Аты Доц.док. Сулейман Элик
Э-куржун suleyman.elik@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-501
Телефону 492763/67 (5921)
Сабактар

ULS-223 : ДҮЙНӨ САЯСАТЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-516 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТЕОРИЯЛАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-337 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТЕОРИЯЛАРЫ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

ULS-514 : ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ (Эл Аралык Мамилелер Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери