Аты Доц.док. Сулейман Элик
Э-куржун suleyman.elik@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-509
Телефону 492763/67 (673)
Сабактар

YÖD-102 : КУРСТУК ИШ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-516 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТЕОРИЯЛАРЫ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

YÖD-202 : КУРСТУК ИШ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-337 : ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТЕОРИЯЛАРЫ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-336 : ТЫШКЫ САЯСАТ АНАЛИЗИН ТААНУУ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-429 : ЭЛ АРАЛЫК КООПСУЗДУК (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

DES-402 : КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

DES-400 : МАМЛЕКЕТТИК ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

DES-404 : ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-454 : СТРАТЕГИЯЛЫК ТЕОРИЯЛАР (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

ULS-514 : ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ (Эл аралык мамилелер бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери

Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2016).  LÜBNAN KONSOSİYONEL  CONSOCIATIONAL  DEMOKRATİK SİYASAL SİSTEMİNİN AÇMAZLARI VEBAŞARISIZLIĞI.  Akademik Orta Doğu, 10(2), 31-56. (Yayın No: 2977357)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2014).  Türkiye İran İlişkileri Tahlillerine Kuramsal ve Yöntemsel Bir Yaklaşım.  Bilge Stratej', 6(11), 15-28. (Yayın No: 2529428)

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN,BAL FARUK (2014).  Çağdaş Uluslararası Sistemin Kaynağı ve İlk Dönemi Olarak İspanyo Portekiz Atlantik Sistemi 1493 1648.  T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(1), 88-117. (Yayın No: 1188852)

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2013).  Nükleer Teknoloji ve Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu Ekseninde  Türkiye İran İlişkilerine Tematik bir Yaklaşım 1945 2013.  Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, 2( Kış 12 İran Özel Sayıs), 1-24. (Yayın No: 900389)

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2013).  The Rise and Fall of Political Islam An Assessment for Islamism and Islamophobia.  Turkish Studies- International Periodical for the Languages,Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 453-466. (Yayın No: 1488875)

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN, EHTESHAMI ANOUSHIRAVAN (2011).  Turkey s Growing Relations with Iran and the Arab Middle East.  Turkish Studies, 12(4 Turkey Foreign Policy Towards Middle East), 643-662., Doi: 10.1080/14683849.2011.624322 (Yayın No: 900385)

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2011).  Controversies over the Spread of Iranian Shi ite Influence  Six October City.  Dumlupınar Sosyal Bilimler Dergisi(29), 213-224. (Yayın No: 900388)

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2019).  İslam Bilim Tarihi Çalışmalarında Fuat Sezgin Mirası.  KYRGYZ-TURKISH MANAS UNIVERSITY«2019 PROF. DR. FUAT SEZGIN YEAR» PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE CONTRIBUTION OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS TO THE WORLD SCIENCE, 112-131., Doi: 978-9967-9239-7-3 (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5678063)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2017).  Turkish Foreign Policy and Religion.  Policy Conference:Religion and Soft Power in the South Caucasus (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4120564)

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2017).  Middle Powers’xx Cooperation and Competetion in the Middle East.  Middle Power Politics in the Middle East Working Group I (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4120488)

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2016).  Energy Security of Turkey  International Energy Regime and Turkey s Hub concept Discussion.  EIF2016 INTERNATIONALENERGYCONGRESS 3-4 NOVEMBER 2016, CONGRESIUM, ANKARA-TURKEY (/)(Yayın No:3153500)

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2016).  15 July 2016 Failed Coup Attempt  Reflections from United States of America.  Reflections of 15th July Coup Attempt throughoutIslam Geography” (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3151628)

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2016).  A Systemic Approach to United States  Security Relationship with Iran and Turkey  Implications for Cold War and Post Cold War Order.  International Conference: American Foreign Policy and the Middle East - Maltepe University (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3019856)

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2015).  Ethnic Minorities in Iran  The Cases of Kurdish Nationalism and Persian Nationalism.  The 1st Forum for Human Rights & Minorities in Iranian Society (/)(Yayın No:2529713)

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2015).  Kurdish Minorities in Iran.  The 1st Human Rights & Minorities in Iranian Society (/)(Yayın No:3019883)

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2014).  The Arab Spring and Turkey Iran Relations  2011 2014.  Turkey's Regional Policy at a Crossroads (/)(Yayın No:2780297)

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2013).  Türkiye İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu.  Türkiye-İran İşbirliği ve Önündeki Engeller (Milliyetçilik ve Diğerleri)” (/)(Yayın No:2780246)

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2013).  The Rise and Fall of Political Islam  An Assessment  for Islamism and Islamophobia.  Islamophobia 4th Annual Conference: “From Theorizing Islamophobia to Systematic Documentation” (/)(Yayın No:2779831)

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELİK SÜLEYMAN (2012).  Islamophobia and the Rise of Political Islam in the Middle East from the Iranian Islamic Revolution to September 11.  “International Academic Conference-Middle East-Change, Conflict and Transformation” (/)(Yayın No:2780162)

 

 

 

 

 

 

 

12.