1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İSB-101 ТҮРКЧӨ ДИНИЙ ТЕКСТТЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLH-101 АРАБ ТИЛИ I 3 ( 2 - 3 ) 5 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-101 ИСЛАМГА ЧЕЙИНКИ КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ИШЕНИМДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-103 КЕСИПКЕ КИРИШҮҮ (ИСЛАМ ИШЕНИМ НЕГИЗДЕРИ) 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
İLH-103 МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İSB-105 КУРАНЫ КАРИМ ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ ТЕЖВИТ I 3 ( 2 - 3 ) 6 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 ХАДИС ТАРЫХЫ ЖАНА УСУЛУ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLH-102 АРАБ ТИЛИ II 3 ( 2 - 3 ) 5 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-102 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-104 КЕСИПКЕ КИРИШҮҮ (ИСЛАМ ИБАДАТ НЕГИЗДЕРИ) 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
İSB-106 КУРАНЫ КАРИМ ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ ТЕЖВИТ II 3 ( 2 - 3 ) 6 МC Түшүр
İSB-108 ИСЛАМ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-110 ХАДИС ТАРЫХЫ ЖАНА УСУЛУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İLH-201 АРАБ ТИЛИ III 3 ( 2 - 3 ) 5 МC Түшүр
İSB-203 КУРАН ОКУУ ЖАНА ТАЖВИТ ИЛИМИ III 3 ( 2 - 3 ) 5 МC Түшүр
İSB-205 ХАДИС I 2 ( 2 - 1 ) 5 МC Түшүр
İSB-207 ТАФСИР ТАРЫХЫ ЖАНА УСУЛДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İSB-209 ИСЛАМ УКУГУНА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-211 ИСЛАМ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLH-202 АРАБ ТИЛИ IV 3 ( 2 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-202 ДИН АНТРОПОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 ТАФСИР (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
İSB-204 КУРАН ОКУУ ЖАНА ТАЖВИТ ИЛИМИ IV 3 ( 2 - 3 ) 3 МC Түшүр
İSB-206 ХАДИС II 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-208 ТАФСИР I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-210 ИСЛАМ УКУК УСУЛУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-252 ЛОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İLH-301 АРАБ ТИЛИ V 3 ( 2 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-301 ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-303 ДИН ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-303 КУРАН ОКУУ ЖАНА ТАЖВИТ ИЛИМИ V 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
İSB-305 ИСЛАМ УКУГУ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-307 ДИНДЕР ТАРЫХЫ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-309 СИСТЕМАТИКАЛЫК КЕЛАМ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-311 ТАФСИР II 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İSB-319 КУРАН СЕМАНТИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-321 АХЛАК ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-325 КООМДУК ИЛИМДЕР МЕТОДИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-327 ОСМАН ТҮРКЧӨСҮ I 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-329 ТАФСИР ТЕКСТТЕРИНИН СЫНЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-331 ПЕДАГОГИКАЛЫК БААЛУУЛУКТАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-333 ИСЛАМ УКУГУ ТЕКСТТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-335 ХАДИС СЫНДОО 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-337 ПЕДАГОГИКАЛЫК БААЛУУЛУКТАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İLH-302 АРАБ ТИЛИ VI 3 ( 2 - 3 ) 3 МC Түшүр
İSB-302 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-302 ДИН ПЕДАГОГИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-304 ДИН СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-304 КУРАН ОКУУ ЖАНА ТАЖВИТ ИЛИМИ VI 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
İSB-306 ИСЛАМ УКУГУ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-308 ДИНДЕР ТАРЫХЫ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-310 СИСТЕМАТИКАЛЫК КЕЛАМ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
İSB-316 ИСЛАМДА БИЛИМ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-320 ИСЛАМ ОКУУ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-322 ТҮРКЧӨ ТҮШҮНДҮРМӨ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İSB-324 ОСМАН ТҮРКЧӨСҮ II 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-328 ТҮРК КӨРКӨМ ИСКУСТВОСУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-330 КУРАНДА МУСУЛМАН КОДЕКСТИН ТЕРМИНДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-332 ТАСАВВУФ ТЕКСТТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 0 ТС Түшүр
İSB-336 АХЛАК ХАДИСТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-340 ӨЗДҮК ӨНҮГҮҮ ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İLH-401 АРАБ ТИЛИ VII 2 ( 1 - 3 ) 4 МC Түшүр
İSB-401 МИСТИКА ТАРЫХЫ ЖАНА ФИЛОСОФИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İSB-403 КУРАН ОКУУ ЖАНА ТАЖВИТ ИЛИМИ VII 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İSB-405 ДИН КЫЗМАТТАРЫНДАГЫ БАЙЛАНЫШ ЖАНА ЖОЛ КӨРСӨТҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
İSB-413 КУРАНДЫН ЖАҢЫЧА ЧЕЧМЕЛИНИШИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-419 САЛЫШТЫРМАЛУУ ИСЛАМ УКУГУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-421 УЧУРУБУЗДАГЫ ИСЛАМ ТҮШҮНҮКТӨРҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-423 ЭЛ АРАЛЫК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-425 ТАФСИР ТЕКСТТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-427 ТҮРК КАЛАМИТТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-429 ЗАМАНЫБЫЗДАГЫ ФЫКХИЙ МАСЕЛЕЛЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-431 ТАРЫХ МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА КРИТИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-433 САЛЫШТЫРМАЛУУ ДИНДЕР ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-435 САХАБА БИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-437 ТАСАВВУФ АГЫМДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-439 ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ДИНИЙ БИЛИМ АЛУУ УСУЛУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-441 ХАДИС ТЕКСТТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DİB-402 МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИН ОКУТУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-402 УЧУРДАГЫ ИСЛАМ АГЫМДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-404 ИСЛАМ КООМУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-406 ДИН ЖАНА АДЕП ОКУТУУ УСУЛУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-408 РИТОРИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 6 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
İSB-414 ДИН МЕНЕН БИЛИМДИН БАЙЛАНЫШЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-416 ЗАМАНЫБЫЗДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АГЫМДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-418 АРАБ ТИЛИНИН СТИЛИСТИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-420 ТҮРК МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-422 ИСЛАМДЫН КӨРКӨМ ӨНӨР ЭСТЕТИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-424 АЗЫРКЫ ЖАШООБУЗДАГЫ ХАДИС МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-426 ИСЛАМДА ИНСАН УКУГУ ЖАНА ДЕМОКРАТИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-428 АЗЫРКЫ ЖАШООБУЗДАГЫ ФИЛОСОФИЯЛЫК АГЫМДАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-430 ФЫКХИЙ ТЕКСТТЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-432 КУРАН ТЕКСТТЕРИНИН АНАЛИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-434 ДИН МЕНЕН МАМЛЕКЕТТИН БАЙЛАНЫШТАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-436 АЗЫРКЫ ЖАШООБУЗДАГЫ ТАФСИР МАСЕЛЕЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-438 ЧӨЙРӨ ЖАНА ДИН 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İSB-442 ТҮРК ИСЛАМЫНЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы