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi

Mısır

1991 (3 ay)

Dil-Araştırma

Habib Burgiba Enstitüsü

Tunus

1996 (2 ay)

Kongre

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi

Makedonya

2011

Kongre

Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi

Mısır

2013

Sempozyum

V. European Conference on Socialand Behavioral Sciences

St.Petersburg/Rusya

2014

Görevlendirme

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bişkek/Kırgızistan

2015-(devam ediyor)

Araştırma(Görevli)

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Türk Kültür ve Mirası Vakfı

Bakü/Azerbaycan

2016

Araştırma(Görevli)

Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (TWESCO)

Astana/Kazakistan

2016

Forum

IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu

Bişkek/Kırgızistan

2016

Kongre

I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

Almatı/Kazakistan

2016

Akademik-Kültürel Gezi

Tirmiz-Semarkant-Buhara-Taşkent

Özbekistan

2016

Akademik-Kültürel Gezi

Delhi-Agra-Sirhend-Ganj Nehri

Hindistan

2017

Kongre

II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

Malaga/İspanya

2017

Sempozyum

3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

Bişkek/Kırgızistan

2017

Sempozyum

Ahlak ve Değerler Sempozyumu

Bişkek/Kırgızistan

2017

Sempozyum

Uluslararası Orta Asya Sempozyumu: Göç, Yoksulluk, Kimlik

Bişkek/Kırgızistan

2018

Kongre

9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi

Bişkek/Kırgızistan

2018

Forum

VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu: Modern Entegrasyon Süreçleri ve Yeni Ekonomik Gelişmeler, Fırsatlar ve Tehditler

Bişkek/Kırgızistan

2018

 

Ödüller:

Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, Bişkek, Kırgızistan, 2018, “En İyi Araştırmacı Ödülü“. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kırgızistan Diplomasi Akademisi. 

I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, Almatı, Kazakistan, 2016, “ICAR yılın araştırmacısı ödülü, Kongre kapsamında ‘En İyi Bildiri‘ ödülü”, Ahmet Yesevi Üniversitesi AAE- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.

Üye Olunan Kurum ve Meslek Odaları:

Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme Üyesi, 2015 - (devam ediyor)

Osmanlı Mutfağını ve Yemeklerini Araştırma ve Geliştirme Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2014 - (devam ediyor)

Türk Eğitim Sen, (devam ediyor)

ULUSLARARASI/ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

2019 Yılı Yayınları:

Bıyıklı, M.-Çevikel, Ş., “Çin’in Orta Asya Yaklaşımı“, BGU CARÇISI, No: 1 (47), Bişkek, Mayıs 2019, ss. 121-124.

2017 Yılı Yayınları:

“Guido Walcher’in Raporuna Göre (1930) Altın-Para Birimi Sistemi: Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Afro-Avrasya Özel Sayısı, Yıl : 2017 Cilt : 1 Sayı : Özel Sayı, ss. 152-178.

“Ermeni Meselesi ve Hocalı Katliamı Üzerine Kaynaklar ve Bibliyografya“, Türk Dünyası Araştırmaları dergisi, C. 115, S. 226 (Karabağ Özel Sayısı), Ocak-Şubat 2017, ss. 189-243.

2016 Yılı Yayınları:

“Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (TWESCO), Rolü ve İş Birlikleri“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro-Avrasya Özel Sayısı, Aralık 2016, ss. 404-418.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

2019 Yılı Yayınları:

“Türklerde At Kültürü ve Türk Mitolojisinde Atın Yeri ve Önemi”, International Congress on Afro - Eurasian Research V, 19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC, Academia Publishing, Eylül, 2019 Kütahya, ss. 404-417.

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Arası İlişkiler ve İş Birliklerinin Gelişmesi ve Entegrasyon Sürecine Yönelik Çözüm Önerileri“, 6. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu: Modern Entegrasyon Süreçleri ve Yeni Ekonomik Gelişmeler, Fırsatlar ve Tehditler, 3-5 Ekim 2018, Bişkek-Kırgızistan, Bildiriler Kitabı, KTMÜ Yayınları, Bişkek-2019, ss.46-55.

2018 Yılı Yayınları:

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Arası İlişkiler ve İş Birliklerinin Gelişmesi ve Entegrasyon Sürecine Yönelik Çözüm Önerileri“, VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu: Modern Entegrasyon Süreçleri ve Yeni Ekonomik Gelişmeler, Fırsatlar ve Tehditler, 3-5 Ekim 2018, Bişkek-Kırgızistan, Bildiri Özet Kitapçığı, 2018, s. 12.

“Türk Lügatlerinde Uluslararası Kültürel Etkiler ve Bunun Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi“, Uluslararası Orta Asya SempozyumuBildiriler Kitabı: Göç, Yoksulluk, Kimlik, 17-20 Nisan 2018, Bişkek 2018, ss.35-61.

“Almanya’nın İran’a Yönelik Nüfuz Ve Kültür Politikası (Hitler Dönemi)“, IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 27-29 Nisan 2018, Budapeşte, Macaristan, Bildiriler Kitabı, Editörler: Niyazi Kurnaz-Hakan Arıdemir, Academia Publishing, 2018, Kütahya, ss. 88-99.

“Türk Keneşi Bünyesinde Kurulan Türk İş Konseyi’nin Türk Dünyası Ekonomik İşbirliği Açısından Yeri Ve Önemi“, 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Bişkek, Bildiriler Kitabı, Bişkek, Kırgızistan, 2018, s. 136-149.

2017 Yılı Yayınları:

“Guido Walcher’in Raporuna Göre (1930) Altın-Para Birimi Sistemi: Etkileri ve Çözüm Önerileri”, II. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Afro-Avrasya: Modern İpek Yolu, 17-20 Nisan 2017, Malaga İspanya, s. 153.

“İpek Yolu Güzergâhındaki Kültürel Etkileşimin Türkçe Lügâtlerdeki Yansıması”, IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, Tarihten Günümüze “İpek Yolu” Algısı: Yaklaşımlar ve Yeni Arayışlar, Bişkek, 21–22 Nisan 2016, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2017, ss. 26-29.

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür ve Turizminde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’nın Yeri ve Önemi-The Place and Importance of International Organisation of Turkic Culture (TÜRKSOY) in The Culture and Tourism of The Turkish Language Speaking Countries”, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (20 - 22 Nisan 2017 – Bişkek / Kırgızistan), Bildiriler Kitabı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek 2017, ss. 261-273.

2016 Yılı Yayınları:

“Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (TWESCO), Rolü ve İş Birlikleri“, I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 12-15 Ekim 2016, Almatı/Kazakistan, Abstract Book, s. 96.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİLER

2019 Yılı Yayınları:

“Uluslararası Siyasi Ahlak ve Değerler”, Ahlak ve Değerler Sempozyumu, 26-27 Ekim 2017 Bişkek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, 2019, ss. 135-152.

KİTAP/E-KİTAP

2019 Yılı Yayınları:

Batı İşgalleri Karşısında Türkiye‘nin Ortadoğu Politikaları -İki Dünya Savaşı Arası-, 4. Baskı, hiperyayın, İstanbul, 2019.

2018 Yılı Yayınları:

25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ORASAM Yayınları, Bişkek, 2018. 77s.

2016 Yılı Yayınları:

Esad Paşa‘nın Çanakkale Cephesi Yazışmaları, Genişletilmiş 2. Baskı, Çamlıca, 2016, İstanbul. 166s.

KİTAP BÖLÜMLERİ

2019 Yılı Yayınları:

"Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasında Siyasal Kültür ve Ortak Stratejilerin Kurumsallaşması", Türk Stratejik Kültür Havzaları, Editörler: Süleyman Elik, Ubeydullah Sezikli,  Kütahya 2019, ss. 77-109.

"Kırgızistan Dış Politikasında Türk Konseyi/Keneşi'nin Yeri", Kırgızistan Araştırmaları 2019, Editör: Cengiz Buyar,  BYR Publishing House, Bişkek 2019, ss.135-165.

2018 Yılı Yayınları:

"25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri", 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Etkinlikler ve İşbirlikleri, Editör: Yunus Emre Gürbüz, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi  ORASAM Yayınları, Bişkek, 2018, ss., 9-120.

2017 Yılı Yayınları:

“Bağımsızlığının 25. Yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasında Kırgızistan‘ın Üye Olduğu Ortak Kuruluşlar“, Kırgızistan: Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, BYR Publishing House, Bişkek/Kırgızistan, 2017, ss. 377-406.

PROJELER

Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, ORASAM, 2016-2017.

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler(Manas Üniversitesi):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz Dönemi

Orta Doğu Siyaseti (Seçmeli Ders)

3

0

17

Siyasi Tarih I

3

0

37

Türkiye’nin Dış Politikası

3

0

21

 

2015-2016

Bahar Dönemi

Din ve Siyaset (Seçmeli Ders)

3

0

17

Siyasi Tarih II

3

0

41

Orta Doğu’da Siyaset ve Toplum(YL)

2

0

8

 

2016-2017

Güz Dönemi

Orta Doğu’da Siyaset ve Toplum (YL)

2

0

5

Siyasi Tarih I

3

0

55

Türkiye Dış politikası

3

0

36

 

2016-2017

Bahar Dönemi

Din ve Siyaset (Seçmeli Ders)

3

0

16

Siyasi Tarih II

3

0

40

Osmanlı Diplomasi Tarihi (YL)

2

0

5

 

2017-2018

Güz Dönemi

Diplomasi Tarihi (Seçmeli Ders)

3

0

36

Siyasi Tarih I

3

0

40

Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum (Seçmeli Ders)

3

0

27

Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum (YL)

2

0

3

 

2017-2018

Bahar Dönemi

Din ve Siyaset (Seçmeli Ders)

3

0

18

Siyasi Tarih II

3

0

38

Osmanlı Diplomasi Tarihi (YL)

2

0

1

Yarıyıl Ödevi

0

2

27

 

 

2018-2019

Güz Dönemi

Siyasi Tarih I

3

0

 

Diplomasi Tarihi (Seçmeli Ders)

3

0

 

Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum (Seçmeli Ders)

3

0

 

Osmanlı Diplomasi Tarihi (YL)

2

0

 

 

 

2018-2019

Bahar Dönemi

Siyasi Tarih II

3

0

40

Din ve Siyaset(Seçmeli Ders)

3

0

30

Diplomatik Yazışma ve Protokol Kuralları

3+2

0

30

Dünya Siyasetinde Orta Asya (YL)

2

0

7

 

2019-2020

Güz Dönemi

Siyasi Tarih I

3

0

38

Diplomasi Tarihi (Seçmeli Ders)

3

0

41

Orta Asya’da Siyaset ve Toplum (Seçmeli Ders)

3

0

32

Osmanlıda Diplomasi Geleneği ve Tarihi (YL)

2

0

3

 

2019-2020

Bahar Dönemi

Siyasi Tarih II

3

0

45

Din ve Siyaset (Seçmeli Ders)

3

0

22

Diplomatik Yazışma ve Protokol Kuralları

3+2

0

32

Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum (YL)

2

0

2